ДСТУ EN 14387:2006 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркирование (EN 14387:2004, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Засоби індивідуального захисту органів дихання

ФІЛЬТРИ ПРОТИГАЗОВІ І ФІЛЬТРИ СКОМБІНОВАНІ

Вимоги, випробування, маркування

(EN 14387:2004, IDТ)

ДСТУ EN 14387:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний Інститут охорони праці, Технічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Захаров; В. Руринкевич; Г. Савченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 179 з 2007-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14387:2006 ідентичний з EN 14387:2004 Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування)

з поправкою EN 14387:2004/АС і долучений з дозволу CEN, rue de Slassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі І будь-яким спосо­бом залишаються за CEN та її Національними членами. І будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - Ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 141:2001, ДСТУ EN 371:2001 та ДСТУ EN 372:2001


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14387:2004 Respiratory protective devices - Gas fllter(s) and combined filler(s) - Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування) з поправкою EN 14387:2004/АС.

У поправці EN 14387:2004/АС зазначено, що стандарт EN 14387:2004 видано на заміну EN 141:2000. EN 371:1992 та EN 372:1992.

Стандарт EN 14387:2004 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 79 «Respiratory protective devices», секретаріат якого очолює DIN.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 135 «Безпека промислової про­дукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online