Приказ от 26.11.1997 № 135 Об утверждении Инструкции о денежных вознаграждениях за открытие новых месторождений полезных ископаемых, которые имеют промышленное значение

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
              Н А К А З
 
 N 135 від 26.11.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 лютого 1998 р.
                   за N 96/2536
 
    Про затвердження Інструкції про грошові винагороди
    за відкриття нових родовищ корисних копалин, що
          мають промислове значення
 
   Відповідно до  статті 41  Кодексу  України  про  надра
 132/94-ВР ) та пункту 10 Положення про першовідкривачів родовищ
корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 1995 року N 80, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про грошові винагороди за відкриття
нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення
(додається).
   2. Головному управлінню використання надр (Бельський В.Г.)
та Головному планово-економічному  управлінню  (Кочкур  М.В.)
надавати роз'яснення і консультації щодо застосування Інструкції
про грошові винагороди за відкриття нових родовищ  корисних
копалин, що мають промислове значення.
   3. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію про порядок застосування Положення "Про  державні
грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що
мають промислове значення", затверджену Міністерством геології
СРСР 21 жовтня 1971 року.
   4. Скасувати  наказ Держкомгеології України від 27.06.97
N 56.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Пінчук Н.М.
 
 Голова Комітету                  С.В.Гошовський
                      Затверджено
                   Наказ Держкомгеології України
                   26.11.97 N 135
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 лютого 1998 р.
                   за N 96/2536
              Інструкція
    про грошові винагороди за відкриття нових родовищ
     корисних копалин, що мають промислове значення
            Загальні положення
   Інструкція про грошові винагороди за відкриття нових родовищ
корисних копалин, що  мають  промислове  значення  (далі  -
Інструкція), розроблена на виконання пункту 10 Положення про
першовідкривачів  родовищ  корисних  копалин,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. N 80
 і визначає порядок встановлення та виплати грошової
винагороди, а також повноваження відповідних комісій у справах
першовідкривачів родовищ корисних копалин, запаси яких затверджені
Державною комісією по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).
   Інструкція призначена для міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств та організацій незалежно від
форм  власності,  які  здійснюють  геологопошукові   або
геологорозвідувальні роботи.
   1. Умови встановлення та виплати грошових винагород
   1.1. Грошові винагороди видаються першовідкривачам:
   а) за відкриття родовища, що має промислове значення;
   б) за виявлення у раніше відомому родовищі додаткових запасів
корисних копалин чи нової мінеральної сировини, що  істотно
підвищують його промислову цінність;
   в) за відкриття техногенного родовища, що має промислове
значення;
   г) за  наукове  обгрунтування  необхідності  проведення
пошуково-розвідувальних робіт, на основі яких відкрито родовища.
   1.2. Грошові винагороди не виплачуються посадовим особам, які
не брали безпосередньої участі у відкритті родовищ  або  в
обгрунтуванні необхідності  проведення  пошуково-розвідувальних
робіт, що призвели до відкриття родовищ, а тільки здійснювали в
силу своїх службових обов'язків загальне керівництво пошуковими
або розвідувальними роботами.
   1.3. Грошові винагороди виплачуються міністерствами та іншими
центральними   органами   виконавчої  влади,  що  ведуть
геологорозвідувальні роботи, за рахунок коштів на їхнє виконання.
   Виплата грошових винагород першовідкривачам підприємств та
організацій, у яких немає коштів на ведення геологорозвідувальних
робіт, проводиться на загальних засадах,  передбачених  цією
Інструкцією, геологічними підприємствами, на території діяльності
яких було відкрито та розвідано родовище корисної копалини.
   1.4. Розмір  грошових  винагород  за  відкриття  родовищ
визначається, виходячи з оцінки значення родовища на основі
перевірених та затверджених ДКЗ даних про кількість та якість
корисних копалин, про географо-економічні та гірничотехнічні умови
розробки родовищ, а також якості і  ефективності  виконаних
геологорозвідувальних робіт.
   1.5. В залежності від значення, родовища  розподіляються
згідно з характеристикою груп родовищ (додаток 1) на три основні
групи:
   1.5.1. I  група  -  крупні  родовища  корисних  копалин
загальнодержавного значення з високою якістю або високим вмістом
корисних компонентів у рудах і сприятливими для промислового
освоєння  гірничотехнічними  та  еколого-економічними умовами,
розташовані в районах, найбільш важливих для розвитку відповідної
галузі промисловості.
   1.5.2. II група: а - крупні родовища корисних  копалин
загальнодержавного значення з високою якістю або високим вмістом
корисних компонентів у рудах, які  мають  відносно  складні
гірничотехнічні чи економічні умови промислового освоєння або
знаходяться  у  районах,  де  розвиток  відповідної  галузі
промисловості не практикувався.
   б -  середні  за  запасами  родовища  корисних  копалин
загальнодержавного значення з високою якістю або високим вмістом
корисних компонентів у рудах і сприятливими для промислового
освоєння гірничотехнічними та еколого-економічними умовами;
   - крупні родовища корисних копалин місцевого значення зі
сприятливими гірничотехнічними та еколого-економічними умовами
промислового освоєння у районах дефіциту відповідної сировини.
   1.5.3. III група - невеликі за запасами корисних копалин
родовища  загальнодержавного  значення   зі   сприятливими
гірничотехнічними та еколого-економічними умовами промислового
освоєння,  що  знаходяться  поряд  з  гірничовидобувними
підприємствами.
   1.5.4. Віднесення родовища до груп проводиться на підставі
матеріалів, що характеризують промислове значення родовищ  у
залежності:
   а) від  кількості виявлених балансових запасів і якості
корисної копалини;
   б) від  економічних, гірничотехнічних, еколого-геологічних
умов, комплексності розробки родовища та району його розташування.
Розміри запасів корисних копалин включають затверджені ДКЗ України
балансові запаси по сумі категорій A, B, C1 та C2, на основі яких
ДКЗ України рекомендує розробку проекту експлуатації родовища.
   На родовищах нафти та газу розміри запасів включають тільки
ті, що видобуваються і виділені у числі балансових.
   1.6. Розмір грошової винагороди залежно від групи родовища
складає (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян):
   I  групи - 300;
   II групи - 250;
   III групи - 150.
   1.6.1. За виявлення та обгрунтування в раніше  відомому
родовищі I та II груп додаткових запасів корисних копалин, які
забезпечують роботу діючого гірничовидобувного підприємства на
протязі не менше 5 років, грошова винагорода виплачується як за
відкриття нового родовища цієї корисної копалини III групи.
   1.6.2. За відкриття унікальних родовищ корисних копалин, що
мають особливе значення, може бути встановлена винагорода у
розмірі, що перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   1.7. При розподілі винагороди створюється  резерв,  який
повинен складати не менше ніж 10 відсотків від встановленої
грошової винагороди. Резерв використовується для заохочення осіб,
не врахованих при розподілі винагороди.
   1.7.1. Максимальний розмір грошової винагороди встановлюється
першовідкривачам  на  підставі  рішення  комісії  у  справах
першовідкривачів або інших документів, що підтверджують їхню
участь у відкритті родовища корисної копалини.
   1.7.2. Розмір грошової винагороди, яка видається окремій
особі, не повинен перевищувати (у неоподатковуваних мінімумах
доходів громадян):
   I  групи - 60;
   II групи - 50;
   III групи - 30.
   1.8. Розмір  грошової  винагороди  за  відкриття родовищ
оптичної, п'єзооптичної, ювелірної, ювелірно-виробної та виробної
сировини у разі відсутності запасів, затверджених ДКЗ України,
визначається на підставі  довідок  міністерства  або  іншого
центрального органу виконавчої влади, що здійснює експлуатацію
родовища, про кількість і якість видобутої сировини з моменту
відкриття родовища, але не менше ніж за один рік.
   1.9. У випадках відкриття комплексних родовищ, коли поряд з
основною корисною копалиною розвідано та затверджено ДКЗ України
запаси інших супутніх компонентів, що мають промислове значення і
доступні для видобутку, група родовища та розмір винагороди можуть
бути підвищені.
   1.10. Характеристика груп родовищ, у залежності від кількості
запасів і якості корисної копалини, є орієнтовною і не може
служити підставою для остаточного визначення розміру винагороди. В
кожному окремому випадку, стосовно до кожного окремого родовища,
розмір винагороди може бути підвищений або, навпаки, знижений в
залежності від інших факторів, що характеризують  промислову
цінність родовища, тобто - від економічних умов району родовища,
від гірничотехнічних умов наступної експлуатації родовища, від
технологічних властивостей руд (корисної копалини), а також від
інших чинників, які не можуть бути передбачені заздалегідь, але
впливають на промислову оцінку даного конкретного родовища.
   Група родовища та розмір винагороди можуть бути підвищені
для нових родовищ, що виявлені в районах з дефіцитним балансом
запасів даної корисної копалини (включно з родовищами корисних
копалин місцевого значення), особливо в районах, де діють або
будуються підприємства, а також у районах, найбільш важливих для
розвитку відповідних галузей промисловості, та, навпаки, знижена
для родовищ у тих районах, де мають місце великі запаси даної
корисної копалини і де промислове освоєння нового родовища в
наступні роки не передбачається.
   У випадку низької якості проведених на відкритому родовищі
геологорозвідувальних  робіт  або  низької  їх  ефективності
(невиконання умов договору на проведення геологічних досліджень у
повному обсязі, що призведе до додаткових витрат коштів при
експлуатації родовища) - група родовища та розмір винагороди
можуть бути знижені або у винагороді відмовлено.
   1.11. При  виявленні  промислових  концентрацій розсіяних
елементів (талію, гелію, германію, індію, телуру, селену, цезію,
рубідію, торію, рідкісноземельних елементів ітрієвої та церієвої
груп, скандію, гафнію, ренію тощо) у рудах інших корисних копалин
і підземних водах, а також гелію в природних газах та газах, що
розчинені в нафті, питання про виплату грошових винагород та їхній
розмір вирішується на підставі поданих міністерствами, іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  та  організаціями,
зацікавленими  в  промисловому  використанні  цих  елементів,
розрахункових даних, що підтверджують рентабельність видобування
елементів з комплексних руд, нафти або газу, а також з підземних
вод.
   Винагороди за відкриття лікувальних мінеральних підземних вод
встановлюються лише в разі обгрунтування спеціальними закладами
Міністерства охорони здоров'я України позитивного впливу  їх
застосування на здоров'я людини, а також прийняття відповідного
рішення про будівництво санаторно-курортного закладу.
   У разі відкриття родовищ корисних копалин, які не визначені
згідно з характеристикою груп родовищ, але мають промислове
значення, група родовища встановлюється Міжвідомчою комісією у
справах першовідкривачів родовищ корисних копалин в залежності від
значення відкритого родовища.
   2. Повноваження комісій у справах першовідкривачів нових
   родовищ корисних копалин, підготовка матеріалів про
        винагороди та порядок їх розгляду
   2.1. Підготовка та розгляд матеріалів, прийняття рішень про
визнання першовідкривачами та про грошові винагороди здійснюється
постійно діючими комісіями, що створюються у відповідності з
Положенням  про  першовідкривачів  родовищ  корисних  копалин
:
   - комісією у справах першовідкривачів  родовищ  корисних
копалин   підприємств   і   організацій,   що  проводять
геологорозвідувальні роботи;
   - комісією  у  справах першовідкривачів родовищ корисних
копалин галузевих міністерств та інших  центральних  органів
виконавчої влади;
   - Міжвідомчою комісією у справах першовідкривачів родовищ
корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин
(далі - Міжвідомча комісія).
   2.2. Попередню підготовку матеріалів здійснюють:
   - комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин
геологічних  підприємств  та  організацій,  що  проводять
геологорозвідувальні роботи,- щодо визнання першовідкривачами і
виплати грошових винагород працівникам  цих  підприємств  та
організацій, а також іншим громадянам;
   - комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин
підприємств та організацій, що проводять геологорозвідувальні
роботи,  галузевих  міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади - щодо визнання першовідкривачами і виплати
грошових винагород працівникам цих підприємств та організацій;
   - орендні, кооперативні та інші приватні підприємства, що
проводять геологорозвідувальні роботи, спільно з комісіями у
справах першовідкривачів родовищ корисних копалин геологічних
підприємств та організацій, на території діяльності яких виявлено
та розвідано родовище корисної копалини,- щодо виплати грошових
винагород працівникам цих підприємств.
   2.2.1. Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних
копалин готують матеріали:
   а) лист  за  підписом  керівника  геологічного  або
гірничопромислового підприємства з клопотанням  про  визнання
першовідкривачами і виплату грошової винагороди, яка повинна бути
виплачена колективу геологів та інших працівників, що відкрили
родовище або виявили додаткові запаси корисних копалин чи нову
мінеральну сировину в раніше відомому родовищі, що  істотно
підвищують його промислову цінність;
   б) витяг з протоколу ДКЗ України, яким затверджено запаси
корисної копалини даного родовища;
   в) відомості про якість сировини, комплексність родовища,
ефективність видобутку сировини, еколого-геологічні умови розробки
родовища та грошові кошти, використанні на розвідку  даного
родовища, і вартість оцінки одиниці запасів корисної копалини;
   г) відомості про осіб, які представлені до винагороди, із
зазначенням ступеня участі кожної особи у відкритті родовища з
визначенням винагороди;
   г) протокол засідання комісії у справах першовідкривачів, на
якому розглядалося питання про віднесення родовища до відповідної
групи родовищ та складався список  осіб,  представлених  до
винагороди.
   2.2.2. Відомості  про  осіб,  представлених  до грошової
винагороди,  складається  геологічним  чи  гірничопромисловим
підприємством (додаток 2) на підставі матеріалів відповідних
геологорозвідувальних партій (експедицій), а також з урахуванням
інших документів про попередні дослідження на даному родовищі.
   При складанні списку осіб, які представляються до винагороди,
необхідно суворо керуватися вимогами, викладеними у пунктах 1.2,
1.7 цієї Інструкції.
   2.2.3. У випадках, коли у відкритті нового родовища або
виявленні додаткових  запасів  корисних  копалин  (чи  нової
мінеральної сировини у раніше відомому родовищі) брали участь
фахівці інших організацій (наприклад, геофізичних підприємств,
науково-дослідних інститутів), список осіб, які представлені до
винагороди, подається цими організаціями до комісії у справах
першовідкривачів самостійно.
   2.2.4. Підготовлені матеріали подаються до комісії у справах
першовідкривачів родовищ корисних копалин Держкомгеології або
комісій у справах першовідкривачів родовищ корисних  копалин
галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади.
   2.3. Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних
копалин Держкомгеології, міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади України розглядають матеріали про винагороди, що
надійшли від комісій у справах першовідкривачів, та з урахуванням
додаткових даних уточнюють групу родовища та розмір грошової
винагороди, до якої слід віднести родовище, а також відомості про
осіб, представлених до винагороди.
   2.3.1. По родовищах, що віднесені до III групи, постійно
діючими в Держкомгеології, галузевих міністерствах та  інших
центральних органах виконавчої влади України комісіями у справах
першовідкривачів приймається остаточне рішення  про  визнання
першовідкривачами та затвердження матеріалів з видачі грошових
винагород.
   Рішення комісій у справах першовідкривачів затверджується
керівником  Держкомгеології,  або  міністерства  чи  іншого
центрального органу виконавчої влади.
   2.3.2. По родовищах, що віднесені до I та II групи, вказані
комісії готують подання про визнання першовідкривачами та виплату
грошової винагороди та такі матеріали:
   а) витяг з протоколу засідання ДКЗ України, яким затверджено
запаси корисної копалини даного родовища;
   б) характеристику   географо-економічних,   геологічних,
економічних, гірничотехнічних та еколого-геологічних умов розробки
родовища, якості сировини, комплексності родовища, ефективності
видобутку сировини та дані про грошові кошти, використані на
розвідку родовища, і вартість оцінки одиниці запасів корисної
копалини, необхідні для віднесення відкритого родовища до однієї з
встановлених груп;
   в) відомість про осіб, поданих до винагороди, із зазначенням
ступеня участі кожної особи у відкритті родовища, з визначенням
першовідкривачів і розподілом винагороди;
   г) довідку  міністерства  чи  іншого центрального органу
виконавчої влади, що здійснює експлуатацію родовища, про кількість
та якість видобутої сировини (з моменту відкриття родовища, але не
менше ніж за один рік) родовищ оптичної, п'єзооптичної, ювелірної,
ювелірно-виробної та виробної сировини - у разі відсутності
запасів, затверджених ДКЗ України;
   г) довідкові і розрахункові дані відповідних міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади та інших організацій по
родовищах, що вміщують промислові концентрації розсіяних елементів
у рудах інших корисних копалин, а також гелію в газах, що
підтверджують рентабельність вилучення цих елементів з комплексних
руд;
   д) довідкові матеріали на родовища корисних копалин місцевого
значення про наявність і розмір потреби в корисних копалинах у
даному районі та строки їх освоєння.
   2.3.3. Підготовлені матеріали  подаються  до  Міжвідомчої
комісії.
   2.4. Остаточний  розгляд  та затвердження матеріалів про
виплату грошових винагород проводиться Міжвідомчою комісією.
   Міжвідомча комісія створюється у такому складі: Голова ДКЗ
(Голова Міжвідомчої комісії), члени комісії - керівні працівники
Мінекономіки, Мінфіну, Держкомгеології, міністерств та  інших
центральних органів виконавчої влади, що здійснюють видобування
корисних копалин - за їх поданням.
   Рішення цієї комісії, після затвердження Держкомгеології,
направляється керівникові міністерства чи іншого центрального
органу виконавчої влади для виплати винагороди першовідкривачам.
   2.5. На підставі рішення Міжвідомчої комісії чи комісій у
справах першовідкривачів Держкомгеології, міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади виплата грошових винагород
особам за відкриття родовища або за виявлення додаткових запасів
на раніше відомому родовищі здійснюється на підставі наказу
Держкомгеології, міністерства чи іншого  центрального  органу
виконавчої влади України.
   Керівники та  посадові  особи  геологічних  підприємств,
експедицій, партій, рудоуправлінь несуть відповідальність  за
представлення до грошової винагороди кожного з працівників, які
брали участь у відкритті родовища.
   Керівники міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади,  що  виконують  геологорозвідувальні  роботи,  несуть
відповідальність за правильне витрачання грошових коштів  на
виплату винагород за відкриття родовищ корисних копалин.
   Облік сум фактично виплачених грошових винагород проводиться
бухгалтеріями міністерств або інших центральних органів виконавчої
влади.
                      Додаток 1
               до Інструкції про грошові винагороди
               за відкриття нових родовищ корисних
               копалин,  що  мають  промислове
               значення
      Характеристика груп родовищ в залежності від
      їхніх розмірів, якості корисної копалини,
      екологічних, економічних та інших умов їх
          промислового використання
        Розмір родовищ (із запасами більше)
#################################################################
|    Корисні    |  Одиниця  |   Групи родовищ   |
|    копалини    |  виміру   |########################|
|           |        | I |II-а |II-б | III |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|      1     |    2    | 3 | 4 | 5 |  6 |
|###############################################################|
|     Родовища рідких та газоподібних горючих       |
|            корисних копалин            |
|###############################################################|
|Нафта, природний   | млн. т    | 30 | 30 | 10 | 3  |
|газ і конденсат    | умовного   |   |   |   |   |
|           | палива    |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Метан сорбований у  | млрд. куб. м | 2 | 2  | 1  | 0,5 |
|вугіллі на нерозроб- |        |   |   |   |   |
|лених площах     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Метан у пастках    | млн. куб. м  | 200| 200 | 100 | 10  |
|вугленосних товщ і  |        |   |   |   |   |
|техногенних пастках  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Метан сорбований у  | млрд. куб. м | 2 | 2  | 1  | 0,5 |
|вугіллі та у вугленос-|        |   |   |   |   |
|них і техногенних   |        |   |   |   |   |
|пастках (сумарний   |        |   |   |   |   |
|підрахунок)      |        |   |   |   |   |
|###############################################################|
|      Родовища твердих горючих корисних копалин     |
|###############################################################|
|Кам'яне вугілля    | млн. т    | 150| 150 | 50 | 20  |
|коксівне марок ГЖ,  |        |   |   |   |   |
|Ж, КЖ, К, ОС та    |        |   |   |   |   |
|антрацитів      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Кам'яне вугілля    | млн. т    | 200| 200 | 50 | 20  |
|коксівне інших    |        |   |   |   |   |
|марок         |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Кам'яне та буре    | млн. т    | 200| 200 | 100 | 50  |
|вугілля енергетичне  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Горючі сланці     | млн. т    | 500| 500 | 200 | 100 |
|###############################################################|
|           Родовища чорних металів          |
|###############################################################|
|Залізні руди з вміс- | млн. т    | 400| 400 | 200 | 50  |
|том заліза понад 25% |        |   |   |   |   |
|(руда)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Залізні руди багаті  | млн. т    | 200| 200 | 100 | 25  |
|(руда)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Марганцеві руди    | млн. т    | 50 | 50 | 20 | 5  |
|(руда)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Хромітові руди    | млн. т    | 5 | 5  | 2,5 | 1  |
|(руда)        |        |   |   |   |   |
|###############################################################|
|          Родовища кольорових металів         |
|###############################################################|
|Мідь (метал)     | тис. т    | 500| 500 | 150 | 50  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Свинець і цинк    | млн. т    | 1 | 1  | 0,5 | 0,15 |
|(метал)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Боксити придатні для | млн. т    | 10 | 10 | 5  | 1  |
|виробництва глино-  |        |   |   |   |   |
|зему         |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Нікель (метал)    | тис. т    | 200| 200 | 100 | 30  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Титан, корінні родо- | млн. т    | 30 | 30 | 20 | 10  |
|вища (двоокис     |        |   |   |   |   |
|титану)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Титан, розсипні    |        |   |   |   |   |
|та елювіальні     |        |   |   |   |   |
|родовища:       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|- рутилу (двоокис   | млн. т    | 1 | 1  | 0,5 | 0,1 |
|титану)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|- ільменіту (двоокис | млн. т    | 5 | 5  | 2  | 0,5 |
|титану)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Сурма (метал)     | тис. т    | 100| 100 | 30 | 5  |
|###############################################################|
|          Родовища рідкісних металів         |
|###############################################################|
|Кобальт (метал)    | тис. т    | 15 | 15 | 5  | 2  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Олово, корінні    | тис. т    | 30 | 30 | 10 | 5  |
|родовища (метал)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Олово, розсипні    | тис. т    | 4 | 4  | 1  | 0,5 |
|родовища (метал)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Вольфрам, корінні   | тис. т    | 30 | 30 | 10 | 3  |
|родовища (окис    |        |   |   |   |   |
|вольфраму)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Вольфрам, розсипні  | тис. т    | 15 | 15 | 5  | 1  |
|родовища (триокис   |        |   |   |   |   |
|вольфраму)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Молібден (метал)   | тис. т    | 50 | 50 | 20 | 5  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Ртуть (метал)     | тис. т    | 5 | 5  | 1,5 | 0,5 |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Вісмут (метал)    | тис. т    | 7 | 7  | 3  | 0,5 |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Ніобій (п'ятиокис   | тис. т    | 300| 300 | 100 | 50  |
|ніобію)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Берилій (окис     | тис. т    | 10 | 10 | 3  | 0,5 |
|берилію)       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Тантал, корінні    | тис. т    | 2,5| 2,5 | 1  | 0,2 |
|родовища (п'яти-   |        |   |   |   |   |
|окис танталу)     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Тантал, розсипні   | тис. т    | 1 | 1  | 0,5 | 0,1 |
|родовища (п'яти-   |        |   |   |   |   |
|окису танталу)    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Літій (окис літію)  | тис. т    | 500| 500 | 150 | 50  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Цезій (окис цезію)  | тис. т    | 3 | 3  | 1  | 0,2 |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Цирконій (двоокис   | млн. т    | 1,5| 1,5 | 0,5 | 0,15 |
|цирконію)       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Стронцій (целестин  | тис. т    | 150| 150 | 75 | 40  |
|чи стронціаніт)    |        |   |   |   |   |
|###############################################################|
|          Родовища розсіяних металів         |
|###############################################################|
|Германій в      | тис. т    | 2 | 2  | 0,5 | -  |
|залізорудних та    |        |   |   |   |   |
|вугільних родовищах  |        |   |   |   |   |
|(метал)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Скандій (метал)    | тис. т    | 1 | 1  | 0,3 | 0,2 |
|###############################################################|
|        Родовища рідкісноземельних металів       |
|###############################################################|
|Рідкісноземельні   | млн. т    | 1 | 1  | 0,1 | -  |
|метали (рідкісні   |        |   |   |   |   |
|землі TR2O3)     |        |   |   |   |   |
|###############################################################|
|         Родовища радіоактивних металів        |
|###############################################################|
|Уран (метал)     | тис. т    | 20 | 20 | 5  | 1  |
|###############################################################|
|         Родовища благородних металів         |
|###############################################################|
|Золото, корінні    |  т      | 20 | 20 | 10 | 3  |
|родовища (метал)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Золото, розсипні   |  т      | 10 | 10 | 3  | 1  |
|родовища (метал)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Платина, корінні   |  т      | 20 | 20 | 10 | 3  |
|родовища (метали   |        |   |   |   |   |
|платинової групи)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Платина, розсипні   |  т      | 10 | 10 | 3  | 1  |
|родовища (метали   |        |   |   |   |   |
|платинової групи)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Срібло (метал)    |  т      | 100| 100 | 50 | 10  |
|###############################################################|
|       Родовища неметалічних корисних копалин      |
|###############################################################|
|Азбест, при вмісті  |        |   |   |   |   |
|волокна промисло-   |        |   |   |   |   |
|вих сортів понад 3%: |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) хризотиловий    | млн. т    | 15 | 15 | 5  | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) антофілітовий   | тис. т    | 40 | 40 | 20 | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) амфіболовий    | тис. т    | 5 | 5  | 1  | -  |
|(блакитний)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Графіт, при вмісті у | млн. т    | 5 | 5  | 1  | -  |
|ньому лускуватого та |        |   |   |   |   |
|кристалічного понад  |        |   |   |   |   |
|40% (графіт)     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Графіт, при вмісті у | млн. т    | - | -  | 2  | -  |
|ньому лускуватого та |        |   |   |   |   |
|дрібнокристалічного  |        |   |   |   |   |
|понад 30% (графіт)  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Графіт аморфний при  | млн. т    | 20 | 20 | 10 | -  |
|вмісті графіту в руді |        |   |   |   |   |
|понад 40% (руда)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Тальк, при вмісті   | млн. т    | 5 | 5  | 3  | -  |
|марки А понад 50%   |        |   |   |   |   |
|(тальк)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Тальковий камінь   | млн. т    | - | -  | 15 | -  |
|(сировина)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Озокерит, при вмісті | тис. т    | 100| 100 | 50 | -  |
|його у руді понад   |        |   |   |   |   |
|1,5% (озокерит)    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Озокерит, при вмісті | тис. т    | - | -  | 50 | -  |
|його у руді понад 1% |        |   |   |   |   |
|(озокерит)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Пірофіліт, при вмісті | тис. т    | 100| 100 | 50 | -  |
|пірофіліту понад 70% |        |   |   |   |   |
|або наявності більше |        |   |   |   |   |
|1,5% блоків, придат- |        |   |   |   |   |
|них для виготовлен-  |        |   |   |   |   |
|ня горілок (пірофілі- |        |   |   |   |   |
|това сировина)    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Пірофіліт, при вмісті | тис. т    | - | -  | 70 | -  |
|пірофіліту понад 60% |        |   |   |   |   |
|(сировина)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Слюда:        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) Мусковіт, при   | тис. т    | 20 | 20 | 7  | -  |
|вмісту промислово-  |        |   |   |   |   |
|го сирцю I та II   |        |   |   |   |   |
|групи не менше 25%  |        |   |   |   |   |
|або при виході радіо- |        |   |   |   |   |
|технічної слюди не  |        |   |   |   |   |
|менше 30% від діло-  |        |   |   |   |   |
|вої (слюда)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) Флогопіт (слюда)  | млн. т    | 1 | 1  | 0,2 | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) Вермикуліт:    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|- при виході промис- | млн. т    | 1 | 1  | 0,5 | -  |
|лових сортів понад  |        |   |   |   |   |
|30% (вермикуліт)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|- при виході промис- | млн. т    | - | -  | 1  | -  |
|лових сортів понад  |        |   |   |   |   |
|10% (вермикуліт)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|- при виході промис- | млн. т    | 1 | 1  | 0,5 | -  |
|лових сортів понад  |        |   |   |   |   |
|30% (гідробіотит)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|- при виході промис- | млн. т    | - | -  | 1  | -  |
|лових сортів понад  |        |   |   |   |   |
|10% (гідробіотит)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Абразивна       |        |   |   |   |   |
|сировина:       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) Корунд, при вмісті | тис. т    | -  | -  | 100 | -  |
|корунду в руді понад |        |   |   |   |   |
|30% (руда)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) Наждак, при вмісті | тис. т    | -  | -  | 30 | -  |
|корунду в руді понад |        |   |   |   |   |
|30% (руда)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) Гранат, при вмісті | млн. т    | 1  | 1  | 0,1 | -  |
|його в руді понад   |        |   |   |   |   |
|15% (гранат)     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|г) Пісок кварцевий  | тис. т    | -  | -  | 20 | -  |
|при вмісті SiO2    |        |   |   |   |   |
|більше 98%      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|#) Маршаліт      | тис. т    | -  | -  | 20 | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|П'єзокварц, при ви-  | тис. кг    | 1,5 | 1,5 | 1  | 0,5 |
|ході високих сортів  |        |   |   |   |   |
|(оптика, екстра та  |        |   |   |   |   |
|1-й сорт) понад 50%  |        |   |   |   |   |
|(моноблоки)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Оптичний кальцит   | тис. кг    | 8 | 8  | 4  | 1  |
|(ісландський шпат),  |        |   |   |   |   |
|при виході високих  |        |   |   |   |   |
|сортів (екстра та 1-й |        |   |   |   |   |
|сорт) понад 25%    |        |   |   |   |   |
|(кальцит)       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Жильний кварц, для  | млн. т    | 1 | 1  | 0,5 | 0,2 |
|плавки кварцевого   |        |   |   |   |   |
|скла та оптичного   |        |   |   |   |   |
|скловаріння (кварц)  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Флюорит оптичний,   | тис. кг    | 1 | 1  | 0,8 | 0,2 |
|(флюорит)       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Дорогоцінне каміння, | тис. каратів | 100| 100 | 50 | 15  |
|огранюване      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Напівдорогоцінне   |   кг    | 300| 300 | 100 | 50  |
|каміння, при виході  |        |   |   |   |   |
|високих (I та II)   |        |   |   |   |   |
|сортів не менше 25%, |        |   |   |   |   |
|огранюване      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Виробне кольорове   |   т     | 300| 300 | 100 | -  |
|каміння, при виході  |        |   |   |   |   |
|I та II сортів    |        |   |   |   |   |
|понад 25%       |        |   |   |   |   |
|(сировина)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Плавиковий шпат,   | млн. т    | 5 | 5  | 3  | -  |
|при середньому    |        |   |   |   |   |
|вмісті флюориту    |        |   |   |   |   |
|понад 15% (руда)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Фосфорити (фосфор-  | млн. т    | 25 | 25 | 15 | 5  |
|ний ангідрид)     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Фосфорити, при    | млн. т    | - | -  | -  | 1  |
|можливості викорис-  |        |   |   |   |   |
|тання місцевими    |        |   |   |   |   |
|споживачами (фос-   |        |   |   |   |   |
|форний ангідрид)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Апатит, при серед-  | млн. т    | 20 | 20 | 5  | -  |
|ньому вмісті P2O5 у  |        |   |   |   |   |
|руді більше 2% та   |        |   |   |   |   |
|рентабельності вико- |        |   |   |   |   |
|ристання промис-   |        |   |   |   |   |
|ловістю супутніх   |        |   |   |   |   |
|мінералів       |        |   |   |   |   |
|(фосфорний      |        |   |   |   |   |
|ангідрид)       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Сірка самородна, при | млн. т    | 20 | 20 | 10 | 2  |
|вмісті в руді понад  |        |   |   |   |   |
|20% (сірка)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Борні руди:      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) Борати, при вмісті | млн. т    | 1,5| 1,5 | 0,7 |   |
|борного ангідриду в  |        |   |   |   |   |
|руді понад 15%    |        |   |   |   |   |
|(руда)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) Боросилікати, при | млн. т    | 10 | 10 | 3  | -  |
|вмісті борного ангід- |        |   |   |   |   |
|риду в руді понад 8% |        |   |   |   |   |
|(руда)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Калійні солі:     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) Хлористі, при   | млн. т    | 200| 200 | 100 | 50  |
|вмісті окису калію  |        |   |   |   |   |
|понад 20%       |        |   |   |   |   |
|(сира сіль)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) Сірчанокислі та  | млн. т    | 500| 500 | 300 | 100 |
|змішані, при вмісті  |        |   |   |   |   |
|окису калію понад   |        |   |   |   |   |
|10% (сира сіль)    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Кухонна сіль:     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) Харчова, при ви-  | млрд. т    | 1 | 1  | 0,3 | -  |
|ході високих сортів  |        |   |   |   |   |
|(екстра та 1-й сорт) |        |   |   |   |   |
|понад 70% (сіль)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) Хімічна, для вико- | млрд. т    | 1 | 1  | 0,4 | -  |
|ристання в содовому  |        |   |   |   |   |
|виробництві та для  |        |   |   |   |   |
|ртутного електролі-  |        |   |   |   |   |
|зу (сіль)       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Сульфат натрію    | млн. т    | 10 | 10 | 2,5 | -  |
|(мірабіліт, тенардит) |        |   |   |   |   |
|(сіль)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Сода природна     | млн. т    | 25 | 25 | 5  | -  |
|(трона)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Барит, при вмісті   | млн. т    | 3 | 3  | 1  | -  |
|сірчанокислого    |        |   |   |   |   |
|барію в руді понад  |        |   |   |   |   |
|50% (барит)      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Магнезит       | млн. т    | 50 | 50 | 30 | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Брусит, що непо-   | млн. т    | 5 | 5  | 2,5 | -  |
|требує збагачення   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Давсоніт (глинозем-  | млн. т    | 20 | 20 | 10 | -  |
|содова сировина),   |        |   |   |   |   |
|при середньому    |        |   |   |   |   |
|вмісті в руді понад  |        |   |   |   |   |
|10% (давсоніт)    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Бішофіт        | млн. т    | 10 | 10 | 5  | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Високоглиноземна   | млн. т    | 10 | 10 | 3  |   |
|сировина (дистен,   |        |   |   |   |   |
|силіманіт, ставроліт |        |   |   |   |   |
|та інші) (AL2O3)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Кварцити для динасу, | млн. т    | 20 | 20 | 10 | -  |
|феросплавів, карбіду |        |   |   |   |   |
|кремнію та інших   |        |   |   |   |   |
|галузей хімічної про- |        |   |   |   |   |
|мисловості (кварцит) |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Каоліни, при вмісті  | млн. т    | 30 | 30 | 5  | -  |
|високих сортів (КФ-1, |        |   |   |   |   |
|КФ-2, КН-86, КП-87)  |        |   |   |   |   |
|понад 30% (каолін)  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Доломіти для мета-  | млн. т    | 100| 100 | 30 | -  |
|лургійної промис-   |        |   |   |   |   |
|ловості, при наявнос- |        |   |   |   |   |
|ті понад 30% сиро-  |        |   |   |   |   |
|вини, придатної для  |        |   |   |   |   |
|конверторного     |        |   |   |   |   |
|виробництва      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Вапняки для мета-   | млн. т    | 100| 100 | 30 | -  |
|лургійної промис-   |        |   |   |   |   |
|ловості, при наявнос- |        |   |   |   |   |
|ті в них понад 70%  |        |   |   |   |   |
|конверторних     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Вапняки для      | млн. т    | - | -  | 10 | -  |
|хімічної, скляної та |        |   |   |   |   |
|цукрової       |        |   |   |   |   |
|промисловості     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Сировина для     |        |   |   |   |   |
|мінеральних      |        |   |   |   |   |
|пігментів:      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) Традиційних    | тис. т    | - | -  | 200 | -  |
|кольорів       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) Дефіцитних     | тис. т    | 50 | 50 | 10 | -  |
|кольорів (синій,   |        |   |   |   |   |
|зелений та ін.)    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Формувальні піски та | млн. т    | - | -  | 20 | -  |
|глини (високосортна  |        |   |   |   |   |
|сировина)       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Піски для скляної   |        |   |   |   |   |
|промисловості:    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) Для віконного   | млн. т    | - | -  | 15 | 5  |
|скла, при вмісті   |        |   |   |   |   |
|окисів заліза після  |        |   |   |   |   |
|збагачення не більше |        |   |   |   |   |
|0,03%         |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) для спеціальних  | млн. т    | 10 | 10 | 5  | 1  |
|виробів, при вмісті  |        |   |   |   |   |
|SiO2 в піску понад  |        |   |   |   |   |
|99% та наявності   |        |   |   |   |   |
|понад 10% сировини,  |        |   |   |   |   |
|безпосередньо при-  |        |   |   |   |   |
|датної для виробів  |        |   |   |   |   |
|високої світлопро-  |        |   |   |   |   |
|зорості, а понад 30% |        |   |   |   |   |
|- після збагачення  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) для спеціальних  | млн. т    | - | -  | -  | 1  |
|виробів, при вмісті  |        |   |   |   |   |
|SiO2 в піску понад  |        |   |   |   |   |
|98,5% та наявності  |        |   |   |   |   |
|понад 20% сировини,  |        |   |   |   |   |
|придатної після зба- |        |   |   |   |   |
|гачення для виробів  |        |   |   |   |   |
|високої світлопро-  |        |   |   |   |   |
|зорості        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Пегматити та інші   | млн. т    | - | -  | 2  | -  |
|види польовошпато-  |        |   |   |   |   |
|вої сировини, в яких |        |   |   |   |   |
|більше 50% запасів  |        |   |   |   |   |
|повинні мати спів-  |        |   |   |   |   |
|відношення окисів   |        |   |   |   |   |
|калію та натрію не  |        |   |   |   |   |
|нижче 3:1       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Нефеліни для кера-  | млн. куб. м  | - | -  | 1  | -  |
|мічної та інших    |        |   |   |   |   |
|галузей промис-    |        |   |   |   |   |
|ловості        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Воластоніт для кера- | млн. куб. м  | - | -  | 1  | -  |
|мічної та інших    |        |   |   |   |   |
|галузей промис-    |        |   |   |   |   |
|ловості        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Цементна       |        |   |   |   |   |
|сировина:       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) карбонатний    | млн. т    | - | -  | 150 | 75  |
|компонет (вапняк,   |        |   |   |   |   |
|мергель, крейда та  |        |   |   |   |   |
|ін.)         |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) глиняний компо-  | млн. т    | - | -  | 50 | 30  |
|нент (глина, сугли-  |        |   |   |   |   |
|нок, опока та ін.)  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) гідравлічні    | млн. т    | - | -  | 10 | 5  |
|добавки (діатоміти,  |        |   |   |   |   |
|трепели, опоки,    |        |   |   |   |   |
|пуцолани та ін.)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Базальти, при наяв-  | млн. т    | 50 | 50 | 25 | -  |
|ності в них понад   |        |   |   |   |   |
|60% сортів, придат-  |        |   |   |   |   |
|них для        |        |   |   |   |   |
|виготовлення     |        |   |   |   |   |
|супертонких волокон  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|   Глини:      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) вогнетривкі    | млн. т    | 25 | 25 | 10 | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) тугоплавкі та   | млн. т    | 50 | 50 | 30 | -  |
|кислототривкі     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) бентонітові, при- | млн. т    | 10 | 10 | 3  | -  |
|датні для виготовлен- |        |   |   |   |   |
|ня високоякісних ад- |        |   |   |   |   |
|сорбентів або вико-  |        |   |   |   |   |
|ристання в кераміч-  |        |   |   |   |   |
|ній промисловості   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|г) бентонітові, при- | млн. т    | 15 | 15 | 10 | -  |
|датні для виготов-  |        |   |   |   |   |
|лення залізорудних  |        |   |   |   |   |
|та інших окатишів   |        |   |   |   |   |
|або використання в  |        |   |   |   |   |
|інших галузях     |        |   |   |   |   |
|промисловості     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Адсорбенти та     |        |   |   |   |   |
|нетрадиційні     |        |   |   |   |   |
|меліоранти      |        |   |   |   |   |
|комплексної дії    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) цеоліти, при вмісті| млн. т    | 50 | 50 | 10 | -  |
|в руді понад 30%   |        |   |   |   |   |
|високих сортів (кли- |        |   |   |   |   |
|ноптилоліту більше  |        |   |   |   |   |
|70%)         |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) сапоніти      | млн. т    | 15 | 15 | 5  | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) глауконіти, при  | млн. т    | 50 | 50 | 10 | -  |
|вмісті глауконіту   |        |   |   |   |   |
|понад 70%       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Мармури архітек-   | млн. куб. м  | 2 | 2  | 1  | -  |
|турно-будівельні,   |        |   |   |   |   |
|виробні та статуарні, |        |   |   |   |   |
|з виходом блоків не  |        |   |   |   |   |
|нижче 15%       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Декоративне ка-    | млн. куб. м  | 5 | 5  | 1  | -  |
|міння, вивержені,   |        |   |   |   |   |
|метаморфічні та    |        |   |   |   |   |
|інші породи, що    |        |   |   |   |   |
|використовуються   |        |   |   |   |   |
|для виготовлення   |        |   |   |   |   |
|декоративно-обли-   |        |   |   |   |   |
|цювальних ма-     |        |   |   |   |   |
|теріалів, при виході |        |   |   |   |   |
|блоків понад 30%   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Сировина для виго-  | млн. куб. м  | - | -  | 3  | -  |
|товлення високо-   |        |   |   |   |   |
|сортних спучених   |        |   |   |   |   |
|матеріалів (перліти, |        |   |   |   |   |
|сланці та інші ефу-  |        |   |   |   |   |
|зивні та глиняні   |        |   |   |   |   |
|породи)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Кам'яні будівельні  | млн. куб. м  | - | -  | 10 | -  |
|матеріали (бут,    |        |   |   |   |   |
|щебінь, пильні    |        |   |   |   |   |
|стінові матеріали   |        |   |   |   |   |
|тощо)         |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Вапняки для випа-   | млн. т    | - | -  | 10 | -  |
|лювання вапна,    |        |   |   |   |   |
|силікатної цегли та  |        |   |   |   |   |
|інших потреб     |        |   |   |   |   |
|(гіпс, ангідрит)   | млн. т    | - | -  | 5  | -  |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Піщано-гравійні    | млн. куб. м  | - | -  | 10 | -  |
|матеріали, при    |        |   |   |   |   |
|виході гравію з    |        |   |   |   |   |
|піщано-гравійної   |        |   |   |   |   |
|маси понад 30%    |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Піски, високоякісні  | млн. куб. м  | - | -  | 10 | -  |
|заповнювачі для    |        |   |   |   |   |
|бетону        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Піски, високоякісні  | млн. куб. м  | - | -  | 30 | -  |
|баластні, для буді-  |        |   |   |   |   |
|вельних розчинів,   |        |   |   |   |   |
|силікатної цегли та  |        |   |   |   |   |
|інших потреб     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Глиниста сировина   | млн. куб. м  | - | -  | 5  | -  |
|для виробництва    |        |   |   |   |   |
|цегли марок не    |        |   |   |   |   |
|нижче "150" та    |        |   |   |   |   |
|черепиці       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Бітуми у бурому    | млн. т    | 1 | 1  | 0,2 | 0,1 |
|вугіллі        |        |   |   |   |   |
|###############################################################|
|           Родовища підземних вод          |
|###############################################################|
|Прісні води для пит- | тис. куб. м на| 50 | 25 | 10 | 5  |
|ного водопостачання  | добу     |   |   |   |   |
|населення (води)   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Промислові йодо-   | тис. т йоду  | 10 | 7,5 | 5  | 3  |
|місткі води, з    | або      |   |   |   |   |
|вмістом йоду не    | куб. м води на| 40 | 30 | 20 | 12  |
|менше 25 мг/куб. дм  | добу     |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Промислові бромо-   | тис. т брому | 100| 75 | 50 | 30  |
|місткі води, з    | або      |   |   |   |   |
|вмістом брому не   | тис. куб. м  | 25 | 15 | 10 | 10  |
|менше 500 мг/куб. дм | води на добу |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Промислові йодо-   | тис. т йоду  | 5 | 2,5 | 1,8 | 1  |
|бромні води, з    | та      |   |   |   |   |
|вмістом йоду не    | тис. т брому | 50 | 50 | 20 | 10  |
|менше 20 мг/куб. дм  | або      |   |   |   |   |
|та брому не менше   | тис. куб. м  | 25 | 25 | 10 | 5  |
|250 мг/куб. дм    | води на добу |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Мінеральні води    |        |   |   |   |   |
|для лікувального   |        |   |   |   |   |
|використання:     |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|а) вуглекислі, з   | куб. м на добу| - | 250 | 150 | 75  |
|вмістом розчиненої  |        |   |   |   |   |
|вуглекислоти не    |        |   |   |   |   |
|менше 1 г/куб. дм  |        |   |   |   |   |
|та мінералізацією не |        |   |   |   |   |
|менше 4 г/куб. дм   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|б) вуглекислі, з   | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|вмістом розчиненої  |        |   |   |   |   |
|вуглекислоти не    |        |   |   |   |   |
|менше 1,5 г/куб. дм  |        |   |   |   |   |
|та загальною мінералі-|        |   |   |   |   |
|зацією не менше    |        |   |   |   |   |
|2 г/куб. дм      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|в) вуглекисло-    | куб. м на добу| - | -  | 100 | 50  |
|залізисті води з вміс-|        |   |   |   |   |
|том заліза не менше  |        |   |   |   |   |
|20 мг/куб. дм та   |        |   |   |   |   |
|вуглекисло-      |        |   |   |   |   |
|миш'яковисті води з  |        |   |   |   |   |
|вмістом миш'яку не  |        |   |   |   |   |
|менше 10 мг/куб. дм |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|г) гідрокарбонатні,  | куб. м на добу| - | 50 | 25 | 10  |
|магнієво-кальцієві  |        |   |   |   |   |
|води типу "Нафтуся"  |        |   |   |   |   |
|(бальнеологічний   |        |   |   |   |   |
|вплив підтверджу-   |        |   |   |   |   |
|ється експеримен-   |        |   |   |   |   |
|тально)        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|д) радонові вуг-   | куб. м на добу| - | 500 | 250 | 100 |
|лекислі води з    |        |   |   |   |   |
|вмістом радону    |        |   |   |   |   |
|більше 10 ммкюрі   |        |   |   |   |   |
|(100 еман), розчине- |        |   |   |   |   |
|ної кислоти більше  |        |   |   |   |   |
|1,5 г/куб. дм або тем-|        |   |   |   |   |
|пературою більше   |        |   |   |   |   |
|35 град. С чи мінера- |        |   |   |   |   |
|лізацією більше 10  |        |   |   |   |   |
|г/куб. дм       |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|е) радонові холодні  | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|та теплі води, з вміс-|        |   |   |   |   |
|том радону більше 10 |        |   |   |   |   |
|ммкюрі (100 еман) та |        |   |   |   |   |
|слабою мінераліза-  |        |   |   |   |   |
|цією         |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|є) азотні та метанові | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|термальні (більше   |        |   |   |   |   |
|35 град. С) і кремне- |        |   |   |   |   |
|кислі (з вмістом   |        |   |   |   |   |
|кремнекислоти більше |        |   |   |   |   |
|0,05 г/куб. дм)    |        |   |   |   |   |
|різного іонного складу|        |   |   |   |   |
|та мінералізації   |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|ж) сульфідні води   | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|різного іонного    |        |   |   |   |   |
|складу та мінераліза- |        |   |   |   |   |
|ції, з вмістом суль- |        |   |   |   |   |
|фідів не менше 100  |        |   |   |   |   |
|мг/куб. дм      |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|з) лікувальні води,  | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|що не мають специ-  |        |   |   |   |   |
|фічних компонентів,  |        |   |   |   |   |
|різного іонного скла- |        |   |   |   |   |
|ду та мінералізації  |        |   |   |   |   |
|(типу "Миргородсь-  |        |   |   |   |   |
|ка", "Куяльник",   |        |   |   |   |   |
|"Феодосійська",    |        |   |   |   |   |
|"Олеська", "Рок-   |        |   |   |   |   |
|солана" та інші),   |        |   |   |   |   |
|бальнеологічний    |        |   |   |   |   |
|вплив яких підтверд- |        |   |   |   |   |
|жується експеримен-  |        |   |   |   |   |
|тально        |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Термальні енергетич- | тис. т    | - | 10 | 5  | 1  |
|ні води з температу- | пароводяної  |   |   |   |   |
|рою вище 100 град. С | суміші    |   |   |   |   |
|і мінералізацією до  |        |   |   |   |   |
|2 г/куб. дм, при   |        |   |   |   |   |
|відсутності агре-   |        |   |   |   |   |
|сивних компонентів  |        |   |   |   |   |
|та солей, що     |        |   |   |   |   |
|випадають в осадок  |        |   |   |   |   |
|######################+###############+#####+#####+#####+######|
|Термальні теплотех-  | тис. куб. м  | - | -  | 25 | 10  |
|нічні води з темпера- | на добу    |   |   |   |   |
|турою вище 60 град. С |        |   |   |   |   |
|і мінералізацією до 10|        |   |   |   |   |
|г/куб. дм при відсут- |        |   |   |   |   |
|ності компонентів та |        |   |   |   |   |
|солей, що випадають  |        |   |   |   |   |
|в осадок       |        |   |   |   |   |
#################################################################
 
Примітки: 1. Грошова винагорода за відкриття та розвідку родовищ
     підземних вод встановлюється відповідно до потреби,
     визначеної проектним завданням, та виходячи із запасів,
     які  рекомендовано  ДКЗ  України  враховувати  для
     проектування.
     2. За розвідку та підрахунок запасів прісних підземних
     вод у суміжних або близько розташованих ділянках одного
     й того ж витриманого водоносного горизонту, а також на
     ділянках діючих водозаборів грошова  винагорода  не
     встановлюється.
     3. За докорінну переоцінку родовищ підземних вод грошова
     винагорода встановлюється в розмірі 50 відсотків до
     встановлених груп родовищ, за винятком випадків, коли
     робота виконана в складних умовах зі значним поширенням
     перспектив або використанням оригінальної методики, що
     підтверджуються  рішенням  НТР  Держкомгеології  або
     проектної установи.
     4. У разі наявності еколого-економічних факторів, які
     ускладнюють використання тих чи інших підземних вод
     (значне віддалення від користувача, погіршена якість
     води, що  обмежує  її  використання  або  зумовлює
     необхідність  будівництва  складних  очисних споруд,
     наявність близько розташованого осередка забруднення
     підземних вод тощо), розмір винагороди зменшується.
     5. Ступінь дефіцитності підземних  вод  для  району
     засвідчується довідкою Держкомгеології України.
                      Додаток 2
               до Інструкції про грошові винагороди
               за відкриття нових родовищ корисних
               копалин,  що  мають  промислове
               значення
              Відомості
    про осіб, що представляються до грошової винагороди
              за відкриття
    __________________________________________ родовища
    ___________________________________________________
            (корисна копалина)
##################################################################
|  |     |   | Місце роботи, |Трива- |Характе- |Розмір |
|  |     |   | займана посада |лість |ристика |винаго-|
| NN | Прізви- |Місце |################|роботи |Ступеня |роди, |
| пп |ще, ім'я,|прожи-|у період|у тепе-|в пері-|участі у |що про-|
|  |по бать- |вання |розвідки|рішній |од роз-|відкритті|понує- |
|  | кові  |   |    | час | відки |або пере-|ться, в|
|  |     |   |    |    | родо- | оцінці | грн. |
|  |     |   |    |    | вища |родовища |    |
|####+#########+######+########+#######+#######+#########+#######|
| 1 |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
##################################################################
 
 Керівник геологічного або
 гірничопромислового підприємства             (підпис)
 
 Головний геолог (головний інженер)            (підпис)
 
 "___" _________ 19__ року
 
 Гербова печатка

БУДСТАНДАРТ Online