Решение от 15.08.2003 № 67 О проекте ДБН Размещение и проектирование полигонов твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Про проект ДСТУ Б В

Про проект ДБН “Розміщення і проектування полігонів

твердих побутових відходів. Основні положення проектування”

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 67


Розглянувши проект державних будівельних норм “Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування”, розроблений Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань, науково-технічна рада вирішила:

1. Розробнику зазначеного проекту ДБН протягом місяця доопрацювати проект ДБН “Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування” з врахуванням висловлених зауважень, здійснити технічне редагування нормативного документа та погодити доопрацьований проект з Держжитлокомунгоспом.

2. Управлінню промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (Перекута Г.О.) подати доопрацьований та погоджений проект зазначеного ДБН на повторний розгляд президії науково-технічної ради Держбуду у четвертому кварталі поточного року.

Заступник голови НТР

                                         А.Беркута


Довідка


Українським державним головним науково-дослідним і виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань  Держбуду України (м. Харків) за участю Українського науково-дослідного інституту прогресивних технологій в комунальному господарстві (м. Харків), Управління екологічного аудиту, експертизи та страхування Мінекоресурсів та Української асоціації автопідприємств санітарної очистки розроблено проект ДБН «Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування» на підставі плану науково-дослідних розробок Держбуду України на 2001 рік та технічного завдання Мінекоресурсів України, погодженого Держбудом України.

      Основною метою виконання робіт є створення нового нормативного документа, в якому було б враховано практичний досвід, у тому числі і міжнародний, при проектуванні полігонів твердих побутових відходів та впровадження його у проектну та будівельну діяльність відповідно до сучасних умов.

Структура зазначеного нормативного документа містить такі основні розділи: загальні положення, розміщення полігонів, проектування полігонів та додатки.

      Дані будівельні норми поширюються на проектування нового будівництва, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення і рекультивацію полігонів твердих побутових відходів.

      Розроблення проекту взаємопов¢язане з ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93, ДБН А.1.1-3-93- “Система стандартизації та нормування в будівництві”; ДБН А.2.2-3-97 - “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”.

Основними джерелами розроблення даного проекту були Закони України: “Про відходи”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про екологічну експертизу”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”,  ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основі положення проектування”.

Проект першої редакції попередньо розроблявся на дольових засадах з Мінекоресурсів України.

До цього нормативного документа необхідно розробити посібник, що конкретизував би основні положення з розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів.

Проект розробленого ДБН «Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування» розглянуто на секції будівельних матеріалів (протокол № 7 від 27 червня 2003 року), схвалено і рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду України.