ДСТУ ISO 7176-3:2005 Кресла колесные. Часть 3. Определение эффективности тормозов (ISO 7176-3:1988, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


КРІСЛА КОЛІСНІ

Частина 3. Визначення ефективності гальм

(ISO 7176-3:1988, IDT)

ДСТУ ISO 7176-3:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДіпротезування)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ А. Салссоа, канд. техн наук (науковий керівник); Л. Ватолінський; Т. Кудрявцева; О. Чернишов: В. Щетинін; Н. Безлепкіна; Н. Воронцова; Л. Олійник

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 91 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7176-3:1988 Wheelchairs - Part 3: Determination ol efficiency of brakes (Крісла колісні. Частина 3. Визначення ефективності гальм)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт е тотожний переклад ISO 7176-3:1988 Wheelchairs - Part 3: Determination of efficiency of brakes (Крісла колісні. Частина 3. Визначення ефективності гальм).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 139 «Реабілітаційна техніка» (УкрНДІпротезування).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» змінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Передмову», «Зміст, «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі 2 "Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- в Україні замість ISO 6440 Wheelchairs - Nomenclature, terms and definitions (Крісла колісні. Номенклатура, терміни та визначення) чинний ГОСТ 30475-96 Кресла-коляски. Термины и определения; замість ISO 7930 Wheelchairs - Type classification based on appearance characteristics (Крісла колісні. Класифікація за типами на основі характеристик зовнішнього вигляду);

- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову».

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


КРІСЛА КОЛІСНІ

Частина 3. Визначення ефективності гальм

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Часть 3. Определение эффективности тормозов

WHEELCHAIRS

Part 3. Determination of efficiency of brakes


Чинний від

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах