ДСТУ ISO 7176-5:2005 Кресла колесные. Часть 5. Определение габаритных размеров, массы и радиуса поворота (ISO 7176-5:1986, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІСЛА КОЛІСНІ

Частина 5. Визначення габаритних розмірів, маси та радіуса повороту

(ISO 7176-5:1986, IDТ)

ДСТУ ISO 7176-5:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

 2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Салєєва, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Ватолінський; Т. Кудрявцева; О. Чернишов: В. Щетинін; Н. Безлепкіна; Н. Воронкова; Л. Олійник

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 91 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7176-5:1985 Wheelchairs - Part 5: Determination of overall dimensions, mass and turning space (Крісла колісні. Частина 5. Визначення габаритних розмірів, маси та радіуса повороту)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт е тотожний переклад ISO 7176-5:1986 Wheelchairs - Part 5: Determination of overall dimensions, mass and turning space (Крісла колісні. Частина 5. Визначення габаритних розмірів, маси та радіуса повороту).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 139 «Реабілітаційна техніка» (УкрНДіпротезування).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» змінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- в Україні замість ISO 6440 Wheelchairs - Nomenclature, terms and definitions (Крісла колісні. Номенклатура, терміни та визначення) чинний ГОСТ 30475-96 (ИСО 6440-85) Кресла-коляски. Термины и определения; замість ISO 7193 Wheelchairs - Maximum overall dimensions (Крісла колісні. Максимальні габаритні розміри) чинний ГОСТ 30471-96 Кресла-коляски. Максимальные габаритные розмеры; замість ISO 7930 Wheelchairs - Type classification based on appearance characteristics (Крісла колісні. Класифікація за типами на основі характеристик зовнішнього вигляду) чинний ГОСТ 30472-96 Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида:

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах