Приказ от 23.08.2006 № 282 О введении в действие ДБН В.1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины (на замену СНиП II-7-81*)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            23.08.2006 N 282
 
 
       Про надання чинності ДБН В.1.1-12:2006
      "Будівництво у сейсмічних районах України"
          на заміну СНиП II-7-81II-7-81*)
 
 
   З метою вдосконалення нормативно-правової бази України у
галузі  будівництва  з  питань  проектування,  будівництва,
реконструкції, підсилення при відбудові будівель у сейсмічних
районах  України, на підставі рішення науково-технічної ради
Мінбуду України від 18 травня 2006 року N 52 та у
зв'язку  з  необхідністю  врахування  результатів проведеного
додаткового громадського обговорення окремих положень розробленого
проекту  ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах
України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Прийняти з наданням чинності з 1 лютого 2007 року державні
будівельні норми ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних
районах  України",  підготовлені  Державним  науково-дослідним
інститутом будівельних конструкцій.
 
   2. З набуттям чинності ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у
сейсмічних районах України" вважати такими, що втратили чинність
на території України, СНиП II-7-81II-7-81* "Строительство в сейсмических
районах", п. 3.6 ДБН 360-92360-92** "Містобудування, планування і
забудова міських і сільських поселень".
 
   3. Подовжити чинність РСН 65-87 "Инженерные изыскания для
строительства.  Сейсмическое  микрорайонирование.  Технические
требования к производству работ".
 
   4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.) забезпечити видання та
розповсюдження зазначених  ДБН  В.1.1-12:2006  відповідно  до
замовлень  за  умови  використання коштів, отриманих від їх
реалізації, на розвиток науково-технічної бази стандартизації
(стаття 19 Закону України "Про стандартизацію".
 
   5. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) забезпечити підготовку та
внесення змін до ДБН В.1.1-1-94 "Проектування і будівництво
цивільних будівель з блоків і каменів пиляного вапняка кримських
родовищ в сейсмічних районах" та ДБН В.1.1-5-2000 "Будинки і
споруди на підроблюваних територіях  і  просідаючих  грунтах.
Частина II. Будинки і споруди на просідаючих грунтах."
 
   6. Будинки  і  споруди, на будівництво яких затверджена
документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в
установленому порядку  до  01.02.2007, допускається вводити в
експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам
ДБН В.1.1-12:2006.
 
   7. Рекомендувати НДІ будівельних конструкцій підготувати та
провести в сейсмонебезпечних регіонах науково-практичні семінари
для детального ознайомлення проектувальників та будівельників з
вимогами зазначених державних будівельних норм.
 
   8. Інвесторам та проектним організаціям до набуття чинності
ДБН  В.1.1-12:2006 враховувати їх вимоги у частині обмежень
поверховості будівель залежно від сейсмічності майданчика та
приймати значення нормативної інтенсивності сейсмічних дій на
підставі карт загального сейсмічного районування території України
(ЗСР-2004).
 
   9. Делегувати Міністерству архітектури і будівельної політики
Автономної  Республіки  Крим,  Закарпатській,  Одеській  та
Чернівецькій облдержадміністраціям   і  міськдержадміністрації
м. Севастополя повноваження з видачі дозволів на будівництво у
сейсмічних районах на підпорядкованих їм територіях об'єктів, що
проектуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2006. Документація,
яку виконано з обгрунтованими відхиленнями від ДБН В.1.1-12:2006,
підлягає погодженню в частині цих відхилень з Мінбудом.
 
   10. Відділу атестації та ліцензування  (Лісничук  В.А.),
Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем
будинків і споруд (Авдієнко О.П.) до 1 січня 2007 р. підготувати
пропозиції  до  змін умов ліцензування організацій на право
проектування і будівництва у сейсмічних районах (6 балів і
більше).
 
   11. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) підготувати Міносвіти
пропозиції щодо необхідності включення до програм з підвищення
кваліфікації вищих навчальних закладів  будівельного  напряму
відповідних змін щодо вивчення спеціалістами з проектування та
будівництва у сейсмічних умовах вимог ДБН В.1.1-12:2006.
 
   12. Управлінню архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і  споруд  (Авдієнко  О.П.),  Державному
науково-дослідному інституту    будівельних    конструкцій
(Кривошеєв П.І.) до 1 листопада 2006 р. підготувати план заходів
щодо оцінки відповідності об'єктів в сейсмічних регіонах України
вимогам  ДБН В.1.1-12:2006 та його запровадження в практику
проектування і будівництва.
 
   13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.
 
 Перший заступник Міністра                 А.Орлов

БУДСТАНДАРТ Online