Письмо от 27.12.2005 № 11/2-177 Относительно прав застройщика по объекту, который сооружается на заказ управителя Фонда финансирования строительства, в случае, если застройщик является инвестором строительств...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           27.12.2005 N 11/2-177
 
 
   Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України розглянуло Ваше звернення, надіслане [...]
листом від 12.12.2005 р. N Х-486, стосовно прав забудовника щодо
об'єкта, який споруджується на замовлення  управителя  Фонду
фінансування будівництва, у разі, якщо забудовник є інвестором
будівництва такого об'єкта, і з питань компетенції повідомляє.
 
   Відповідно до статті 9 розділу II Закону  України  від
18.09.91 р. N 1560-XII "Про інвестиційну діяльність"
основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між
суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір угода).
 
   Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань,
будь-яких інших умов  господарських  взаємовідносин,  що  не
суперечать  законодавству  України,  є виключною компетенцією
суб'єктів інвестиційної діяльності.
 
   Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію
договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності зверх
своєї компетенції не допускається.
 
   Пунктом 3 статті 7 зазначеного Закону України 
визначено, що за рішенням інвестора володіння, користування і
розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення
можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у
порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі
прав регулюються ними самостійно на основі договорів.
 
   Згідно статті 2 Закону України від 19.06.2003 р. N 978-IV
 "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном
при будівництві житла та операціях з нерухомістю" угода управителя
із  забудовником  регулює  взаємовідносини  управителя  із
забудовником,  зокрема,  щодо подальшої передачі забудовником
об'єктів інвестування.
 
   Виходячи з викладеного, питання щодо прав забудовника на
володіння, користування і розпорядження об'єктами інвестування
мають регулюватися положеннями договору (угоди) з управителем.
 
   Крім того, зауважуємо наступне.
 
   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України,
затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1801
, Мінбуд не наділений правом тлумачення та надання
роз'яснень чинного законодавства.
 
   Відповідно до статей 147  та  150  Конституції  України
  офіційне  тлумачення  Законів  України  дає
Конституційний Суд України.
 
 Перший заступник Міністра               А.В.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online