Письмо от 03.04.2006 № 11/8-375 Относительно действия договоров на паевое участие в строительстве жилья и трактовки полномочий предприятия-застройщика как поверенного

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           03.04.2006 N 11/8-375
 
 
        Щодо чинності договорів на пайову
      участь у будівництві житла та трактування
        повноважень підприємства-забудовника
             як повіреного
 
 
               витяг)
 
 
   Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України розглянуло <...> звернення <...> стосовно
роз'яснення норм  Закону  України  від 15.12.2005 р. N 3201
 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" щодо чинності договорів на пайову участь у будівництві
житла, укладених до набрання чинності згаданим Законом,  та
трактування повноважень підприємства-забудовника як повіреного у
межах договору доручення на надання  послуг  з  організації
будівництва і з питань компетенції повідомляє.
 
   Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" внесено зміни до Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" та до статті 4 Закону
України "Про інвестиційну діяльність", відповідно до
яких об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти
житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється
з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та
юридичних осіб, у тому числі в управління.
 
   Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може
здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди
операцій  з  нерухомістю,  інститути  спільного інвестування,
недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до
законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових)
облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця  такої
нерухомості.
 
   Таким чином,  законодавством  заборонено залучення коштів
населення та підприємств на будівництво житла  безпосередньо
будівельними організаціями і може здійснюватися виключно через
фінансові установи за наявності дозволу на здійснення фінансової
діяльності.
 
   Стосовно трактування повноважень забудовника як повіреного у
межах договору доручення на надання  послуг  з  організації
будівництва зауважуємо таке.
 
   Ураховуючи вище   викладені   положення  законодавства,
підприємство-забудовник  як  таке,  що  здійснює  будівельну
діяльність, не може залучати кошти населення на будівництво житла.
 
   Щодо чинності договорів на пайову участь у будівництві житла,
укладених до набрання чинності Законом України від 15.12.2005 р.
N 3201 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України".
 
   Стаття 6 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) передбачає, що
договори відповідають загальним засадам цивільного законодавства.
Відповідно до статті 5 акти цивільного законодавства регулюють
відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.
 
   Таким чином,  якщо  цивільні відносини виникли раніше і
регулювалися законом, який втратив чинність, то новий закон -
Закон України від 15.12.2005 р. N 3201 "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" застосовується до прав
та обов'язків з моменту набрання ним чинності і укладені раніше
договори не переглядаються.
 
   Одночасно зазначаємо, що наведена норма Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" не
стосується діяльності, яку здійснює будівельна організація за
договорами підряду на капітальне будівництво.
 
   Згідно зі  статтею  317  Господарського  кодексу України
 договори на капітальне будівництво відносяться до
договорів  підряду.  Сторони  договору підряду на капітальне
будівництво, порядок укладання та порядок розрахунків за таким
договором  визначені  у  главі  33  "Капітальне будівництво"
Господарського кодексу України та параграфі З Цивільного кодексу
України . Загальні положення укладання та виконання
договорів  підряду  в  капітальному  будівництві  регулюються
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. N 668
 "Про затвердження Загальних умов укладення та
виконання договорів підряду в капітальному будівництві".
 
   Крім того, зауважуємо таке.
 
   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України,
затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1801
, Мінбуд не наділений правом тлумачення та надання
роз'яснень чинного законодавства.
 
   Відповідно до  статей  147  та  150 Конституції України
  офіційне  тлумачення  законів  України  дає
Конституційний суд України.
 
 Заступник міністра                   Ю.Казмірук