ДСТУ ISO 20847:2009 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе методом рентгено-флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по энергиям (ISO 20847:2004, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ

Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями

(ISO 20847:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 20847:2009

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2011

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); П. Кригіна; Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Харченко; О. Швидкий

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. № 375 з 2010-01-01

3  Національний стандарт відповідає ISO 20847:2004 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels — Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному. Рентгено-флуоресцентна спектрометрія з дисперсією за енергіями)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ

1    Сфера застосування

2     Нормативні посилання

3    Суть методу

4     Реактиви і матеріали

5    Обладнання

6     Відбирання та готування проб

7     Підготування обладнання

8     Градуювання

9     Випробовування

10  Опрацювання результатів

11  Подання результатів

12Точнісні характеристики

13 Протокол випробування

Додаток А Небажані впливи

Додаток В Настанови щодо вимірювання низького вмісту сірки (менше ніж 100 мг/кг)

Бібліографія

Додаток НА Перелік нормативних документів, на які є посилання в стандарті

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 20847:2004 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels — Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному. Рентгено-флуоресцентна спектрометрія з дисперсією за енергіями).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—   слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—   вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

—   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  познаки одиниць вимірювання відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

—   стандарт доповнено бібліографічними даними;

—  у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені потребами користувачів, а саме:

—  доповнено переліком реактивів та нормативними документами на них, які використовують в Україні;

—  доповнено національним додатком «Перелік нормативних документів, на які є посилання в стандарті».

На цей час чинні ISO 3171:1998, ISO 4259:2006.

 

 

ДСТУ ISO 20847:2009

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ
 Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному
 методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями

НЕФТЕПРОДУКТЫ
 Определение содержания серы в автомобильном топливе
 методом рентгено-флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по энергиям

PETROLEUM PRODUCTS
 Determination of sulfur content of automotive fuels
 by the energy-dispersive method of X-ray fluorescence spectrometry

Чинний від 2010-01-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту сірки в межах від 30 мг/кг до 500 мг/кг в автомобільних бензинах методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями, охоплюючи такі, що містять масових часток кисню до 2,7 % та дизельного пального із вмістом метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) об’ємних часток до 5 %.

Можна аналізувати й інші продукти та визначати інші величини вмісту сірки. Однак даних з точності визначення вмісту сірки в автомобільному пальному поза вказаними межами не визначали для цього стандарту внаслідок спектрального перекривання.

Цей стандарт не можна застосовувати для автомобільних бензинів, що мають у своєму складі сполуки свинцю, та бензинів з іншими присадками, які містять від 8 мг/кг до 20 мг/кг калію, або до речовин та сировини з умістом свинцю, кремнію, фосфору, кальцію, калію або галогенів більше ніж 1/10 вмісту сірки, що вимірюють.

Примітка. Надалі терміни % {мас.) та % (об.) використовують у цьому стандарті для подання масової фракції та об’ємної фракції речовини, відповідно.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту пов’язане з використанням небезпечних речовин, виробничих процесів та приладів. Цей стандарт не передбачає способів розв’язання всіх проблем безпеки, пов’язаних з його використанням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчасне прийняття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність використання обмежувальних інструкцій.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом необхідно дотримуватися вимог [1], [2], [3], [4], додатка НА та правил безпечної роботи, викладених в інструкціях з експлуатації приладів і допоміжних пристроїв.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи є обов’язковими у разі використання цього стандарту. Для датованих документів має застосовуватися лише цитована редакція. Для недатованих посилань застосовують останню редакцію документа (разом з будь-якими поправками).

ISO 3170:2004 Petroleum liquids — Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids —Automatic pipeline sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3170:2004 Рідкі нафтопродукти. Ручне відбирання проби

ISO 3171:1988 Рідкі нафтопродукти. Автоматичне відбирання проби з трубопроводу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online