МР В.2.3-02070915-848:2014 Методические рекомендации по определению параметров расчетной нагрузки для проектирования дорожных одежд

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(НТУ)

 

РЕКОМЕНДОВАНО
науковою радою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору)
Протокол від “03” грудня 2014 р. № 2

РЕКОМЕНДОВАНО
науково-технічною радою ДП  “ДерждорНДІ”
Протокол від “02” грудня 2014 р. № 9

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

зі встановлення параметрів розрахункового навантаження для проектування дорожніх одягів

 МР В.2.3-02070915-848:2014

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного
розвитку та кошторисного
ціноутворення Укравтодору
________________ А.О. Цинка
“___” ___________ 2014 р.

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту розвитку
доріг Укравтодору
_______________ С.Ю. Цепелєв
“___” ___________ 2014 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника відділу
стандартизації та метрології
ДП «ДерждорНДІ»
_______________ Г.С. Мельничук
“___” ___________ 2014 р.

Науковий керівник
Перший проректор –
проректор з наукової роботи,
д.т.н., професор
________________ М.М. Дмитрієв
“___” ___________ 2014 р.

Відповідальний виконавець НДР –
д.т.н., професор
________________ І.П. Гамеляк
“___” ___________ 2014 р.

Розробники:
________________ В.Ф Райковський
“___” ___________ 2014 р.
________________ Д.В. Волощук
“___” ___________ 2014 р.

2014 р.

 

ВСТУП

На основі аналізу зміни режимів руху транспортних засобів дорогами України (інтенсивності руху, складу транспортного потоку, швидкості руху транспортних засобів (далі ТЗ)) та визначеному руйнуючому впливі великовагових та великогабаритних транспортних засобів (ВВТЗ) на конструкції дорожнього одягу встановлені розрахункові параметри сучасних транспортних засобів, в тому числі великовантажних для проектування конструкцій жорсткого та нежорсткого дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування України.

Застосування – для встановлення розрахункових параметрів транспортних засобів при проектуванні дорожніх одягів. Ці параметри можуть використовуватись при встановлені обмежень проїзду великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами державного значення при видачі та погодженні маршруту великовагових та великогабаритних транспортних засобів у встановленому порядку у відповідності до постанови КМУ № 30 від 18.01.2001 „ Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами”  та працівниками при здійсненні габаритно-вагового контролю у відповідності до постанови КМУ № 879 від 27.06.2007 „ Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування ”.

Отримані дані доцільно використовувати при перегляді діючих нормативних документів стосовно проектування та експлуатації автомобільних доріг загального користування.

Ці рекомендації не поширюються:

- на спеціальні ТЗ, які мають на одній осі більше двох збалансованих коліс з одинарними або значними шинами та призначені для неподільних великогабаритних і великовагових вантажів, перевезення яких по автомобільним дорогам здійсняються на підставі спеціального дозволу, що видається Державтоінспекцією при наявності відповідного узгодження маршрутів руху з дорожніми організаціями, які утримують дорогу;

- на ТЗ, виробництво яких розпочато до введення стандарту цих рекомендацій в дію;

- на ТЗ, які залучаються до ліквідації пожеж та інших непередбачених ситуацій.

Ці рекомендації поширюються на конструкції нежорстких дорожніх одягів з асфальтобетонними покриттями (далі – асфальтобетонні покриття).

1 Сфера застосування

1.1 Дані рекомендації застосовують проектні організації незалежно від форми власності при розробці проектної документації для визначення розрахункового навантаження від транспортних засобів на дорожній одяг на автомобільних дорогах загального користування.

1.2 Вимоги цих рекомендацій розповсюджуються на підприємства та організації незалежно від форми власності і підпорядкування, які входять до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодору» при розробці проектної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування.

1.3 Дані рекомендації розроблені за результатами теоретичних і експериментальних досліджень транспортних потоків на автомобільних дорогах загального користування, які були виконані на кафедрі аеропортів Національного транспортного університету та з використанням баз даних технічних показників транспортних засобів (а саме дані з автоматичних лічильників обліку руху транспортних засобів) Д П „ Укрдіпродор ”.

2 Нормативні посилання

У цих методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативно-правові, нормативно-технічні акти та нормативно документи:

Закон України «Про автомобільні дороги» (від 08.09.2005 р. №2862-IV)

Закон України «Про дорожній рух» (від 30.06.1993 р. №3353-ХІІ)

Закон України «Про автомобільний транспорт» (від 23.02.2006 р)

Постанова Кабінету Міністрів України „ Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування ” (від 27 червня 2007 року № 879)

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ВБН В.2.3-218-192:2005 Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху

ГОСТ 9314-59 Автомобили и автопоезда. Весовые параметры и габариты

ГОСТ 5513-97  Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия

ГОСТ 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах