ДБН В.1.1-1-94 Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожара. Проектирование и строительство гражданских зданий из блоков и камней пиленых известняков крымских мес...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі
ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО ЦИВІЛЬНИХ
БУДІВЕЛЬ ІЗ БЛОКІВ І КАМЕНІВ ПИЛЯНИХ
ВАПНЯКІВ КРИМСЬКИХ РОДОВИЩ В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ

ДБН В.1.1-1-94

Відповідає офіційному тексту

Розроблені       КиївЗНДІЕПом (канд.техн.наук Гудков Б.П.), КримНДІпроектом

                          (канд.техн.наук Кукунаєв В.С., інж.Овечкіна Л.М.),

                          ЦНДІБКом ім.Кучеренко (канд.техн.наук Черкашин А.В.),

                          Симферопольським відділенням УкрстромНДІпроекту (інж.Шабанов А.С.), ОНДЛСБ при КПІ ім. Лазо (докт.техн.наук Ізмайлов Ю.В.)

Внесені і підготовлені до затвердження: КиївЗНДІЕПом, КримНДІпроектом, Симферопольським відділенням УкрстромНДІпроекту

Затверджені Наказом Мінбудархітектури України від 11.07.1994 р. N 136 і введені в дію з 01.09.1994.

Сучасні норми поширюються на проектування і будівництво житлових і громадських будинків зі стінами з блоків і каменів пиляних вапняків в районах України сейсмічністю 6, 7, 8 і 9 балів, а також установлюють вимоги до стінових блоків і каменів з пиляних вапняків кримських родовищ, які використовуються в сейсмічних районах.

Норми не враховують особливостей проектування будівель, зведених на просідаючих грунтах, над гірничими розробками і на територіях із зсувними явищами.

1. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ

Загальні вказівки

1.1. В залежності від конструкції і матеріалу стін будинки із блоків і каменів пиляних вапняків поділяються на:

- будинки з несучими стінами з великих блоків пиляного вапняку. Кладка стін може бути двохрядною і багаторядною (3- і 4-рядною). Антисейсмічні заходи передбачаються такими:

     коротиші жорсткої арматури,

     вертикальне звичайне і напружене армування,

     залізобетонні комплексні включення,

     збірні або монолітні залізобетонні ядра жорсткості

- каркасно-блокові будинки. Для антисейсмічних підсилювань застосовують залізобетонні включення і пояси, які утворюють чітку каркасну систему. Кладку стін використовують як опалубку при зведенні монолітних колон каркасу;

- будинки з ненесучими стінами. Стіни передбачаються висотою на один поверх і відокремлені антисейсмічними швами від несучої системи будівлі (на стіни не передається експлуатаційне і сейсмічне навантаження і вони виконують тільки огороджувальні функції). Як несуча система будівлі може застосовуватися каркас або збірно-монолітні залізобетонні конструкції. Як антисейсмічний захід в стінах застосовується горизонтальне армування;

- будинки з самонесучими стінами. Стіни можуть виконуватися із блоків і каменів. Антисейсмічними підсиленнями служать вертикальні залізобетонні включення і залізобетонні пояси, а також вертикальне і горизонтальне армування.

1.2. Кам'яна кладка із блоків і каменів багаторядної розрізки, в залежності від величини тимчасового опору осьовому розтягу по неперев'язаних швах (нормальне зчеплення), поділяється на категорії:

I категорія Rnt 180 кПa ( 1,8 кгс/см кв.)

II категорія 180 kПа > Rnt 120 кПа (1,2 кгс/см кв.)

III категорія 120 кПа > Rnt   60 кПа (0,6 кгс/см кв.)

Потрібне значення Rnt необхідно вказувати в проекті. Значення Rnt подається замовником в складі вихідних даних для проектування по результатах натурних випробувань кладки, які проводяться в районі будівництва на матеріалах і при технологічних умовах саме таких, які будуть передбачені в проекті. Випробування кладки стін повинно проводитись згідно з ГОСТ "Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке".

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online