Письмо от 28.12.1998 № 64-53/1025 Рекомендации относительно порядка и размера установления паевых взносов инвесторов в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 64-53/1025 від 28.12.98
 N 8/6-353
   м.Київ
 
           
 
   Рекомендації щодо порядку та  розміру встановлення
   пайових внесків інвесторів у створенні соціальної та
   інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів
 
   На виконання Плану заходів щодо стимулювання інвестиційної
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1998 року N 182 "Про стимулювання
інвестиційної діяльності", Міністерством економіки України  і
Державним комітетом будівництва архітектури та житлової політики
України опрацьовано питання щодо встановлення граничних розмірів
пайової участі внесків) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  населених
пунктів.
   Результати аналізу  існуючої практики залучення місцевими
органами виконавчої влади коштів інвесторів (забудовників) у
розвиток міської інфраструктури 76 міст України, у тому числі
Києва,  Севастополя,  обласних  центрів  та  міст  обласного
підпорядкування,  свідчать,  що  в більшості з них відсутня
нормативна та методична база щодо визначення розмірів пайової
участі, а розмір встановлених нормативних показників пайової
участі (внесків) у розвиток міської інфраструктури коливається в
межах 7 - 100 % від вартості будівництва об'єктів і стосується, в
основному, житлового будівництва, що стає додатковою перешкодою на
шляху розвитку інвестиційної діяльності.
   Як наслідок, в останні роки обсяги надходжень від пайової
участі значно зменшились і в 1996 - 1997 роках майже 30 відсотків
населених пунктів зовсім не мали надходжень коштів від пайової
участі.
   З метою стимулювання інвестиційної діяльності,  поєднання
інтересів  інвесторів  (забудовників)  і  органів  місцевого
самоврядування у комплексній забудові та розвитку  населених
пунктів   та  враховуючи  пропозиції,  що  надійшли  з
облдержадміністрацій, до  законодавчого  врегулювання  порядку
встановлення  розмірів пайової участі інвесторів у створенні
інженерної та соціальної  інфраструктури  населених  пунктів,
Мінекономіки України та Держбуд України вважають за доцільне
рекомендувати наступне:
   - граничний  розмір  пайової участі (внесків) інвесторів
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури населених пунктів, включаючи витрати на здійснення
робіт,  передбачених  технічними  умовами  на  проектування,
встановлювати у розмірі, що не перевищує 25 відсотків вартості
будівництва  об'єкту,  незалежно  від  його  функціонального
призначення;
   - звільняти повністю від нарахувань пайової участі інвесторів
(забудовників), що здійснюють житлове будівництво за рахунок
коштів населення, а також частково або повністю звільняти від
нарахувань пайової участі інвесторів (забудовників), що здійснюють
добудову об'єктів незавершеного будівництва, які були придбані в
процесі приватизації, реставрацію пам'яток історії та культури, а
також інвесторів, що забезпечують будівництво, реконструкцію або
технічне  переозброєння  виробничих об'єктів із застосуванням
новітніх технологій з дотриманням вимог щодо зменшення питомих
витрат енергоресурсів, води, відведення стічних вод та норм
забруднення навколишнього середовища порівняно з показниками, що
встановлені діючими в Україні нормативами;
   - встановлювати  пільги  інвесторам  (забудовникам),  що
створюють нові робочі місця, до 50 відсотків від встановленого
максимального рівня пайових внесків, залежно від участі інвесторів
у здійсненні програми зайнятості в населеному пункті.
   При визначенні розміру пайової участі (внесків) інвесторів
(забудовників) доцільно враховувати також стан та перспективи
розвитку населеного пункту, обгрунтованої  потреби  населених
пунктів в об'єктах соціальної сфери та інженерно-транспортної
інфраструктури на найближчі 3 - 5 років, а також фінансову
спроможність інвесторів.
 
 Міністр економіки України               В.В.Роговий
 
 Голова Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України       В.М.Гусаков
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової політики України. "Збірник нормативних та
       методичних документів з питань ціноутворення та
       організації будівництва", видання офіційне, К.: НВФ
       "Інпроект".

БУДСТАНДАРТ Online