Постановление от 14.05.1999 № 820 О мероприятиях по реконструкции жилых домов первых массовых серий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 1999 р. № 820

Київ

Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 січня 2002 року № 32

З метою поліпшення умов проживання населення у будинках перших масових серій, збудованих в 60 - 70 роках, і зменшення витрат енергоресурсів для експлуатації житлового фонду Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму реконструкції житлових будинків перших масових серій (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.01.2002 р. № 32)

3. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики:

разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити виконання зазначеної Програми;

разом з Міністерством економіки та Міністерством фінансів внести у місячний термін пропозиції до проекту Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань реконструкції житлових будинків перших масових серій та організувати розроблення необхідних нормативно-правових актів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

протягом поточного року розробити та затвердити реґіональні програми реконструкції житлових будинків перших масових серій з визначенням заходів щодо організаційного забезпечення їх реалізації і про виконану роботу поінформувати Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики у січні 2000 року;

забезпечити проведення в 1999 - 2001 роках експериментальної реконструкції окремих житлових будинків перших масових серій;

разом із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади передбачати в проектах планів економічного і соціального розвитку реґіонів та галузей фінансування заходів Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій.

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 1999 р. № 820


ПРОГРАМА
реконструкції житлових будинків перших масових серій

Необхідність розроблення цієї Програми зумовлена незадовільним технічним станом та низькими експлуатаційними якостями житлового фонду, збудованого в 60 - 70 роках за проектами перших масових серій великопанельних, блочних і цегляних будинків, обсяги якого становлять 72 млн. кв. метрів загальної житлової площі, або 23 відсотки міського житлового фонду України.

Мета Програми і основні напрями її досягнення

Мета Програми полягає у технічному відновленні існуючого житлового фонду, підвищенні його експлуатаційних якостей до сучасних стандартів і поліпшенні архітектурної виразності житлової забудови.

Основними напрямами досягнення мети є:

формування правової та нормативно-технічної бази з питань реконструкції житлового фонду;

запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму із залученням позабюджетних коштів для реконструкції житлового фонду;

впровадження прогресивних архітектурно-технічних рішень, систем інженерного обладнання і методів енергозбереження;

створення матеріально-технічної бази і організація виробництва будівельних, утеплювальних і опоряджувальних матеріалів, виробів, комплектів механізмів та інструментів;

реалізація експериментальних (пілотних) проектів реконструкції житлових будинків перших масових серій, узагальнення досвіду і організація масової реконструкції житлового фонду.

Правова та нормативно-технічна база

З метою формування правової та нормативно-технічної бази передбачається:

удосконалення законодавства, зокрема щодо механізму захисту прав фізичних і юридичних осіб - учасників реконструкції житлового фонду та забезпечення виконання ними взаємних зобов'язань;

коригування діючих і розроблення нових будівельних норм і стандартів з реконструкції житлового фонду та територій житлових кварталів (мікрорайонів);

удосконалення організаційно-технічного механізму проведення паспортизації житлового фонду, методів обстеження житлових будинків і оцінки їх технічного стану.

Фінансово-інвестиційний механізм

Запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму із залученням позабюджетних коштів для реконструкції житлового фонду сприятиме створенню системи довгострокового кредитування і системи надання податкових пільг учасникам інвестиційної діяльності.

З цією метою передбачається:

створення реґіональних інвестиційних фондів реконструкції житлового фонду з наповненням їх коштами з позабюджетних джерел фінансування населення та юридичних осіб;

визначення організаційних засад довгострокового пільгового кредитування робіт з реконструкції;

запровадження іпотечного кредитування учасників робіт з реконструкції житлового фонду;

впровадження механізму проведення розрахунків з використанням житлових сертифікатів, облігацій, векселів та інших цінних паперів;

виділення державних коштів в обсягах, визначених річним бюджетом.

Архітектурно-технічні рішення

Впровадження прогресивних архітектурно-технічних рішень щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій сприятиме поліпшенню умов проживання населення, архітектурного вигляду будинків, модернізації їх обладнання.

З цією метою передбачається:

перепланування квартир і прибудова літніх приміщень (балконів, лоджій, веранд), а також еркерів, ліфтових шахт тощо;

надбудова мансардних поверхів і прибудова додаткових житлових блоків;

утеплення зовнішніх стін житлових будинків, встановлення теплоощадних вікон та балконних дверей, термоізоляція трубопроводів тощо;

зміцнення несучих конструкцій житлових будинків, а також підсилення їх сейсмостійкості у сейсмічних районах, забезпечення надійної гідроізоляції підземних частин будинків тощо;

модернізація інженерного обладнання із застосуванням приладів обліку витрачання теплової енергії, води і газу.

Матеріально-технічна база

Створення матеріально-технічної бази для реконструкції житлових будинків перших масових серій здійснюється на основі наявного індустріального потенціалу будівельного комплексу з використанням продукції вітчизняних виробників, а також прогресивних технологій.

З цією метою передбачається:

організація виробництва будівельних, утеплювальних і опоряджувальних матеріалів, виробів, а також інженерного обладнання в необхідному обсязі;

розроблення і організація виробництва спеціальних комплектів механізмів та інструментів;

утворення системи мобільних спеціалізованих ремонтно-будівельних підрозділів.

Реалізація експериментальних (пілотних) проектів реконструкції

Реалізація експериментальних (пілотних) проектів реконструкції житлових будинків перших масових серій різних конструктивних систем сприятиме узагальненню практики застосування нових нормативних вимог, прогресивних архітектурно-технічних рішень і фінансово-інвестиційного механізму, визначенню техніко-економічних показників реконструкції.

Техніко-економічна і соціальна ефективність Програми

Реалізація цієї Програми дасть змогу:

збільшити загальну житлову площу на 18 - 22 млн. кв. метрів за рахунок надбудови мансардних поверхів і прибудови житлових блоків;

зменшити на третину енерговитрати для утримання житлового фонду за рахунок утеплення зовнішніх захисних конструкцій житлових будинків (стін, вікон, балконних дверей), модернізації інженерного обладнання та застосування систем поквартирного обліку тепло-, водо- і газовитрачання;

зменшити міські території, необхідні для нового житлового будівництва, площею 13 тис. гектарів.

Реалізація Програми сприятиме також збереженню і відновленню житлового фонду, розвитку інфраструктури міст, підвищенню експлуатаційних якостей житла і поліпшенню архітектурної виразності забудови.

Першочергові заходи щодо реалізації Програми

1. Розробити проекти законів України щодо:

визначення прав та обов'язків центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експлуатаційних організацій, юридичних осіб і мешканців квартир житлових будинків з організації та проведення реконструкції житлового фонду.

Держбуд, Мін'юст, Мінпраці, Антимонопольний комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

Перше півріччя 2000 року;


створення фінансово-інвестиційного механізму реконструкції житлового фонду із залученням позабюджетних коштів, надання громадянам субсидій та пільгових кредитів.

Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Держкоменергозбереження, Мін'юст.

Друге півріччя 2000 року.


2. Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів про затвердження:

положення про порядок і організацію робіт з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків.

Держбуд, Мін'юст.

Друге півріччя 1999 року;


положення про створення реґіональних позабюджетних фондів реконструкції та капітального ремонту житлових будинків.

Держбуд, Мінфін, Мінекономіки,
Національний банк, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

Друге півріччя 2000 року;


положення про надання громадянам субсидій та пільгових кредитів для проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків.

Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст.

Друге півріччя 2000 року.


3. Розробити і затвердити:

рекомендації з обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків перших масових серій;

рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем.

Держбуд.

Друге півріччя 1999 року;


технічні рішення уніфікованих конструктивних систем мансардних поверхів та утеплення зовнішніх захисних конструкцій житлових будинків (стін, вікон, балконних дверей).

Держбуд.

Перше півріччя 2000 року;


рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій.

Держбуд.

Друге півріччя 2000 року;


рекомендації з раціонального використання міських територій з урахуванням комплексної реконструкції та ущільнення забудови реконструйованого житлового фонду.

Держбуд, Держкомзем.

Перше півріччя 2001 року;


державні будівельні норми "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій".

Держбуд.

Перше півріччя 2001 року;


рекомендації з оцінки техніко-економічної ефективності реконструкції житлових будинків перших масових серій і термінів окупності витрат.

Держбуд, Мінекономіки.

Перше півріччя 2001 року;


рекомендації з перепрофілювання потужностей індустріального домобудування на виготовлення будівельних конструкцій і виробів та опоряджувальних матеріалів для реконструкції житлових будинків.

Держбуд.

Друге півріччя 2001 року.


4. Запровадити систему економічних показників ефективності застосування різних методів реконструкції житлових будинків перших масових серій.

Держбуд, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

2000 - 2001 роки.


5. Утворити госпрозрахунковий Головний науково-технічний центр реконструкції житлового фонду.

Держбуд, Мін'юст.

Друге півріччя 1999 року.


6. Провести експериментальну реконструкцію окремих житлових будинків перших масових серій згідно з реґіональними програмами і забезпечити поширення позитивного досвіду.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Держбуд, Держкоменергозбереження.

1999 - 2001 роки.


7. Провести випробування та вдосконалення фінансово-інвестиційного механізму, а також визначити основні засади інвестиційної політики реконструкції житлового фонду із залученням позабюджетних коштів.

Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Національний банк, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

2000 - 2001 роки.


8. Забезпечити створення в реґіонах матеріально-технічної бази для реконструкції житлових будинків перших масових серій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Держбуд, Укрбуд, Укрбудматеріали, Украґропромбуд, Укрмонтажспецбуд.

1999 - 2001 роки.


9. Утворити реґіональні науково-технічні центри реконструкції житлового фонду.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Держбуд, Укрбуд, Укрбудматеріали, Украґропромбуд, Укрмонтажспецбуд.

1999 - 2001 роки.


10. Надавати науково-технічну та методичну допомогу міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, проектним і будівельним організаціям у реалізації цієї Програми, організувати проведення тематичних виставок, конференцій, семінарів тощо.

Держбуд, науково-дослідні та проектні інститути.

Постійно.


11. Забезпечити через засоби масової інформації широке інформування населення про шляхи розв'язання проблем реконструкції житла та про хід реалізації цієї Програми.

Держбуд, Державний комітет інформаційної політики.

Постійно.


БУДСТАНДАРТ Online