Приказ от 11.04.2006 № 109/213 Об утверждении Перечня объектов и сооружений, по которым проектная документация закладывается в страховой фонд документации Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            11.04.2006 N 109/213
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 квітня 2006 р.
                   за N 500/12374
 
 
      Про затвердження Переліку об'єктів і споруд,
      за якими проектна документація закладається
       до страхового фонду документації України
 
 
   На виконання пункту 17 Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених  будівництвом  об'єктів,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243
 >> ), Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Перелік об'єктів і споруд, за якими проектна
документація  закладається  до  страхового фонду документації
України, що додається.
 
   2. Установити, що документація закладається до страхового
фонду документації України в обсязі затверджувальної частини
робочого проекту. На об'єкти культурної спадщини після реставрації
документація закладається у повному обсязі.
 
   3. Державному  департаменту страхового фонду документації
України МНС України (Степаненко В.Л.) у встановленому порядку
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   4. Начальнику  відділу   документального   забезпечення
Департаменту організації управління, стратегічного планування та
моніторингу Свинцовій В.І. у 10-денний термін після державної
реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його
тиражування та доведення до відома міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства України Казмірука Ю.Й. та заступника Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи Медвідя А.П.
 
 Міністр будівництва, архітектури
 та житлово-комунального господарства
 України                         П.С.Качур
 
 Міністр України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи               В.І.Балога
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України,
                   Міністерства України
                   з питань надзвичайних
                   ситуацій та у справах
                   захисту населення
                   від наслідків Чорнобильської
                   катастрофи
                   11.04.2006 N 109/213
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 квітня 2006 р.
                   за N 500/12374
 
 
               ПЕРЕЛІК
    об'єктів і споруд, за якими проектна документація
   закладається до страхового фонду документації України
 
 
     1. Об'єкти та споруди систем життєзабезпечення,
            інженерні мережі:
 
   1.1 магістральні  трубопроводи,  комунікації  та  лінії
електропередач:
   - газопроводи, нафтопроводи, нафтопродуктопроводи небезпечних
хімічних речовин та споруди на них (компресорні станції, споруди
зв'язку та обслуговування);
   - водопроводи та споруди на них  (станції  насосні  та
фільтраційні  потужністю 100 і більше куб.м/доб, водозабори,
споруди зв'язку та обслуговування магістральних водопроводів);
   - теплові носії;
   - лінії електропостачання (повітряні та підземні) та споруди
на них (трансформаторні станції та підстанції, опори);
 
   1.2 місцеві трубопроводи та комунікації:
   - газорозподільні системи та споруди на них (ГРП середнього
та високого тиску);
   - трубопровідні системи для води та інших продуктів та
споруди на них (водяні свердловини, колодязі, бювети, водонапірні
башти, фонтани);
   - теплові мережі, котельні;
   - каналізаційні системи (водостічні мережі та каналізаційні
колектори) та споруди на них (насосні станції, очисні споруди
потужністю 100 і більше куб.м/доб);
   - системи електропостачання та споруди на них (електросилові
мережі, тролейбусні лінії, трансформаторні станції та підстанції);
 
   1.3 електростанції  (атомні,  гідро,  гідроакумулювальні,
теплові,  державні,  районні),  теплоенергоценталі та споруди
пов'язані з цими об'єктами у т.ч. зрошувальні канали;
 
   1.4 магістральні телекомунікаційні лінії зв'язку.
 
      2. Об'єкти транспортних зв'язків загальної
        мережі (крім сільських) та зовнішніх
         під'їзних шляхів підприємств:
 
   2.1 автомобільні дороги та залізничні колії у т.ч. під'їзні
до підприємств та споруди до них;
 
   2.2 мости, естакади, тунелі, акведуки та метро;
 
   2.3 аеропорти, у т.ч. будівлі, споруди і мережі, пов'язані з
цими об'єктами;
 
   2.4 річкові й морські порти, пристані, причали, шлюзи для
пропуску суден, судноплавні канали, моли, маяки.
 
    3. Об'єкти та підприємства стратегічного значення
      безпеки держави та її економіки, екології:
 
   3.1 підприємства оборонного комплексу;
 
   3.2 підприємства  хімічної,  біохімічної,  нафтохімічної,
нафтогазовидобувної та нафтогазопереробної промисловості;
 
   3.3 підприємства гірничої та металургійної промисловості;
 
   3.4 підприємства машинобудівної промисловості;
 
   3.5 підприємства  харчової  промисловості,  об'єкти  для
зберігання та переробки зерна;
 
   3.6 гідротехнічні споруди (дамби, греблі, шлюзи, тунелі) та
споруди на них;
 
   3.7 сховища радіоактивних та токсичних відходів, а також
полігони для їх утилізації та захоронення;
 
   3.8 об'єкти цивільної оборони;
 
   3.9 нафтогазосховища (наземні та підземні) та нафтотермінали;
 
   3.10 будівлі центрів радіо- та  телевізійного  мовлення,
автоматичних  телефонних  станцій, телекомунікаційних центрів,
ретрансляторів.
 
         4. Об'єкти культурної спадщини:
 
   4.1 пам'ятки архітектури і містобудування;
 
   4.2 пам'ятки садово-паркового мистецтва;
 
   4.3 пам'ятки науки і техніки.
 
        5. Об'єкти цивільного призначення:
 
   5.1 будівлі торговельні загальною площею більше 50 квадратних
метрів;
 
   5.2 закриті спортивні комплекси;
 
   5.3 будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,
медичного та оздоровчого призначення;
 
   5.4 будівлі для культової та релігійної діяльності;
 
   5.5 будівлі офісні з трьома і більше поверхами;
 
   5.6 будівлі експериментального будівництва;
 
   5.7 будівлі житлові з трьома та більше поверхами;
 
   5.8 будівлі готельні та інші  будівлі  для  тимчасового
проживання з трьома та більше поверхами;
 
   5.9 ресторани загальною площею більше 50 квадратних метрів;
 
   5.10 будівлі  виправних  закладів,  в'язниць,  слідчих
ізоляторів, армійських казарм, будівлі міліцейських та пожежних
служб з трьома та більше поверхами;
 
   5.11 гаражі наземні та підземні з трьома та більше поверхами;
 
   5.12 вокзали, депо (залізничні, трамвайні, метро).
 
         6. Об'єкти підвищеної небезпеки
        чи потенційно небезпечні об'єкти:
 
   об'єкти, що внесені  до  Державного  реєстру  потенційно
небезпечних об'єктів.
 
        7. Об'єкти комунального господарства
          та обслуговування населення:
 
   автозаправні станції.
 
 Начальник Державної
 архітектурно-будівельної
 інспекції України                 О.М.Бондаренко
 
 Голова Державного департаменту
 страхового фонду документації
 України                      В.Л.Степаненко

БУДСТАНДАРТ Online