ІН А.3.2-356:2013. Примерная инструкция по охране труда для слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»

(ДП «ДерждорНДІ»)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА ТРАКТОРІВ

ІН А.3.2-356:2013

УЗГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Наказ ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

лист № 3904/3/7.2-8  від 18.12.2013 р.

«19»  грудня  2013 р.  № 213

Київ

2013

1 Загальні положення

1.1 Ця Інструкція поширюється на підприємства та організації, які належать до сфери управління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

1.2 Ця Інструкція стосується працівників, які працюють за професією слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів під час ремонту, налагодження дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів.

1.3 До роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів (далі - слюсар) допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли відповідну підготовку, мають посвідчення про надання їм відповідної кваліфікації, пройшли інструктаж з охорони праці, стажування на робочому місці,  навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт та визнані медичною комісією придатними до даної роботи.

1.4 Слюсар зобов’язаний:

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції;

- дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- сприяти організації безпечних і нешкідливих умов праці; особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю, або людей, які його оточують; повідомляти про та виявлені в процесі роботи недоліки, які впливають на безпеку праці безпосередньо керівника або іншу посадову особу;

-  негайно повідомляти керівника або іншу посадову особу про нещасні випадки або випадки травмування працівників.

1.5

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online