ДСТУ-П CEN/TS 15150:2012 Биотопливо твердое. Методы определения плотности частиц (CEN/TS 15150:2005, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Біопаливо тверде
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ
ЩІЛЬНОСТІ ЧАСТОК
(CEN/TS 15150:2005, IDT)

ДСТУ-П CEN/TS 15150:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Виговський; С. Драгнєв; В. Дубровін, докт. техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); М. Мельничук, докт. біол. наук; В. Мироненко, докт. техн. наук; А. Харченко; Ю. Шехтман, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1358 з 2013-03-01 до 2016-03-01

3 Національний стандарт відповідає CEN/TS 15150:2005 Solid biofuels — Methods for the determination of particle density (Біопаливо тверде. Методи визначання щільності часток)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю або частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 2013

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реагенти

6 Прилади

7 Готування проби

8 Методика

9 Обчислення

10 Точність

11 Протокол випробування

Додаток А Стереометричний метод визначання об’єму

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад CEN/TS 15150:2005 Solid biofuels — Methods for the determination of particle density (Біопаливо тверде. Методи визначання щільності часток).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до CEN/TS 15150:2005;

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online