ДСТУ EN 81-80:2006 Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Существующие лифты. Часть 80. Нормы для улучшения безопасности в существующих пассажирских и грузопассажирских лифтах (EN 81-80:2003,...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ ІСНУЮЧІ ЛІФТИ
Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських ліфтах

(EN 81-80:2003, IDT)

ДСТУ EN 81-80:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Величко; Б. Лоначевський; М. Пономаренко; І. Сікоренко; К. Ущенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 180 з 2007-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 81-80:2006 ідентичний європейському стандарту EN 81-80:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts – Existing lifts – Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Наявні ліфти. Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в наявних пасажирських та вантажопасажирських ліфтах) і йому надано чинності з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік значних небезпек

4.1 Значні небезпеки, розглянуті в цьому стандарті

4.2 Значні небезпеки, не розглянуті в цьому стандарті

5 Вимоги безпеки та/або заходи захисту

5.1 Загальні вимоги

5.2 Вимоги доступності

5.2.1 Загальні вимоги

5.2.2 Точність вирівнювання і зупинення

5.3 Вимоги проти вандалізму

5.4 Режим роботи ліфтів під час пожежі

5.5 Шахта

5.5.1 Огорожа шахти

5.5.2 Оглядові й аварійні двері доступу до шахти і до приямка

5.5.3 Стіна шахти

5.5.4 Захист будь-яких доступних просторів, розміщених нижче кабіни, противаги або балансувального вантажу

5.5.5 Перегородка противаги або балансувального вантажу

5.5.6 Перегородки

5.5.7 Зазори вверху і в приямку

5.5.8 Доступ у приямок

5.5.9 Пристрій зупинення в приямку і блочному приміщенні

5.5.10 Освітлення шахти

5.5.11 Аварійний вихід осіб, що працюють у шахті

5.6 Машинне і блочне приміщення

5.6.1 Доступ до машинного і блочного приміщення

5.6.2 Підлога машинного і блочного приміщень

5.6.3 Зазори між машинним устаткованням

5.6.4 Рівень і заглиблення підлоги в машинному приміщенні

5.6.5 Освітлення в машинному і блочному приміщеннях

5.6.6 Догляд за устаткованням

5.7 Двері шахти і двері кабіни

5.7.1 Суцільні двері шахти і двері кабіни

5.7.2 Кріплення дверей шахти

5.7.3 Використовування скла у дверях кабіни і дверях шахти

5.7.4 Горизонтально-розсувні двері зі склом кабіни і шахти

5.7.5 Освітлення поверхових площадок

5.7.6 Захист від зіткнення приводних горизонтально-розсувних дверей кабіни і шахти

5.7.7 Пристрої замикання

5.7.8 Відмикання дверей шахти

5.7.9 Автоматичне зачинення горизонтально-розсувних дверей шахти

5.7.10 Розсувні двері з декількома панелями

5.7.11 Вогнетривкість дверей шахти

5.7.12 Шарнірні двері шахти в поєднанні з рухомими горизонтально-розсувними дверима кабіни

5.8 Кабіна, противага та балансувальний вантаж

5.8.1 Доступна площа кабіни, номінальне навантаження

5.8.2 Уникнення ризику падіння людей в шахту (фартух кабіни)

5.8.3 Кабіни без дверей

5.8.4 Замикання аварійних люків на кабіні

5.8.5 Міцність даху кабіни і аварійного люка

5.8.6 Захист на даху кабіни

5.8.7 Вентиляція кабіни

5.8.8 Освітлення і аварійне освітлення в кабіні

5.9 Підвіска, компенсація і захист від перевищення швидкості

5.9.1 Захист тягових шківів, блоків і зубчастих коліс

5.9.2 Уловлювач і обмежувач швидкості для електричних ліфтів

5.9.3 Пристрій обмеження розтягування каната

5.9.4 Обмеження швидкості руху кабіни вниз і безконтрольного руху кабіни з відчиненими дверима

5.9.5 Захист гідравлічних ліфтів від вільного падіння, руху вниз з надмірною швидкістю і сповзання кабіни

5.10 Напрямні, буфери й кінцеві вимикачі

5.10.1 Противага або балансувальний вантаж, керовані дротяними канатами

5.10.2 Буфери

5.10.3 Кінцеві вимикачі 10

5.11 Відстань між дверима кабіни і дверима шахти 10

5.12 Привод ліфта 11

5.12.1 Електромеханічне гальмо (електричні ліфти) 11

5.12.2 Аварійний режим

5.12.3 Відсічний клапан (гідравлічні ліфти)

5.12.4 Зупинення приводу і перевіряння зупиненого положення

5.12.5 Електричний пристрій безпеки ослаблення каната/ланцюга

5.12.6 Обмежувач часу

5.12.7 Циліндр низького тиску (гідравлічні ліфти)

5.13 Електричні установки і прилади

5.13.1 Захист від ураження електричним струмом

5.13.2 Захист приводу двигуна ліфта

5.13.3 Головні вимикачі

5.14 Захист від електричних пошкоджень, засоби контролювання, пріоритети

5.14.1 Захист змінювання фази

5.14.2 Місце інспекційного контролювання і пристрій зупинення

5.14.3 Пристрій аварійної сигналізації

5.14.4 Зв’язок між кабіною і машинним приміщенням

5.14.5 Контролювання навантаження

5.15 Написи, марковання і робочі інструкції

6 Перевіряння на відповідність заходів безпеки і/або захисних пристроїв

7 Інформація для використовування

Додаток А Методика для національного впровадження EN 81-80

А.1 Ідентифікація небезпечних ситуацій

А.2 Оцінювання небезпечних ситуацій

А.3 Класифікація пріоритетних рівнів

Додаток В Перелік контрольних перевірок безпеки для існуючих ліфтів

Бібліографія

Додаток НА Перелік державних стандартів України, ідентичних європейським

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 81-80:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts – Existing lifts – Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Існуючі ліфти. Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських ліфтах)

Європейський стандарт EN 81-80:2003 розробив Технічний комітет CEN/TC 10 «Lifts, escalators and moving walks» («Ліфти, ескалатори та рухомі доріжки»).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— за текстом слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Foreword» та «Introduction», що не стосується цього національного стандарту;

— долучено додаток НА, в якому наведено перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам.

Копії європейських стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ ІСНУЮЧІ ЛІФТИ
Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських ліфтах

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЛИФТЫ
Часть 80. Нормы для улучшения безопасности в существующих пассажирских и грузопассажирских лифтах

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS EXISTING LIFTS
Part 80. Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає норми для поліпшення безпеки існуючих ліфтів для досягнення рівня безпеки, рівноцінного сьогоднішньому стану безпеки ліфта.

Примітка. Через деякі обставини, такі як конструкція будинку тощо, в усіх випадках досягти сьогоднішнього рівня безпеки не можливо.

1.2 Цей стандарт поширюється на постійно встановлені:

— електричні ліфти з тяговим або жорстким приводом:

— гідравлічні ліфти,

що обслуговують певні поверхові рівні, мають кабіни, розроблені для перевезення осіб або осіб і вантажів і переміщення між напрямними, нахиленими не більше ніж на 15° від вертикалі.

1.3 Цей стандарт містить норми поліпшення безпеки в існуючих пасажирських і вантажопасажирських ліфтах для:

a) користувачів:

b) персоналу технічного обслуговування і перевіряння:

c) осіб за межами шахти, машинного і блочного приміщень (але в їх безпосередній близькості);

d) будь-яких уповноважених осіб.

1.4 Цей стандарт не придатний для:

a) ліфтів з іншими приводними системами ніж тих, що визначені в EN 81-1 або EN 81-2;

b) підіймальних пристроїв, таких як елеватор, ліфтів для шахт, театральних ліфтів, підіймальних пристроїв з автоматичними клітями, скреперів, ліфтів і підйомників для будівництва і забудови громадських ділянок, завантажування кораблів, платформ для розвідування або свердлування в морі, конструкційних і ремонтних пристосовань;

c) установок, де нахил напрямних до вертикалі перевищує 15°;

d) безпеки протягом транспортування, установлення, ремонту і демонтажу ліфтів;

e) операції захисту від вогню.

Проте, цей стандарт можна використовувати як довідковий.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані або недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік публікацій наведено далі. Для датованих посилань пізніші поправки або перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань необхідно звертатися до останнього видання відповідної публікації.

Примітка. Всі частини EN 81 обов’язкові для визначення термінів та визначень понять.

CEN/CENELEC Standards

EN 81 -1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 1: Electric lifts

EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 2: Hydraulic lifts

prEN 81-21 Safety rules for the construction and installation of lifts – Lifts for the transport of persons and goods – Part 21: New passenger and goods lifts in existing buildings

EN 81-28 Safety rules for the construction and installation of lifts – Lifts for the transport of persons and goods – Part 28: Remote alarms on passenger and goods passenger lifts

EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installations of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts – Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

prEN 81-71 Safety rules for the construction and installations of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts – Part 71: Vandal resistant lifts

prEN 81-73 Safety rules for the construction and installations of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts – Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire

EN 294:1992 Safety of machinery – Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 1070:1998 Safety of machinery – Terminology.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Стандарти CEN/CENELEC

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів – Частина 1. Електричні ліфти

EN 81-2: 1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів – Частина 2. Гідравлічні ліфти

prEN 81-21:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення людей та вантажів. Частина 21. Нові ліфти в наявних будинках

EN 81-28 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення людей та вантажів. Частина 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах

EN 81-70:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів з обмеженими функціональними можливостями

EN 81-71 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використовування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 71. Ліфти, стійкі до вандалізму

prEN 81-73 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використовування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 1070:1998 Безпека машин. Термінологія.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни і визначення, наведені в EN 1070:1998 і серіях стандартів EN 81.

Додатково наведено терміни та визначення понять, особливо потрібні в цьому стандарті:

3.1 уповноважена особа (authorised person)

Особа, яка одержала дозвіл на виконання певних робіт від власника установки

3.2 існуючий ліфт (existing lift)

Ліфт, що перебуває в обслуговуванні, розміщений на території власника

3.3 точність вирівнювання (levelling accuracy)

Максимальна вертикальна відстань між порогом кабіни і порогом поверхової площадки протягом завантаження або вивантаження ліфта

3.4 точність зупинення (stopping accuracy)

Максимальна вертикальна відстань між порогом кабіни і порогом поверхової площадки в момент, коли кабіна зупинена контрольною системою на рівні підлоги місця призначення і двері досягають їх повністю відкритого положення

3.5 власник установки (owner of the installation)

Фізична або юридична особа, яка має право розміщувати установку і брати на себе відповідальність за її роботу і використання.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 292-1:1991 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology

2 EN 292-2:1991 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles and specifications

3 EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

4 ISO/TS 14798:2000 Lifts (elevators) escalators and passenger conveyors, Risk analysis methodology

5 European Parliament and Council Directive 95/16/EC of the 29th of June, 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts

6 Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of the 22nd of June, 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery, amended by Directive 98/79/EC of 27th of October, 1998

7 Council Directive 89/655/EEC of the 30th of November, 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work, amended by Council Directive 95/63/EEC of the 5th of December, 1995.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online