ДСТУ EN 15149-2:2013 Твердое биотопливо. Методы определения гранулометрического состава. Часть 2. Метод с использованием вибрационного решета с отверстиями 3,15 мм и менее (EN 15149-2:2010, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Тверде біопаливо
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ
ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ
Частина 2. Метод з використанням вібраційного
решета з отворами 3,15 мм і менше
(EN 15149-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 15149-2:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков (канд. техн. наук); М. Коцар (науковий керівник); А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15149-2:2010 Solid biofuels — Determination of particle size distribution — Part 2: Vibrating screen method using sieve apertures of 3,15 mm and below (Тверде біопаливо. Визначання гранулометричного складу. Частина 2. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і менше) і включений з дозволу CEN, rue de Ptandart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип

5 Прилади

6 Готування проби

6.1 Розміри проби

6.2 Умови вологості

7 Методика

8 Розрахунок

9 Робочі характеристики

10 Протокол випробування

Додаток А Визначання середнього значення гранулометричного складу часток

Додаток В Установчі дані щодо робочих характеристик

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад з англійської мови EN 15149-2:2010 Solid biofuels — Determination of particle size distribution — Part 2: Vibrating screen method using sieve apertures of 3,15 mm and below (Тверде біопаливо. Визначання гранулометричного складу. Частина 2. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і менше).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

у додатку А познаку множення «х» замінено на «¦» згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003;

у розділі 1 «3,5 мм» як редакційну помилку виправлено на «3,15 мм».

З «Передмови» до EN 15149-2:2010 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

На сьогодні чинними є EN 14588:2010, EN 14774-1:2009, EN 14774-2:2009, EN 14778:2011, EN 14780:2011, EN 14961-1:2010, ISO 3310-1:2000 та ISO 3310-1:2000/Сог 1:2004, ISO 3310-2:1999.

ISO 3310-1 та ISO 3310-2, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ ISO 3310-1:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини (ISO 3310-2:2000, IDT) та ДСТУ ISO 3310-2:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Сита контрольні з перфорованих металевих пластин (ISO 3310-2:1999, IDT) відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ
ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ
Частина 2. Метод з використанням вібраційного решета
з отворами 3,15 мм і менше

ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
Часть 2. Метод с использованием вибрационного решета
с отверстиями 3,15 мм и менее

SOLID BIOFUELS
METHODS FOR THE DETERMINATION
OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
Part 2. Vibrating screen method using sieve apertures
of 3,15 mm and below

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання гранулометричного складу часток біопалива з використанням вібраційного решета. Метод застосовують лише для біопалива у вигляді часток, зокрема матеріалів, які було подрібнено за розміром таким, як більшість видів палива з деревини, або які фізично мають форму часток.

Цей стандарт поширюється на частки неспресованого палива з номінальним розміром надрешітного продукту 3,15 мм та менше (наприклад, тирса).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 14588:2010 Solid biofuels — Terminology, definitions and descriptions

EN 14774-1:2009 Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 1: Total moisture — Reference method

EN 14774-2:2009 Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 2: Total moisture — Simplified method

prEN 14778 Solid biofuels — Sampling

prEN 14780 Solid biofuels — Sample preparation

EN 14961-1 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

ISO 3310-2 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 2: Test sieves of perforated metal plate.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14588:2010 Тверде біопаливо. Терміни, визначення понять і опис

EN 14774-1:2009 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод

EN 14774-2:2009 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод

prEN 14778 Тверде біопаливо. Відбирання проб

prEN 14780 Тверде біопаливо. Методи готування проб

EN 14961-1 Тверде біопаливо. Технічні характеристики та класи палива. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 3310-1 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробовування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини

ISO 3310-2 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробовування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online