ДСТУ 3704:2013 Продукция железорудная. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ЗАЛІЗОРУДНА
Загальні технічні умови
ДСТУ 3704:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Руди залізні та марганцеві» (ТК 9)

РОЗРОБНИКИ: В. Воротеляк, Т. Железнова, В. Жуковець, В. Лихошва, В. Рибалка, М. Скріпнік (науковий керівник), Г. Удовиченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 р. №1231з2014-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3704:2005

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Номенклатура показників якості

6 Загальні технічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього середовища

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Пакування

11 Маркування

12 Правила транспортування та зберігання

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ЗАЛІЗОРУДНА
Загальні технічні умови

ПРОДУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ
Общие технические условия

IRON ORES PRODUCTION
General specifications

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на укрупнену групу однорідної продукції — руди залізні, концентрати, агломерати, окатки, брикети та залізо прямого відновлювання, наведені в ДК 016 кодами ДКПП підкатегорій 07.10.10 та 24.10.13.

Цей стандарт установлює класифікацію залізорудної продукції та показники її якості залежно від мінералогічного типу, способу отримування та сфери застосування; види та підвиди продукції, загальні технічні вимоги, правила приймання, методи контролювання, вимоги до транспортування та зберігання. Вимоги щодо безпечності продукції та охорони навколишнього середовища викладено в розділі 7.

Вимоги цього стандарту направлено на нормативне забезпечення діяльності вітчизняних підприємств гірничо-металургійного комплексу під час виробництва та реалізування залізорудної продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2552-94 Руди залізні та марганцеві. Види та властивості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 2608-94 Аналізатори газів для контролю атмосфери. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 2809-94 Руди залізні та марганцеві. Випробування та контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3195-95 Руди залізні і марганцеві. Методи відбору проб

ДСТУ 3196-95 Руди залізні і марганцеві. Методи підготовки проб

ДСТУ 3197-95 Руди залізні і марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якості

ДСТУ 3198-95 Руди залізні і концентрати. Методи визначення зовнішньої питомої поверхні

ДСТУ 3200-95 Руди залізні і марганцеві, агломерати і окатки. Метод визначення міцності в обертовому барабані

ДСТУ 3201-95 Руди залізні і марганцеві, концентрати, агломерати і окатки. Метод визначення масової частки вологи

ДСТУ 3202-95 Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення міцності під час відновлення

ДСТУ 3204-95 Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення відновлюваності

ДСТУ 3205-95 Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення газопроникності і усадки шару під час відновлення

ДСТУ 3206-95 Окатки залізорудні. Метод визначення міцності на стиснення

ДСТУ 3207-95 Руди залізні і марганцеві, концентрати, агломерати і окатки. Методи визначення дійсної, об’ємної, насипної щільності та пористості

ДСТУ 3208-95 Окатки залізорудні. Метод визначення набрякання під час відновлення

ДСТУ 3210-95 Руди залізні і марганцеві, концентрати, агломерати і окатки. Визначення гранулометричного складу методом ситового аналізу

ДСТУ 3792-98 Руди залізні і концентрати. Метод визначення мінералогічного типу

ДСТУ 3817-98 Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення температури початку розм’якшення і температурного інтервалу розм’якшення

ДСТУ 4572-1:2006 Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титрометричний метод після відновлення хлоридом олова (II) (ISO 2597-1:1994, MOD)

ДСТУ 4573-1:2006 Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 1. Гравіметричні методи (ISO 2598-1:1992, MOD)

ДСТУ 4574:2006 Руди залізні. Методи відбирання та готування проб (ISO 3082:2000, MOD)

ДСТУ 4575:2006 Руди залізні. Визначення масової частки вологи партії (ISO 3087:1998, MOD)

ДСТУ 4576-2:2006 Руди залізні. Визначення сірки. Частина 2. Метод спалювання/титрування (ISO 4689-2:2004, MOD)

ДСТУ 4577:2006 Руди залізні. Визначення гранулометричного складу методом розсіювання (ISO 4701:1999, MOD)

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 23581.0:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Загальні вимоги до методів хімічного аналізу)

ДСТУ ГОСТ 23581.1:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання вмісту гігроскопічної вологи)

ДСТУ ГОСТ 23581.2:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания закиси марганца (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання вмісту закису марганцю(ІІ))

ДСТУ ГОСТ 23581.3:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання двовалентного заліза в перерахунку на закис)

ДСТУ ГОСТ 23581.4:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержание двуокиси титана (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання вмісту діоксиду титану)

ДСТУ ГОСТ 23581.6:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания меди (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання вмісту міді)

ДСТУ ГОСТ 23581.7:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания цинка и свинца (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання вмісту цинку та свинцю)

ДСТУ ГОСТ 23581.12:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения химически связанной воды (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання хімічно зв’язаної вологи)

ДСТУ ГОСТ 23581.13:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения потери массы при прокаливании (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання втрати маси в разі прожарювання)

ДСТУ ГОСТ 23581.14:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання нерозчинного залишку)

ДСТУ ГОСТ 23581.15:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения двуокиси кремния (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання двоокису кремнію)

ДСТУ ГОСТ 23581.16:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання окису кальцію й окису магнію)

ДСТУ ГОСТ 23581.17:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання окису алюмінію)

ДСТУ ГОСТ 23581.18:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения железа (общего) (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання заліза (загального))

ДСТУ ГОСТ 23581.20:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения серы (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання сірки)

ДСТУ ГОСТ 23581.21:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения пятиокиси ванадия (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання п'ятиокису ванадію)

ДСТУ ГОСТ 26482:2008 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши, предварительно восстановленные. Метод определения металлического железа (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки, попередньо відновлені. Метод визначання металевого заліза)

ДСТУ ISO 2596:2009 Руди залізні. Визначення гігроскопічної вологи у пробах для аналізу. Гравіметричний метод, метод Карла Фішера та метод втрати маси (ISO 2596:2006, IDT)

ДСТУ ISO 2598-1-2003 Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 1. Гравіметричні методи (ISO 2598-1:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 2598-2-2003 Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 2. Спектрофотометричний метод після відновлення силікатом молібдену (ISO 2598 2:1992, IDT)

ДСТУ ISO 2599:2006 Руди залізні. Визначення фосфору титрометричним методом (ISO 2599:2003, IDT)

ДСТУ ISO 3271:2005 Руди залізні. Визначення міцності в барабані (ISO 3271:1995, IDT)

ДСТУ ISO 3852:2008 Руди залізні для доменної печі та сировини для прямого відновлювання. Метод визначення насипної щільності (ISO 3852:2007, IDT)

ДСТУ ISO 4687-1:2008 Руди залізні. Визначення фосфору. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням молібденової сині (ISO 4687-1:1992, IDT)

ДСТУ ISO 4688-1-2003 Руди залізні. Визначення алюмінію. Частина 1. Полуменевий атомно- абсорбційний спектрометричний метод (ISO 4688-1:1992, IDT)

ДСТУ ISO 4689-2003 Руди залізні. Визначення сірки у вигляді сульфату барію. Гравіметрич- ний метод (ISO 4689:1986, IDT)

ДСТУ ISO 4689-3:2009 Руди залізні. Визначення сірки. Частина 3. Метод спалювання інфрачервоний (ISO 4689-3:2004, IDT)

ДСТУ ISO 4691:2006 Руди залізні. Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану (ISO 4691:1985, IDT)

ДСТУ ISO 4695:2008 Руди залізні — сировина для доменного виробництва. Визначення відновлюваності за індексом швидкості відновлювання (ISO 4695:2007, IDT)

ДСТУ ISO 4696-1:2008 Руди залізні — сировина доменного виробництва. Визначення індексу руйнування після відновлювання за низької температури статичним методом. Частина 1. Реакція з СО, СO2, Н2 та N2 (ISO 4696-1:2007, IDT)

ДСТУ ISO 4698:2010 Окатки залізорудні для доменної сировини. Метод визначення індексу вільного набрякання (ISO 4698:2007, IDT)

ДСТУ ISO 4700:2005 Окатки залізорудні. Метод визначення міцності на стиснення (ISO 4700:1996, IDT)

ДСТУ ISO 5416:2008 Залізо прямого відновлювання. Визначення металевого заліза титрометричним методом із застосуванням бром-метанолу (ISO 5416:2006, IDT)

ДСТУ ISO 6830-2003 Руди залізні. Визначення алюмінію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6830:1986, IDT)

ДСТУ ISO 7215:2008 Руди залізні — сировина для доменного виробництва. Визначення відновлюваності за індексом кінцевого ступеня відновлювання (ISO'7215:2007, IDT)

ДСТУ ISO 7335:2008 Руди залізні. Визначення хімічно зв’язаної води титриметричним методом Карла Фішера (ISO 7335:1987, IDT)

ДСТУ ISO 7764:2008 Руди залізні. Готування попередньо висушених проб для хімічного аналізу (ISO 7764:2006, IDT)

ДСТУ ISO 7834:2008 Руди залізні. Визначення миш’яку спектрометричним методом із застосуванням молібденової сині (ISO 7834:1987, IDT)

ДСТУ ISO 8371:2008 Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Метод визначення індексу розтріскування (ISO 8371:2007, IDT)

ДСТУ ISO 9507-2003 Руди залізні. Визначення загального заліза після відновлення хлоридом титану (III) (ISO 9507:1990, IDT)

ДСТУ ISO 9682-1:2008 Руди залізні. Визначення марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно- абсорбційний метод (ISO 9682-1:1991, IDT)

ДСТУ ISO 9682-2:2010 Руди залізні. Визначення марганцю. Частина 2. Спектрофотометричний метод із застосуванням періодату (ISO 9682-2:2006, IDT)

ДСТУ ISO 10203-2003 Руди залізні. Визначення кальцію. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 10203:1992, IDT)

ДСТУ ISO 10204-2003 Руди залізні. Визначення магнію. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 10204:1992, IDT)

ДСТУ ISO 10835:2010 Залізо прямого відновлювання та гарячебрикетоване залізо. Відбирання та готування проб (ISO 10835:2007, IDT)

ДСТУ ISO 11257:2006 Руди залізні. Визначення ступеня руйнування та металізації сировини для переробки під час прямого відновлення в газовідновлювальних процесах (ISO 11257:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11258:2006 Руди залізні. Визначення ступеня відновленості та металізації сировини для переробки під час прямого відновлення в газовідновлювальних процесах (ISO 11258:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11323:2007 Руда залізна і залізо прямого відновлення. Словник термінів (ISO 11323:2002, IDT)

ДСТУ ISO 11533:2008 Руди залізні. Визначення кобальту полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 11533:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11534:2006 Руди залізні. Визначення олова полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 11534:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13310:2006 Руди залізні. Визначення цинку полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13310:1997, IDT)

ДСТУ ISO 13311:2006 Руди залізні. Визначення свинцю полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13311:1997, IDT)

ДСТУ ISO 13312:2006 Руди залізні. Визначення калію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13312:1997, IDT)

ДСТУ ISO 13313:2006 Руди залізні. Визначення натрію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13313:1997, IDT)

ДСТУ ISO 15634:2009 Руди залізні. Визначення хрому полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 15634:2005, IDT)

ДСТУ ISO 15967:2006 Пряме відновлення заліза. Брикети залізорудні, одержані гарячим брикетуванням. Визначення міцності у барабані (ISO 15967:2000, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие технические требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні технічні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устатковання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная, защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробляння та постачання продукції на виробництво. Випробування та приймання продукції, що її випускають. Основні положення)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила установлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 12409-66 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Норма точности определения массы (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Норма точності визначання маси)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18262.0-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Общие требования к методам химического анализа (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Загальні вимоги до методів хімічного аналізу)

ГОСТ 18262.1-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения гигроскопической влаги (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання гігроскопічної вологи)

ГОСТ 18262.2-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання заліза)

ГОСТ 18262.3-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения закиси железа (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання закису заліза(ІІ))

ГОСТ 18262.4-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа металлического (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання заліза металевого)

ГОСТ 18262.5-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси кремния (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання діоксиду кремнію)

ГОСТ 18262.6-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси алюминия (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання оксиду алюмінію)

ГОСТ 18262.7-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси кальция и окиси магния (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання оксиду кальцію й оксиду магнію)

ГОСТ 18262.8-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси титана (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання діоксиду титану)

ГОСТ 18262.9-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения пятиокиси ванадия (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання оксиду ванадію(\/))

ГОСТ 18262.12-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения фосфора (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання фосфору)

ГОСТ 18262.13-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения серы (Руди титаномагнетитові, концентрати, агломерати й окатки залізованадієві. Метод визначання сірки)

ГОСТ 23581.8-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания мышьяка (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання вмісту миш’яку)

ГОСТ 23581.11-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания железа металлического (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Метод визначання вмісту заліза металевого)

ГОСТ 23581.19-91 (ИСО 2599-83) Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения фосфора (Руди залізні, концентрати, агломерати й окатки. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентилювання та кондиціювання)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання)

СП 3905-85 Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых (Санітарні правила для підприємств з видобування та збагачування рудних, нерудних і розсипних корисних копалин).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online