ДСТУ ЕN 374-1:2005 Средства индивидуальной защиты рук. Специальные перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Термины и технические требования (ЕN 374-1:2003, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Засоби індивідуального захисту рук

СПЕЦІАЛЬНІ РУКАВИЧКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ

ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І МІКРООРГАНІЗМІВ

Частина 1. Терміни та технічні вимоги

(ЕN 374-1:2003, IDТ)

ДСТУ ЕN 374-1:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництві і Національній науково-дослідний інститут охорони праці, Технічний комітет зі стандартизації «Безпека промисло­вої продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Михайлова; А. Мичко, д-р техн. наук; Р. Ковтун; К. Болгарєва; Т. Кащеєва; В. Зімін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 грудня 2005 р. № 345 з 2007-04-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 2 серпня 2007 р. № 176 чинність встановлена 3 2008-03-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 374-1:2005 ідентичний з EN 374-1:2003 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements (Захисні рукавички від хімікатів і мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до робочих характеристик) і включе­ний з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними чле­нами, І будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 374-1:2003 Protective gloves against chemicals and micro­organisms - Part  1: Terminology and performance requirements (Захисні рукавички від хімікатів і мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до робочих характеристик).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, -  ТК 135 “Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт розроблено з метою уніфікації з європейськими вимогами до засобів захисту рук від хімічних речовин і мікроорганізмів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online