ДCТУ 7204:2010 Кресла колесные с электрическим приводом. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІСЛА КОЛІСНІ
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7204:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування)

РОЗРОБНИКИ: Н. Безлєпкіна; Н. Воронкова; Н. Кравець; Т. Кудрявцева; Л. Матвеєва; А. Салєєва, канд. техн. наук; О. Чернишов; О. Чернова; В. Щетинін (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 615

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування та пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Правила приймання

11 Методи випробовування

12 Правила експлуатування та ремонтування

13 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІСЛА КОЛІСНІ
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ
Загальні технічні умови

КРЕСЛА КОЛЕСНЫЕ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Общие технические условия

ARMCHAIRS WHEEL
WITH THE ELECTRIC DRIVE
General specification

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги та методи випробовування щодо колісних крісел з електричним приводом серійного виробництва й індивідуального виготовлення (далі — колісні крісла).

1.2 Цей стандарт поширюється на колісні крісла, призначені для самостійного пересування або пересування за допомогою супроводжувальної особи користувачів із фізичними вадами масою до 100 кг в умовах приміщень або поза їхніми межами з максимальною швидкістю, що не перевищує 15 км/год.

1.3 Цей стандарт визначає вимоги та методи випробовування зарядних пристроїв для зарядних батарей колісних крісел.

1.4 Стандарт не поширюється на спортивні колісні крісла, колісні крісла з ручним приводом.

1.5 Вимоги щодо безпечності колісних крісел викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2972:2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4879:2007 Крісла колісні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4880:2007 Крісла колісні. Настанови щодо застосування серії стандартів ISO 7176 на методи випробування (ISO/TR 13570-1:2005, NEQ)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загальної призначеності. Технічні умови) (ГОСТ 13837-79, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне маркування щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 7176-1:2005 Крісла колісні. Частина 1. Визначення статичної стійкості (ISO 7176-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 7176-2:2005 Крісла колісні. Частина 2. Визначення динамічної стійкості (ISO 7176-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 7176-3:2005 Крісла колісні. Частина 3. Визначення ефективності гальм (ISO 7176-3:1988, IDT)

ДСТУ ISO 7176-4:2005 Крісла колісні. Частина 4. Визначення теоретичного діапазону відстані за енергоспоживанням колісних крісел з електричним приводом та електромобілів (ISO 7176-4:1997, IDT)

ДСТУ ISO 7176-5:2005 Крісла колісні. Частина 5. Визначення габаритних розмірів, маси та радіуса повороту (ISO 7176-5:1986, IDT)

ДСТУ ISO 7176-6:2005 Крісла колісні. Частина 6. Визначення максимальної швидкості, прискорення та гальмування колісних крісел з електричним приводом (ISO 7176-6:2001, IDT)

ДСТУ ISO 7176-7:2005 Крісла колісні. Частина 7. Вимірювання розмірів місця для сидіння 1 коліс (ISO 7176-7:1998, IDT)

ДСТУ ISO 7176-8:2005 Крісла колісні. Частина 8. Вимоги та методи випробування на статичну, ударну та втомну міцність (ISO 7176-8:1998, IDT)

ДСТУ ISO 7176-9:2005 Крісла колісні. Частина 9. Кліматичне випробування колісних крісел з електричним приводом (ISO 7176-9:2001, IDT)

ДСТУ ISO 7176-10:2005 Крісла колісні. Частина 10. Визначення здатності подолання перешкоди колісними кріслами з електричним приводом (ISO 7176-10:1988, IDT)

ДСТУ ISO 7176-11:2005 Крісла колісні. Частина 11. Манекени для випробування (ISO 7176-11:1992, IDT)

ДСТУ ISO 7176-14:2005 Крісла колісні. Частина 14. Системи живлення і керування для колісних крісел з електричним приводом. Вимоги та методи випробування (ISO 7176-14:1997, IDT)

ДСТУ ISO 7176-16:2005 Крісла колісні. Частина 16. Стійкість до займання частин з оббивкою. Вимоги та методи випробування (ISO 7176-16:1997, IDT)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги й позначення)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролювання)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибирання)

ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы (ЄСЗКС. Покриви порошкові полімерні. Типові технологічні процеси)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.100-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.0118-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, зануления)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устатковання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности (ССБП. Термічне оброблення металів. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (ССБП. Виробництво покривів металевих і неметалевих неорганічних. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности (ССБП. Оброблення металів різанням. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування й приймання продукції, яку випускають. Основні положення)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и размерочные. Технические условия (Плити повіряльні та розмічальні. Технічні умови)

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования (Табличка для машин і приладів. Технічні вимоги)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи й розміри)

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання. З'єднання зварні точкові. Основні типи, конструктивні елементи й розміри)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры (Контактне зварювання. З'єднання зварні. Конструктивні елементи й розміри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальные трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (З'єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи й розміри)

ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний (Шумоміри. Загальні технічні вимоги й методи випробовування)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электрических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений (Радіоперешкоди індустріальні від електричних пристроїв, які експлуатують в житлових будинках або підключають до їхніх електричних мереж. Норми й методи виміровання)

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисних газах. З'єднання зварні під гострими й тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи й розміри)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби машинобудування та приладобування. Маркування)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30475-96 (ИСО 6444-85) Кресла-коляски. Термины и определения (Крісла-візки. Терміни та визначення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online