Распоряжение от 17.07.2015 № 745-р Об одобрении разработанных Государственной службой по труду планов имплементации некоторых актов законодательства ЕС

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 липня 2015 р. N 745-р

Київ

Про схвалення розроблених Державною службою з питань праці планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схватили розроблені Державною службою з питань праці плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Державній службі з питань праці:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань Європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК


 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. N 745-р


ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 р. про мінімальні вимоги безпеки та здоров'я під час роботи з екранними пристроями (п'ята рамкова Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС, L 156, 21 червня 1990 р., с. 14 - 18).

2. Директива Ради 92/57/ЄЕС від 24 червня 1992 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров'я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС, L 245, 26 серпня 1992 р., с. 6 - 22).

3. Директива Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 р. про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС, L 404, 31 грудня 1992 р., с. 10 - 25).

4. Директива Ради 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 р. про мінімальні вимоги щодо підвищення рівня безпеки та охорони здоров'я працівників на гірничо-видобувних підприємствах, на яких сировина видобувається через свердловини (одинадцята окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС, L 348, 28 листопада 1992 р., с. 9 - 24).

5. Директива 2009/104/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я під час використання робочого обладнання робітниками під час провадження професійної діяльності (друга окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС, L 260, 3 жовтня 2009 р., с. 5 - 19).

БУДСТАНДАРТ Online