ДБН А.3.1-2-93 Порядок предоставления разрешения на выполнение строительных работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


             ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
                 УКРАЇНИ

          УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ


                ПОРЯДОК

             НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА

             ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ

                 РОБІТ


              ДБН А 3.1 2-93
              Відповідає офіційному тексту

    Міністерство України у справах будівництва і архітектури
           Мінбудархітектури України
                КИЇВ 1993

                         ДБН А.3.1-2-93 C.2
___________________________________________________________________


  РОЗРОБЛЕНІ:      Держархбудінспекцією України
             (інж.Ісаков В.П.)
             НДІ БК Мінбудархітектури України
             (к.т.н. Кретов В.І.,к.т.н.Тарасюк В.Г ,
             к.т.н.Шарапов В.Г
             Управлінням ДАБК Київської міської дер-
             жавної адміністрації
             (інж.Ребіцький О.О.
  ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ
  ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:    Держархбудінспекцією України


  ЗАТВЕРДЖЕНІ:      Наказом Мінбудархітектури України
             від 10.08.93 N 136
             та введені в дію з 01.01.94                        ДБН А 3.1 2-93 С.3
___________________________________________________________________

        ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ ДБН А.3 1-2 93 Вводяться вперше
Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт
   Дані норми встановлюють порядок та умови надання дозволів на
виконання робіт з нового будівництва, розширення  реконструкції,
реставрації та капітального ремонту об'єктів будівництва (далі -
дозвіл на будівництво).
   Норми  обовязкові  для  застосування  всіма  суб'єктами
будівництва, незалежно від форми власності та відомчої належності,
що виконують будівельні роботи.
   Норми розроблені згідно з Законом України  "Про  основи
містобудування"   та    "Положенням    про    державний
архітектурно будівельний  контроль",  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 225.
   Терміни та визначення основних понять наведено в додатку 1.

   

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online