Приказ от 27.11.1997 № 32/288 О мерах по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.97 № 409 Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України,
Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 27 листопада 1997 року N 32/288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 1998 р. за N 423/2863

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету будівництва,архітектури та житлової політики України,
Комітету по нагляду за охороною праці України
від 28 липня 1999 року N 184/140

Додатково див. наказ
Державного комітету України з будівництва та архітектури,
Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 4 лютого 2005 року N 28/28

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року N 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити пакет нормативних та розпорядчих документів з питань обстеження та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації, до якого входять:

- Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд;

- Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд;

- Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

- Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

- Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд.

2. Затвердити переліки:

- спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж;

- організацій з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд.

3. Директору Науково-дослідного інституту будівельного виробництва /Балицькому В. С./:

- забезпечити виготовлення достатньої кількості вищезгаданих документів для передачі їх власникам виробничих будівель та споруд, а також спеціалізованим організаціям з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель та споруд для їх використання за призначенням;

- провести в листопаді ц. р. координаційну нараду з питань обстежень та паспортизації виробничих будівель і споруд з метою ознайомлення відповідних працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів Держнаглядохоронпраці та спеціалізованих організацій з основними положеннями цих документів;

- проаналізувати зауваження і пропозиції підприємств та організацій, що надійдуть протягом 1998 року, та видати уточнену редакцію нормативних документів у IV кварталі 1998 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну архітектурно-будівельну інспекцію Держбуду України /Папка В. В./ та Управління по нагляду в будівництві, житлово-комунальному господарстві та невиробничій сфері Держнаглядохоронпраці /Лесковець В. І./.

Голова Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики УкраїниВ. М. Гусаков

Голова Державного комітету
України по нагляду за
охороною праціС. П. Ткачук

БУДСТАНДАРТ Online