ДСТУ 7687:2015 Бензины автомобильные Евро. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО

Технічні умови

ДСТУ 7687:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» (ДП «НДІННП «МАСМА», Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: І. Будзинська, канд. хім. наук; Б. Кочірко (науковий керівник); М. Мартинюк; О. Пшеничка; І. Сахацький, канд. техн. наук; Н. Харченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4839:2007

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

7 Маркування та пакування

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт розроблено з метою забезпечення впровадження та застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927.

У цьому стандарті за рівнем екологічної безпеки встановлено такі екологічні класи бензинів: ЄвроЗ, Євро4, Євро5. Бензини екологічного класу Євро5 відповідають загальним технічним вимогам, встановленим у таблицях 1 та 2 EN 228:2012 Automotive fuels — Unleaded petrol — Requirements and test methods (Автомобільні палива. Бензин неетилований. Вимоги і методи випробування).

Стандарт EN 228:2012 для умов європейських кліматичних зон і сезонних змін встановлює 10 класів леткості (А, В, С, D, Е, F, С1, D1, Е1, F1), що визначаються тиском насиченої пари та наведені в таблицях 3 та 4 EN 228:2012. У цьому стандарті значення тиску насиченої пари в літній період відповідає узагальненим значенням для класів леткості А, В, С, у зимовий період — класів леткості D, Е, F, у перехідний період — класів леткості С1, D1 згідно з EN 228:2012.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО
Технічні умови

БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЕВРО
Технические условия

AUTOMOTIVE PETROLS EURO
Specification

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на автомобільні бензини Євро, які використовують у двигунах колісних транспортних засобів (далі — бензини).

Цей стандарт установлює вимоги до бензинів, які можуть містити до 10 % біоетанолу.

1.2 Цей стандарт відповідає вимогам до бензинів, установленим у Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі — Технічний регламент), та придатний для оцінювання відповідності.

1.3 Вимоги щодо безпечності бензинів викладено у 4.2 та розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котель­них палив

Опис національного знака відповідності

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4019-2001 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії

ДСТУ 4160-2003 Нафтопродукти. Визначення тиску насиченої пари. Метод Рейда (ISO 3007:1986, MOD)

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання ДСТУ 7166:2010 Біоетанол. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7683:2015 Нафтопродукти. Бензин. Визначення етерів та спиртів методом газової хро­матографії

ДСТУ 7685:2015 Бензин. Метод визначення стабільності щодо окиснення (метод індукційного періоду)

ДСТУ 7686:2015 Бензин. Визначення індивідуальних компонентів методом газової хрома­тографії високої розділеності на 100-метровій капілярній колонці

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко- захисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць) (ГОСТ 12.2.061-81, IDT)

ДСТУ ГОСТ 1567:2006 (ИСО 6246-95) Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол випарюванням струменем (ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95), IDT; ISO 6246:1995, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне марковання хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 31340-2007, IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT) ДСТУ EN 143:2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)

ДСТУ EN 237:2003 Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення низьких концентрацій свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 237:1996, IDT)

ДСТУ EN 238:2008 Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії (EN 238:1996, IDT)

ДСТУ EN 1601:2003 Нафтопродукти рідкі. Бензини неетильовані. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД) ( EN 1601:1997, IDT)

ДСТУ EN 12177:2009 Нафтопродукти. Бензин неетилований. Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії (EN 12177:1998, IDT)

ДСТУ EN 13016-1:2012 Нафтопродукти рідкі. Тиск насиченої пари. Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквівалентного тиску сухої пари (DVPE) (EN 13016-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 13132:2006 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню газохроматографічним методом з перемиканням колонок (EN 13132:2000, IDT)

ДСТУ EN 14387:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004, IDT)

ДСТУ EN 14517:2009 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних сполук у бензині методом багатовимірної газової хроматографії (EN 14517:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 2160:2012 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 2160:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 3675:2012 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром (EN ISO 3675:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 4259:2012 Нафтопродукти. Визначення та застосовування характеристик точ­ності методів випробовування (EN ISO 4259:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 14596:2012. Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (EN ISO 14596:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 20884:2012 Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (EN ISO 20884:2011, IDT) ДСТУ ISO 5163:2012 Нафтопродукти. Паливо моторне і авіаційне. Визначення детонаційних характеристик моторним методом (ISO 5163:2005, IDT)

ДСТУ ISO 5164:2012 Нафтопродукти. Паливо моторне. Визначення детонаційних харак­теристик дослідним методом (ISO 5164:2005, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT) ДСТУ ISO 12185:2009 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосу­ванням U-подібної коливної трубки (ISO 12185:1996, IDT)

ДСТУ ISO 20846:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDT)

ДСТУ ISO 20847:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 20847:2004, IDT) ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірю­вання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови) ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 511-82 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа (Паливо для двигунів. Моторний метод визначення октанового числа)

ГОСТ 1756-52 Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров (Нафто­продукти. Метод визначення тиску насиченої пари)

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава (Нафтопродукти. Методи визначення фракційного складу)

ГОСТ 4039-88 Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода (Бензини автомобільні. Методи визначення індукційного періоду)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топлива для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (Паливо для двигунів. Метод випробування на мідній пластинці)

ГОСТ 8226-82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа (Паливо для двигунів. Дослідний метод визначення октанового числа)

ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия (Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе (Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки спалюванням у лампі)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 28828-90 Бензины. Метод определения свинца (Бензини. Метод визначення свинцю) ГОСТ 29040-91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов (Бензини. Метод визначення бензолу та сумарного вмісту ароматичних вуглеводнів) ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної до споживання людиною ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Правила пожежної безпеки в Україні

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 5164:2014 Petroleum products — Determination of knock characteristics of motor fuels — Research method (Нафтопродукти. Визначення детонаційних характеристик моторних палив. До­слідний метод)

2 ASTM D2699-13b Standard test method for research octane number of spark-ignition engine fuel (Стандартний метод визначення октанового числа дослідним методом палива для двигунів внутрішнього згоряння)

3 ISO 5163:2014 Petroleum products — Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels — Motor method (Нафтопродукти. Визначення детонаційних характеристик моторних та авіаційних палив. Моторний метод)

4 ASTM D2700-13b Standard test method for motor octane number of spark-ignition engine fuel (Стандартний метод визначення октанового числа моторним методом палива для двигунів внутрішнього згоряння)

5 ASTM D5482-07(2013) Standard test method for vapor pressure of petroleum products (mini method-atmospheric) (Стандартний метод визначення тиску пари (міні-метод за атмосферного тиску))

6 ASTM D323-08 Standard test method for vapor pressure of petroleum products (Reid method) (Стандартний метод визначення тиску насиченої пари нафтопродуктів (метод Рейда))

7 EN 237:2004 Liquid petroleum products — Petrol — Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry (Нафтопродукти рідинні. Бензин. Визначення низьких концентрацій свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії)

8 ASTM D1298-12b Standard test method for density, relative density, or API gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method (Стандартний метод визначення густини, відносної густини або густини в градусах АРІ сирої нафти та рідких нафтопродуктів ареометром)

9 ASTM D4052-11 Standard test method for density, relative density and API gravity of liquids by digital density meter (Стандартний метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ рідин цифровим густинометром)

10 EN ISO 3405:2011 Petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmo­spheric pressure (Нафтопродукти. Визначення фракційного складу за атмосферного тиску)

11 ASTM D86-12 Standard test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure (Стандартний метод дистиляції нафтопродуктів за атмосферного тиску)

12 EN ISO 20846:2011 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels — Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2011) (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в авто­мобільних паливах. Метод ультрафіолетової флуоресценції)

13 EN ISO 13032:2012 Petroleum products — Determination of low concentration of sulfur in automotive fuels — Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometric method (ISO 13032:2012) (Нафтопродукти. Визначення низької концентрації сірки в автомобільних паливах. Метод рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергією)

14 ASTM D4294-10 Standard test method for sulfur in petroleum and petroleum products by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry (Стандартний метод визначення вмісту сірки в нафті та нафтопродуктах методом енергодисперсійної рентгенівської флуоресцентної спектрометрії)

15 ISO 22854:2014 Liquid petroleum products — Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel — Multidimensional gas chromatography method (Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів та кисневмісних складників у бензині для двигунів внутрішнього згоряння та в етанольному (Е85) автомобільному паливі. Метод багатовимірної газової хроматографії)

16 EN 15553:2007 Petroleum products and related materials — Determination of hydrocarbon types — Fluorescent indicator adsorption method (Нафтопродукти рідинні та похідні речовини. Визначення типів вуглеводнів методом адсорбції з флоресцентним індикатором)

17 ASTM D6729-04(2009) Standard test method for determination of individual components in spark ignition engine fuels by 100 meter capillary high resolution gas hromatography (Стандартний метод визначення індивідуальних компонентів палива для двигунів внутрішнього згоряння за допомогою ефективної газової хроматографії на 100-метровій капілярній колонці)

18 ASTM D6730-01 (2011) Standard test method for determination of lindividual components in spark ignition engine fuels by 100-metre capillary (with precolumn) igh-resolution gas chromatography (Стандартний метод визначення індивідуальних компонентів палива для двигунів внутрішнього згоряння за допомогою ефективної газової хроматографії на 100-метровій капілярній колонці (з передколонкою))

19 ASTM D1319-10 Standard test method for hydrocarbon types in liquid petroleum products by fluorescent indicator adsorption (Стандартний метод визначення типів вуглеводнів у рідких нафтопродуктах за допомогою флуоресцентного адсорбційного індикатора)

20 СОУ МПЕ 23.2.004:2006 Визначення бензолу, толуолу, етилбензолу, п/м-ксилолів, о-ксилолу, С9 і більш висококиплячих вуглеводнів та загального їх вмісту в бензині методом газової хроматографії

21 ASTM D5580-13 Standard test method for determination of benzene, toluene, ethylbenzene, p/m-xylene, o-xylene, C9 and heavier aromatics, and total aromatics in finished gasoline by gas chromatography (Стандартний метод визначення бензолу, толуолу, етилбензолу, п/м-ксилолу, о-ксилолу, С9 і більш висококиплячих ароматичних вуглеводнів та загального їх вмісту в товарному бензині методом газової хроматографії)

22 ASTM D4815-13 Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary- amyl alcohol and C1 to C4 alcohols in gasoline by gas chromatography (Стандартний метод визначення вмісту в бензині МТБЕ, ЕТБЕ, TAME, ДІПЕ, трет-амілового спирту та спиртів від С1 до С4 за допо­могою газової хроматографії)

23 ASTM D5845-01(2011) Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, methanol, ethanol and fert-butanol in gasoline by infrared spectroscopy (Стандартний метод визначення МТБЕ, ЕТБЕ, TAME, ДІПЕ, метанолу, етанолу, третичного бутилового ефіру в бензині за допомогою інфрачервоної спектроскопії)

24 EN 16135:2011 Automotive fuels — Determination of manganese content in unleaded petrol — Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) (Палива автомобільні. Визначення вмісту марганцю в неетилованому бензині методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (ПААС))

25 EN 16136:2011 Automotive fuels — Determination of manganese content in unleaded petrol — Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method (Палива автомобільні. Визначення вмісту марганцю в неетилованому бензині методом індуктивно зв’язаної плазмової оптико-емісійної спектрометрії (ІЗП ОЕС))

26 EN ISO 7536:1996 Gasoline — Determination of oxidation stability of gasoline — Induction period method (ISO 7536:1994) (Бензини. Визначення окиснювальної стабільності. Метод індукційного періоду)

27 ASTM D525-12a Standard test method for oxidation stability of gasoline (induction period method) (Стандартний метод визначення окиснювальної стабільності бензину (метод індукційного періоду))

28 ASTM D873-12 Standard test method for oxidation stability of aviation fuels (potential residue method) (Стандартний метод визначення стабільності до окиснення авіаційних палив (метод потенційного залишку))

29 EN ISO 6246:1997 Petroleum products — Gum content of light and middle distillate fuels — Jet evaporation method (ISO 6246:1997) (Нафтопродукти. Вміст смоли в легких та середніх дистилятних паливах. Метод струменевого випаровування)

30 ASTM D381-12 Standard test method for gum content in fuels by jet evaporation (Стандартний метод визначення смоли в паливах за допомогою струменевого випаровування)

31 ASTM D130-12 Standard test method for corrosiveness to copper from petroleum products by copper strip test (Стандартний метод визначення корозійної агресивності до міді нафтопродуктів пробою на мідну пластинку)

32 ПУЕ:2011 Правила улаштування електроустановок

33 СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання), затверджені Головним санітарним лікарем СРСР 04.04.73 № 1042

34 Порядок проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджений постановою КМУ від 31.10.2007 № 1285

35 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.07 № 246

ОСТ 51-65-80 Конденсат газовый стабильный. Технические условия (Конденсат газовий стабільний. Технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online