ДСТУ 7336:2013 Капуста белокочанная для длительного хранения. Методы фитопатологического контроля. С поправкой

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА
ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
Методи фітопатологічного контролювання

ДСТУ 7336:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут захисту рослин НААН

РОЗРОБНИКИ: П. Мельник, канд. екон. наук; В. Охрімчук, канд. с-г. наук; Т. Райчук, канд. с-г. наук; В. Сергієнко, канд. с-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 р. № 1231

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Засоби та допоміжні пристрої

6 Методи фітопатологічного контролювання

6.1 Макроскопічний метод (метод зовнішньої експертизи)

6.2 Мікроскопічний метод

6.3 Біологічний метод

7 Опрацювання результатів

8 Оформлювання результатів

9 Заходи за результатами контролю

10 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Характеристика діагностичних ознак хвороб капусти білоголової

Додаток Б Поживні середовища для визначання збудників хвороб

Додаток В Форма журналу з фітопатологічної експертизи капусти білоголової

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА
ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
Методи фітопатологічного контролювання

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Методы фитопатологического контроля

WHITE HEAD CABBAGE
FOR LONG STORAGE
Metods of phytopatological control

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи визначання ураженості капусти білоголової (Brassica oleracea L. vаr. capitata L.) фітопатогенними мікроорганізмами в період довготривалого зберігання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандартні є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2175-93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 3152-95 Автоклави продовольчі. Загальні технічні вимоги та вимоги безпеки

ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4756:2007 Захист рослин. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 374-1:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбір проб

ДСТУ ISO 2167-2002 Капуста круглокачанна. Настанови щодо зберігання та транспортування в умовах охолодження.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 1692-85 Известь хлорная. Технические условия (Вапно хлорне. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний, лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, електроплитки и жарочные шкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні шафи побутові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дощаті багатообігові для овочів і фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 21133-87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия (Піддони ящикові спеціалізовані для картоплі, овочів, фруктів та баштанних культур. Технічні умови)

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовувань)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДНАОП 2.0.00-1.01-00 (НПАОП 01.1-1.01-00) Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 9.9.5-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online