Приказ от 25.01.1999 № 14/03 О внесении изменений и дополнений к приказу Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 30.1...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
              Н А К А З

 N 14/03 від 25.01.99         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 лютого 1999 р.
                   за N 63/3356
    Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держбуду
     N 160/1261 від 24.07.2000 )
    Про внесення змін та доповнень до наказу Державного
    комітету будівництва, архітектури  та  житлової
    політики України та Державного комітету України по
          туризму від 30.12.97 N 63/53
       ( Додатково див. Наказ Держархітектури
        N 72/13 від 22.03.99
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держархітектури
    N 119/20 від 13.05.99 )

   З метою подальшого удосконалення бланків документів суворої
звітності (обліку)  і  підвищення ефективності їх впровадженя
Н А К А З У Ю:
   1. Пункт  1  наказу  Державного  комітету  будівництва,
архітектури та житлової політики України та Державного комітету по
туризму від 30.12.97 N 63/53 викласти в такій
редакції:
   "1. Затвердити і запровадити форми бланків документів суворої
звітності (обліку) (форми NN 1-Г, 2-Г, 4-Г, 9-Г, 10-Г, 13-Г),
первинного обліку (форми NN 3-Г, 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Г, 11-Г, 12-Г)
та Інструкцію про порядок виготовлення, заповнення і застосування
форм документів суворої звітності (обліку) та первинного обліку у
готелях України, що додаються.
   Форми бланків документів NN 1-Г, 2-Г, 3-Г, 4-Г, 5-Г, 6-Г,
7-Г, 8-Г, 9-Г, 10-Г, 11-Г, 12-Г, 13-Г та Порядок використання та
заповнення форм бланків документів суворої звітності та первинного
обліку у готелях України, які затверджені наказом від 30.12.97
N 63/53 , вважати такими, що з 31 березня 1999 року
втрачають чинність".


 Голова Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України       Гусаков В.М.

 Голова Державного комітету України
 по туризму                       Цибух В.І.
                       Затверджено
                     Наказ Держбуду України
                     і Держкомтуризму України
                     25.01.99 N 14/03
    Інструкція про порядок виготовлення, заповнення і
    застосування форм документів суворої звітності
     (обліку) та первинного обліку у готелях України
   1.  Загальні положення
   1.1. Форми документів суворої звітності та первинного обліку
у готелях України з 31.03.99 року є обов'язковими для застосування
в усіх готелях України незалежно від їх відомчої належності та
форм власності при розрахунках з громадянами України, іноземцями
та особами без громадянства (далі - громадяни), які проживають у
готелях і користуються готельними послугами.
   1.2. Інструкція визначає порядок виготовлення, застосування і
заповнення форм документів суворої звітності (обліку) та ведення
первинного обліку у готелях.
   1.3. Форми документів первинного обліку є бланками суворої
звітності (обліку), що зумовлює:
   - облік їх одержання, зберігання та використання як бланків
суворої звітності (обліку);
   - їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених спільним наказом  Міністерства  фінансів
України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93
N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та
зареєстрованих Міністерством юстиції України 14.01.94 N 8/217
;
   - видачу бланків форм документів  тій  посадовій  особі
підприємства  (організації),  на  яку  покладено обов'язки з
реєстрації виданих та повернутих форм первинного обліку  за
прибутково-видатковою накладною на  бланки  суворої  звітності
(обліку) (типова форма N С3-1);
   - списання використаних бланків за актом "Акт на списання
використаних бланків суворої звітності" (типова форма N СЗ-3).
   1.4. Бланки форм документів суворої звітності (обліку) та
первинного обліку повинні відповідати технічним умовам та умовам
їх виготовлення (додаток до Інструкції).
   1.5. Термін зберігання документів визначається затвердженим
31.03.97 за N 11-а наказом Головного архівного
управління  при Кабінеті Міністрів України Переліком типових
документів, що створюються в діяльності органів державної влади та
місцевого  самоврядування,  інших  установ,  організацій  і
підприємств, з вказуванням строків зберігання документів.
   1.6. Нумерація бланків документів суворої звітності (обліку)
складається з серії і номера:
   - серія складається з чотирьох знаків: двох цифр (номер
ліцензії,  яку  надано  Міністерством  фінансів  України
підприємству-виготовлювачу бланків документів суворої звітності
(обліку) та двох цифр, які вказують порядковий номер серії;
   - номер складається з шістьох цифр, що визначають порядковий
номер бланка в даній серії.
      2. Використання та заповнення форм суворої
        звітності (обліку) у готелях України

   2.1. Рахунок (форма N 4-Г).
   Рахунок (форма  N 4-Г) застосовується для розрахунків з
громадянином, який проживає у готелі, та оформлення надходження до
каси грошових коштів.
   Рахунок (форма N 4-Г) заповнюється при оформленні оплати за
бронювання, проживання та додаткові послуги, які були надані
громадянину при проживанні його у готелі. Додаткові послуги
повинні бути в рахунку розписані за кожним з видів.
   У підсумковому розрахунку у рядку  "Разом  одержано  за
рахунком" вписуються гривні - літерами, копійки - цифрами.
   Рахунок виписується  касиром (касиром-оператором) у трьох
примірниках:
   - перший видається громадянину, який проживає у готелі;
   - другий разом з "Касовим звітом" (форма N 9-Г) протягом доби
здається до бухгалтерії;
   - третій  залишається  у  касира  (касира-оператора)  і
зберігається ним до виїзду особи із готелю.
   Термін зберігання другого примірника в бухгалтерії - три роки
(за умови завершення ревізії), знищення проводиться за актом.
   2.2. Касовий звіт (форма N 9-Г).
   Касовий звіт (форма N 9-Г) застосовується для звітування
касира (оператора) перед бухгалтерією за отримані ним протягом
зміни грошові кошти.
   Касовий звіт  складається  у  двох  примірниках  касиром
(оператором), який виконує розрахунки і приймає грошові кошти від
громадян, що проживають у готелі:
   - перший примірник після звірки бухгалтерії, разом з рахунком
(форма N 4-Г) або (при механізованому розрахунку) контрольною
стрічкою, щоденно, за кожну зміну, здається до бухгалтерії;
   - другий примірник, який має відмітку  бухгалтерії  про
прийняття звіту, зберігається у підзвітної особи.
   Термін зберігання першого примірника - три роки (за умови
завершення ревізії).
   Знищення проводиться за актом.
   2.3. Квитанція за користування автостоянкою готелю (форма
N 10-Г).
   Квитанція за користування автостоянкою готелю (форма N 10-Г)
застосовується для  оформлення  розрахунків  за  користування
автостоянкою готелю.
   Квитанція виписується у двох примірниках на автостоянках
готельного  комплексу  на  підставі  технічного  паспорта
автотранспортного  засобу  та  документа, що засвідчує особу
громадянина, при прийманні та видачі автотранспортного засобу:
   - перший примірник квитанції видається платнику;
   - другий примірник квитанції здається до бухгалтерії.
   У квитанції  сума  оплати і тариф вписуються: гривні -
літерами, копійки - цифрами.
   Термін зберігання другого примірника квитанції - три роки (за
умови завершення ревізії).
   Знищення проводиться за актом.
   2.4. Квитанція за приймання речей до камери схову (форма
N 13-Г).
   Бланк квитанції за приймання речей до камери схову (форма
N 13-Г) застосовується для оформлення розрахунків з громадянами за
зберігання речей, прийнятих до камери схову.
   Бланк квитанції  складається  з  трьох  частин:  корінця
квитанції, талона квитанції і безпосередньо - квитанції. Їх
заповнює комірник.
   Квитанція видається громадянину, який здав речі до схову,
талон до квитанції прикріплюється до речей, прийнятих до схову,
корінець квитанції залишається у комірника.
   Для отримання громадянином речей, які ним здані до схову,
громадянин пред'являє комірнику квитанцію і після отримання речей
розписується в корінці квитанції, який знаходиться у комірника.
   Передача грошей комірником до бухгалтерії проводиться за
реєстром з доданням корінця квитанції.
   Талон квитанції  після  отримання  громадянином  речей
знищується.
   Термін зберігання корінця квитанції в бухгалтерії - три роки
(за умови завершення ревізії).
   Знищення проводиться за актом.
  3. Використання та заповнення форм первинного обліку у готелях
   3.1. Бланки форм первинного обліку NN 3-Г, 5-Г, 6-Г, 7-Г,
8-Г, 11-Г та 12-Г не є бланками суворої звітності (обліку) і їх
виготовлення може здійснюватися у будь-яких друкарнях за умови
додержання технічних умов та вимог до тексту.
   3.2. Візитна картка гостя на право проживання у готелі (форма
N 3-Г) надає право громадянину, який проживає у готелі, на
отримання ключів від номера та позачергове обслуговування в
підприємствах сфери послуг, що перебувають у готелі.
   "Візитна картка гостя на проживання у готелі" заповнюється
портьє (адміністратором) на підставі даних анкети (форма N 1-Г)
або реєстраційної картки (форма N 2-Г).
   Період оплати  та  термін проживання відмічаються портьє
(адміністратором) шляхом викреслення днів та місяців, на які
особа, що проживає у готелі, не має права.
   При продовженні терміну проживання виписується нова візитна
картка гостя з зазначенням нового періоду оплати та відповідного
терміну проживання.
   3.3. Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (форма
N 5-Г) застосовується для обліку всіх осіб, що проживають у
готелі.
   Журнал заповнюється   в   одному   примірнику  портьє
(адміністратором) із звороту без титульного заголовка.
   Термін зберігання форми N 5-Г - один рік після закінчення.
   Знищення проводиться за актом.
   3.4. Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі (форма
N  6-Г),  застосовується  для обліку іноземців та осіб без
громадянства, що проживають у готелі.
   Журнал заповнюється  портьє  (адміністратором)  в  одному
примірнику на підставі реєстраційних карток (форма N  2-Г),
паспортів та віз.
   Термін зберігання форми N 6-Г - один рік після закінчення.
   Знищення проводиться за актом.
   3.5. Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (місць)
(форма N 7-Г) заповнюється портьє (адміністратором) на підставі
телеграм, телефонних дзвінків, листів, що надійшли до готелю на
бронювання номерів (місць).
   Юридичними особами заявка на бронювання номерів (місць) у
готелі подається у вигляді гарантійного листа довільної форми,
який підписується відповідальною особою та завіряється гербовою
печаткою (або печаткою юридичної особи).
   3.6. Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та
проживання за безготівковим розрахунком (форма N 8-Г).
   Титульний лист форми N 8-Г спочатку заповнюється портьє
(адміністратором)  і  передається  до бухгалтерії готелю для
попереднього розрахунку оплати та виписки рахунку для оплати.
   Після того, як кошти надійшли від юридичної особи, яка подала
заявку на бронювання, бухгалтерія готелю передає форму N 8-Г
портьє (адміністратору).
   Кінцевий підсумок підбивається після виїзду громадян, що
проживали у готелі, і є підставою для остаточних розрахунків
готелю та юридичної особи за фактично надані послуги.
   Термін зберігання форми N 8-Г - один рік.
   3.7. Відомість обліку руху номерів та місць у готелі станом
на 9.00 годин (форма N 11-Г) застосовується для оперативного
обліку звільнення і заселення номерів (місць) та проведення
ремонтних робіт у номерах. Форма N 11-Г заповнюється щоденно
черговим портьє (адміністратором) станом на 9.00 годин.
   Термін зберігання форми N 11-Г - один рік.
   3.8. Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на
поверсі (форма N 12-Г) застосовується для оперативного обліку
осіб, які проживають на поверсі, заповнюється черговим по поверху.
   Термін зберігання форми N 12-Г - один рік.
   3.9. Анкета для громадянина України, який прибув до готелю
(форма N 1-Г).
   Форма N 1-Г застосовується для фіксування в ній прізвища,
імені,  по  батькові,  місця та дати народження, реквізитів
документа, який засвідчує особу, адреси постійного проживання
громадянина України, що прибув до готелю.
   Форма N 1-Г заповнюється громадянином, який прибув до готелю,
на підставі документа, що засвідчує особу, та передається портьє
(адміністратору) разом з цим документом для реєстрації.
   Портьє (адміністратор) після звірення зазначених громадянином
України в анкеті даних з даними документа, що засвідчує особу, і
реєстрації форми N 1-Г, повертає документ, що засвідчує особу,
власнику.
   Для зберігання  анкет  і  роботи  в  службі прийому та
обслуговування готелю повинні бути дві картотеки:
   - у першій - на громадян України, які проживають у даний час
у готелі;
   - у другій - на громадян України, які вибули з готелю -
протягом місяця з дня вибуття.
   Після зберігання, протягом місяця з дня вибуття громадян з
готелю, у реєстратора, форма N 1-Г передається до архіву для
зберігання її протягом року з дня передання.
   Акти у картотеках розташовують в алфавітному порядку.
   Форма N 1-Г після закінчення терміну зберігання знищується за
актом.
( Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держархітектури
N 119/20 від 13.05.99 )
   3.10. Реєстраційна картка (форма N 2-Г).
   Форма N 2-Г застосовується для фіксування в ній прізвища,
імені, по батькові,  дати  народження,  громадянства,  місця
проживання  особи,  реквізитів документа, що засвідчує особу
іноземця або особи без громадянства, яка прибула у готель.
   Форма N 2-Г заповнюється громадянином на підставі документа,
що засвідчує особу іноземця або особу без громадянства, яка
прибула до готелю, та передається портьє (адміністратору) для
реєстрації.
   Портьє (адміністратор) після звірення зафіксованих іноземцем
або особою без громадянства в реєстраційній картці даних з даними
документа, що засвідчує особу, і реєстрації форми N 2-Г повертає
документ, що засвідчує особу, власнику.
   Реєстраційна картка (форма N 2-Г) зберігається протягом двох
років. Після закінчення терміну зберігання реєстраційна картка
обліку іноземців та осіб без громадянства (форма N 2-Г) знищується
за актом.
(  Пункт  3.10  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом
Держархітектури N 119/20 від 13.05.99 )
                        Затверджено
 Готель ___________________       Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 1-Г
                       Код за ДКУД----------

               Анкета
     для громадянина України, який прибув до готелю

 1. Прізвище  ________________________ Кімната N ______________
 2. Ім'я    ________________________ Прибув _________________
 3. По батькові ________________________      (дата, година)
                     Вибув __________________
                          (дата, година)
 4. Дата народження "___" ____________ 19__ р.
 5. Місце народження: держава, (область) _________________________
                     район __________________
              місто (село, селище)__________________
 6. Паспорт (або документ, _____ N _____ виданий _________________
  що його замінюї), серія           (дата його видачі,
              _______________________________________
              найменування органу, який його оформив)
 7. Адреса постійного проживання _________________________________
__________________________________________________________________
 8. Мета приїзду _________________________________________________
 9. Термін проживання до _________________________________________
 10. Продовження проживання ______________________________________
 11. З правилами пожежної безпеки та Правилами  користування
   готелями та надання готельних послуг в Україні ознайомлений.
   Громадянин, який прибув у готель _________________
                     (підпис)
(  Форма  N  1-Г  із  змінами, внесеними згідно з Наказом
Держархітектури N 119/20 від 13.05.99 )

 Готель ___________________           Затверджено
 Ідентифікаційний код          Наказ Держбуду України
 за ЄДРПОУ --------------        і Держкомтуризму України
      --------------        25.01.99 N 14/03
                       Форма N 2-Г
                       Код за ДКУД----------

Заповнювати чітко - Заполнять отчетливо - Full carefuly

Прибув (дата, година) _______________ Кімната N __________________
Вибув (дата, година) _____________________________________________
            Реєстраційна картка
           Регистрационная карточка
            Registration form

Прізвище                   Відомості про
Фамилия                    реєстрацію
Surname _________________________________ _______________________
Ім'я
Имя
Name ____________________________________
По батькові
Отчество
Second name _____________________________
Дата народження         Громадянство
Дата рождения          Гражданство
Date of birth _________________ Nationality _____________________
Паспорт або документ, що засвідчує ____________ __________________
особу (коли і ким виданий)     _______________________________
Паспорт или документ, удостоверя- ____________ __________________
ющий личность (когда и кем выдан) _______________________________
Passport              _______________ Visa N ________
Місце проживання
Место жительства
Residence address _______________________________________________
Термін і мета перебування
Срок и цель пребывания
Duration and purpose of stay _____________________________________
    Підпис
    Подпись
    Signature   _______________________

(  Форма  N  2-Г  із  змінами, внесеними згідно з Наказом
Держархітектури N 119/20 від 13.05.99 )

 Готель ___________________           Затверджено
 Адреса ___________________       Наказ Держбуду України
 Телефон __________________       і Держкомтуризму України
                     25.01.99 N 14/03
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ --------------          Форма N 3-Г
      --------------          Код за ДКУД----------

            Візитна картка гостя
          на право проживання у готелі

 Дні                         Місяці

 1  17  Гість                     I
 2  18  __________________________________________  II
 3  19    (прізвище, ім'я, по батькові)      III
 4  20  __________________________________________
 5  21                         IV
 6  22                         V
 7  23  Номер кімнати гостя ______          VI
 8  24
 9  25  Ключ від номера видається при         VII
 10 26  пред'явленні                 VIII
 11 27  візитної картки гостя             IX
 12 28
 13 29                         X
 14 30                         XI
 15 31                         XII
 16
   Портьє (адміністратор) ___________________________
                  (підпис)

 Готель ___________________           Затверджено
 Місто ____________________       Наказ Держбуду України
                     і Держкомтуризму України
 Ідентифікаційний код          25.01.99 N 14/03
 за ЄДРПОУ --------------
      --------------          Форма N 4-Г
                       Код за ДКУД----------

 Серія 0000      Рахунок N 000000
          від "___"_________ 19__ р.

Громадянин _______________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
N кімнати ______________ Термін проживання з ______ до ___________
                        (дати, години)
N корпусу ______________

N з/п Вид платежів Одиниця виміру Кількість діб Ціна, грн. Сума, грн.
1. Бронювання %      
2. Проживання з ____ до ____ (дати, години) ліжко-доба      
3. Готельний збір %      
4. Додаткове місце ліжко-доба      
5. Телевізор доба      
6. Холодильник доба      
7.          
8.          
9.          
10.          
   Разом одержано за рахунком _____________________грн., ___коп.
                (сума, гривні літерами)
   Касир (касир-оператор) ________ _____________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

 Готель ___________________           Затверджено
                     Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 5-Г
                       Код за ДКУД----------

               Журнал
       обліку громадян, які проживають у готелі,
          за __________________ рік
                 Розпочато "___"________ 19__ р.
                 Закінчено "___"________ 19__ р.
N з/п Прізвище, ім'я, по батькові Дата і час прибуття у готель N кім- нати Сплачено (з якого і до якого числа включно) Вид оплати Дата і час вибуття з готелю Кількість днів пе- ребування
1 2 3 4 5 6 7 8

 Готель ___________________           Затверджено
                     Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 6-Г
                       Код за ДКУД----------

               Журнал
      обліку іноземців, які проживають у готелі,
            за ____________ рік
                 Розпочато "___"________ 19__ р.
                 Закінчено "___"________ 19__ р.

N з/п Дата посе- лення Прізвище, ім'я, по ба- тькові Дата народ- ження Громадянство (підданство), N паспорта, N візи, коли і ким видані Назва країни, з якої прибув Дата і КПП в'їз- ду Назва орга- нізації, яка здійснює прийом іноземців Мета при- їзду Проживає в номері Номер, тер- мін дії реє- страції, ко- ли і ким здійснена Дата вибуття з готелю Підпис портьє (адмі- ністра- тора)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Примітки: 1. Журнал обліку іноземних громадян  повинен  бути
       пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою і
       підписом керівника готелю  та  зареєстрований  в
       канцелярії.
     2. Порядковий  номер  запису  в  журналі є номером
       реєстрації іноземного паспорта для готелів, яким
       надано право реєстрації національних документів, що
       посвідчують особу.
     3. Всі записи в журналі повинні проводитись охайно,
       виправлення мають бути прочитуваними.

 Готель ___________________           Затверджено
                     Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 7-Г
                       Код за ДКУД----------

               Журнал
     реєстрації заявок на бронювання номерів (місць)

Реєстра- ційний номер Прізвище, ім'я, по ба- тькові Місце постійного проживання Громадян- ство (під- данство) Вид заяв- ки Дата заявки Дати заїзду та ви- їзду Кате- горія номера Кількість номерів (місць) Підпис особи, яка прийняла заявку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Готель ___________________           Затверджено
                     Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 8-Г
                       Код за ДКУД----------

    Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та
       проживання за безготівковим розрахунком

Найменування юридичної особи ___________ за бронею N______________
Надано місць ________________
Термін проживання з __________ до _________ "___" ________ 199_ р.
             (дати, години)

N кім- нати і місця Тариф номера (місця) Прізвище, ім'я, по батькові Бронювання Заїзд Виїзд Кількі- сть діб прожи- вання Сума (гривні, копійки)
дата година дата година дата година бронь готель- ний збір прожи- вання загальна сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
   Черговий портьє (адміністратор) _____________________________
                        (підпис)
   Касир (оператор)        _____________________________
                        (підпис)

 Готель ___________________           Затверджено
                     Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 9-Г
 Серія 0000                 Код за ДКУД----------
 N 000000                       ----------
              Касовий звіт
         за "___"_______________ 199_ р.

Відповідального за розрахунок ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
Зміна ___________

N п/п Види платежів Одиниця виміру Кількість Сума, грн.
1 2 3 4 5
1 Проживання ліжко-доба    
2 Рахунки з N____ до ____      
3 Бронювання %    
4 Різниця у тарифах ліжко-доба    
5 Додаткові місця ліжко-доба    
6 Телевізор доба    
7 Холодильник доба    
8 Телефонні переговори хвилини    
9        
10        

Всього _____________________________________________ грн.,____коп.
          (сума, гривні літерами)
За активами за пошкодження майна __________________ грн., ___ коп.
                (сума, гривні літерами)
Повернення _________________________________________ грн.,___ коп.
       (ліжко-діб)  (сума, гривні літерами)
Разом _____________________________________________ грн., ___ коп.
         (сума, гривні літерами)
Різниця у тарифах __________________________________ грн.,___ коп.
            (сума, гривні літерами)

 Відповідальний за розрахунок ______________________
                  (підпис)
 Касовий звіт прийняв ____________ _____________________________
            (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)

 Готель ___________________           Затверджено
 Місто ____________________       Наказ Держбуду України
                     і Держкомтуризму України
 Ідентифікаційний код          25.01.99 N 14/03
 за ЄДРПОУ --------------
      --------------           Форма N 10-Г
                       Код за ДКУД----------

Серія 0000       Квитанція N 000000
        за користування автостоянкою готелю

Видана громадянину _______________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
марка автотранспортного засобу __________________ колір __________
держ.номер _______________________________________________________
прийнято "____" _____________19__ р. год. _____ хв. ____
видано  "____" _____________19__ р. год. _____ хв. ____
час стоянки _______________ діб __________________ годин
ціна (тариф) за 1 годину стоянки ___________________ грн.,___ коп.
                   (літерами)
оплата ____________________________________________ грн.,___ коп.
           (літерами)
податок до бюджету _________________________________ грн.,___ коп.
               (літерами)
Разом _____________________________________________ грн.,___ коп.
         (сума, гривні літерами)

Касир ___________________    Охоронник ___________________
   (підпис) (прізвище)         (підпис) (прізвище)

 Готель ___________________           Затверджено
                     Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 11-Г
                       Код за ДКУД----------

              Відомість
       обліку руху номерів та місць у готелі
      станом на 9.00 годин "___" _________ 199_ р.

Поверх Кількість номерів Кількість місць
інвента- рна у ремо- нті інвен- тарних додат- кових у ре- монті зайня- тих вільних
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Разом              

Відповідальна особа ___________________________________ __________
            (прізвище, ім'я, по батькові)   (підпис)

 Готель ___________________           Затверджено
                     Наказ Держбуду України
 Ідентифікаційний код          і Держкомтуризму України
 за ЄДРПОУ --------------        25.01.99 N 14/03

                       Форма N 12-Г
                       Код за ДКУД----------

               Журнал
    оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі

N кімнати Прізвище, ім'я, по батькові Час заїзду Сплачено до Дата зміни Дата перед- бачуваного виїзду
дата година дата година рушників постільної білизни
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

Затверджено Наказ Держбуду України і Держкомтуризму України 25.01.99 N 14/03 Форма N 13-Г Код за ДКУД---------- ---------- Готель ___________________ Місто ____________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-------------- -------------- Серія 0000 Корінець квитанції N 000000 на приймання речей до камери схову Від громадянина _____________ _____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________ Кількість місць _____________ Перелік речей _______________ _____________________________ Речі прийняв "__"____ 199_ р. _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Речі видав "__" _____ 199_ р. _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Кількість діб зберігання ____ Ціна за добу зберігання _____ Вартість послуг зі зберігання _______________ грн.(__) коп. (сума літерами) Речі одержав "__"____ 199_ р. _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Затверджено Наказ Держбуду України і Держкомтуризму України 25.01.99 N 14/03 Форма N 13-Г Код за ДКУД---------- ---------- Готель ___________________ Місто ____________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-------------- -------------- Серія 0000 Талон квитанції N 000000 на приймання речей до камери схову Від громадянина _____________ _____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________ Кількість місць _____________ Перелік речей _______________ _____________________________ Речі прийняв "__"____ 199_ р. _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Речі видав "__" _____ 199_ р. _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Кількість діб зберігання ____ Ціна за добу зберігання _____ Вартість послуг зі зберігання _______________ грн.(__) коп. (сума літерами) Затверджено Наказ Держбуду України і Держкомтуризму України 25.01.99 N 14/03 Форма N 13-Г Код за ДКУД---------- ---------- Готель ___________________ Місто ____________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-------------- -------------- Серія 0000 Квитанція N 000000 на приймання речей до камери схову Від громадянина _____________ _____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________ Кількість місць _____________ Перелік речей _______________ _____________________________ Речі прийняв "__"____ 199_ р. _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Речі видав "__" _____ 199_ р. _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Кількість діб зберігання ____ Ціна за добу зберігання _____ Вартість послуг зі зберігання _______________ грн.(__) коп. (сума літерами)
                      Додаток
                  До п.1.4 Інструкції про порядок
                  виготовлення,  заповнення  і
                  застосування  форм документів
                  суворої звітності (обліку) та
                  первинного  обліку у готелях
                  України
        Перелік форм документів та основні
         технічні умови їх виготовлення

N з/п Номер форми Найменування бланків, форм та журналів Форма Вид виробів Гатунок паперу Примітка
1 2 3 4 5 6 7
    I. Бланки документів суворої звітності (обліку)        
1 4-Г Рахунок А-5 Блок бланків по 20 примірн. комплектів бланків -"-  
2 9-Г Касовий звіт А-5 Книжка з м'якою обкладинкою, зшита дротом -"-  
3 10-Г Квитанція за користування автостоянкою готелю А-7 -"- -"-  
4 13-Г Квитанція на приймання речей до камери схову А-7 -"- -"-  
    II. Бланки документів первинного обліку        
5 3-Г Візитна картка гостя на право проживання у готелі А-6 Блок бланків по 50 примірн. Письмовий, кольорово- офсетний, етикетковий  
6 5-Г Журнал обліку громадян, які проживають у готелі А-4 Зошит скріп- лений дротом -"-  
7 6-Г Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі А-4 -"- -"-  
8 7-Г Журнал реєстрації заявок на бро- нювання номерів (місць) у готелі А-4 Книга з твер- дою обкладинкою -"-  
9 8-Г Розрахунок оплати за бронювання (місць) та проживання за безготі- вковим розрахунком А-4 Бланк -"-  
10 11-Г Відомість обліку руху мешканців номерів та місць у готелі станом на 9.00 годин А-4 Бланк -"-  
11 12-Г Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі А-4 Книга з твер- дою обкладинкою -"-  
12 1-Г Анкета для громадянина України, який прибув до готелю А-6 Блок бланків по 50 примірн. письмовий, кольорово- офсетний, етикетковий  
13 2-Г Реєстраційна картка А-6 -"- -"-  
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Держархітектури
N 119/20 від 13.05.99 )