Приказ от 22.10.2007 № 277 Об утверждении плана основных мероприятий Министерства регионального развития и строительства Украины на IV квартал 2007 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            22.10.2007 N 277


         Про затвердження плану основних
        заходів Міністерства регіонального
         розвитку та будівництва України
           на IV квартал 2007 року


   З метою організації роботи апарату Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити   план  основних  заходів  Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України на IV  квартал
2007 року згідно з додатком.

   2. Першому  заступнику,  заступникам Міністра, керівникам
структурних підрозділів, призначеним відповідальними виконавцями,
забезпечити виконання плану основних заходів.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Соловкова Ю.П.

 Міністр                         В.Г.Яцуба


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   регіонального розвитку
                   та будівництва України
                   22.10.2007 N 277


                ПЛАН
      основних заходів Міністерства регіонального
         розвитку та будівництва України
           на IV квартал 2007 року


   I. Питання для розгляду на засіданнях Колегії:

N з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Хід виконання
1.1 Про хід виконання рішення колегії Мінрегіонбуду від 17.05.2007 N 1 "Про хід виконання Комплексної програми збереження об'єктів Національного заповідника "Софія Київська" на 2003 - 2010 роки". Жовтень Соколов I.А., Майстерчук Т.П., Куковальська Н.М.
1.2 Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів товарів, що використовуються для будівництва і оснащення спортивних споруд, які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, визначеними відповідно до статті 5 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" "Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади" підготувати Регламент Міністерства. 20 жовтня Соловков Ю.П., Марфіна Л.I.
2.21 Забезпечити проведення засідання Президії науково- технічної ради Міністерства. 25 жовтня 29 листопада 27 грудня Кужель О.В., Котова Л.М.
2.22 Підготувати та взяти участь у співбесідах з керівниками міністерств та відомств розпорядниками коштів нижчого рівня) щодо бюджетних програм та керівниками ОДА з питань освоєння у 2008 році коштів бюджетних програм та субвенцій. Листопад Iсаєнко Д.В., Козловська Н.В.
2.23 Підготувати матеріали на засідання Колегії Міністерства щодо використання у 2007 році коштів за бюджетними програмами та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас та прирівняних до них категорій громадян. Листопад Iсаєнко Д.В., Козловська Н.В.
2.24 Забезпечити проведення у Дортмунді (Німеччина) семінару на тему: "Правильна санація будинків, уникнення помилок. Системи менеджменту якості у будівництві" за участю делегації від України у складі 15 фахівців будівельної галузі. Листопад Соколов I.А., Авдієнко О.П.
2.25 Провести семінар- нараду з працівниками юридичних служб підвідомчих організацій, підприємств та установ, які належать до сфери управління Міністерства. Листопад Соловков Ю.П., Ляшенко О.I.
2.26 Провести засідання робочої групи з підготовки проекту Правил виконання державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. Листопад Беркута А.В., Губень П.I.
2.27 Провести засідання робочої групи з розгляду пропозицій представників всіх адміністративно- територіальних одиниць щодо фінансування об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету. Грудень Соколов I.А., Майстерчук Т.П.
2.28 Забезпечити розгляд на НТР Мінрегіонбуду у робочому порядку проекту Збірника Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск ГН 8- 2 "Малярні роботи" Збірника ГН-8 "Опоряджувальні роботи". Грудень Беркута А.В., Шарапова Т.О.
2.29 Підготувати до розгляду на засіданні секції НТР Мінрегіонбуду "Економічні відносини та розвиток будівельної діяльності" першу редакцію проекту ДБН. А.3.1-5-96 "Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва". Грудень Беркута А.В., Шарапова Т.О.
2.30 Підготувати на засідання секції НТР Мінрегіонбуду "Економічні відносини та розвиток будівельної діяльності" проект ДСТУ "Основні терміни та визначення понять у будівництві". Грудень Беркута А.В., Шарапова Т.О.
2.31 Провести робочу зустріч з Міністерством будівництва та регіонального розвитку Словацької республіки в Закарпатській області з питань подальшого українсько- словацького співробітництва. Грудень Сорока М.П., Лисюк О.В.
2.32 Провести засідання робочої групи з питань економіки та цінової політики у будівництві щодо уточнення усереднених показників загальновиробничих та адміністративних витрат. Грудень Беркута А.В., Губень П.I.
2.33 Опрацювати та подати на засідання секції НТР редакцію проекту ДБН "Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження детального плану території" Грудень Соколов I.А., Вашкулат О.М.
2.34 Підготувати план основних заходів Міністерства та структурних підрозділів на 2008 рік та на I квартал 2008 року. Грудень Соловков Ю.П., Марфіна Л.I.
2.35 Розглянути на засіданні секції НТР питання щодо стану опрацювання генеральних планів міст, де планується проведення фінальної частини чемпіонату ЄВРО-2012 Грудень Соколов I.А., Вашкулат О.М.
2.36 Доопрацювати та підготувати до розгляду на засіданні секції НТР зміни до ДБН 360-92360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень". Грудень Соколов I.А., Вашкулат О.М.
2.37 Підготувати звіт про роботу структурних підрозділів Міністерства за 2007 рік. Грудень Керівники структурних підрозділів
2.38 Опрацювати та підготовити до розгляду на секції НТР проект ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту забудови мікрорайону, кварталу, комплексу". Грудень Соколов I.А., Вашкулат О.М.
2.39 Підготувати матеріали робочих поїздок керівників Держави та Уряду до регіонів України в межах компетенції відділу. Протягом кварталу Iсаєнко Д.В., Козловська Н.В.
2.40 Провести пооб'єктний аналіз використання коштів бюджетних програм та субвенцій, які контролюються відділом контролю та реалізацією регіональних програм. Протягом кварталу Iсаєнко Д.В., Козловська Н.В.
2.41 Підготувати до розгляду на засіданні НТР проектів будівництва, затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України: - про перезатвердження проекту будівництва нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк"; - про затвердження проекту будівництва першої черги Пролетарсько- Київської лінії метрополітену в м. Донецьку; - про затвердження проекту будівництва "Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. Солом'янській, 24 у м. Києві"; - про схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва мосту через р. Дніпро у м. Кременчук. Протягом кварталу Беркута А.В., Губень П.I.
2.42 Здійснити контрольні заходи господарської діяльності підприємств, що відноситься до сфери управління Мінрегіонбуду, відповідно до плану роботи. Протягом кварталу (за окремим планом) Сорока М.П., Мороз О.О.
2.43 Взяти участь у робочій комісії з питань розширення торговельно- економічного співробітництва України з країнами Африки, Грузією, Афганістаном та Iраном. Протягом кварталу Соколов I.А., Молчанов О.О.
2.44 Підготувати матеріали для засідання робочої групи експертів Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС. Протягом кварталу Соколов I.А., Молчанов О.О.
2.45 Взяти участь у роботі Міжвідомчої Координаційної Ради з питання оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо ( 995_272 ) у м. Женева. Протягом кварталу Соколов I.А., Молчанов О.О.
2.46 Розглянути та опрацювати заявки суб'єктів господарювання щодо надання технічного свідоцтва про підтвердження придатності будівельних виробів до застосування. Протягом кварталу Беркута А.В., Барзилович Д.В.
2.47 Підготувати перелік питань для розгляду на засіданнях колегій і апаратних нарадах. Протягом кварталу Соловков Ю.П., Марфіна Л.I.
2.48 Забезпечити проведення виїзної наради-семінару на базі регіонів України з питань формування переліку об'єктів, які будуть фінансуватися за рахунок субвенцій державного бюджету в 2008 році, головним розпорядником яких є Мінрегіонбуд. Протягом кварталу Сорока М.П., Титарчук В.Г.
2.49 Провести спільно з профільними управліннями Мінрегіонбуду аналіз об'єктів незавершеного будівництва в регіонах України та підготувати пропозиції щодо подальшого їх використання. Протягом кварталу Сорока М.П., Титарчук В.Г.
2.50 Провести моніторинг виконання науково- дослідних, дослідно- конструкторських розробок. Протягом кварталу Кужель О.В., Котова Л.М.
2.51 Провести атестацію наукових установ. Протягом кварталу Кужель О.В., Котова Л.М.
2.52 Поширити досвід співпраці Дніпропетровської обласної ради з Iнститутом законодавства Верховної Ради України шляхом проведення наради в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва за участю працівників Iнституту законодавства Верховної Ради України, профільних Міністерств та органів місцевого самоврядування. Протягом кварталу Сорока М.П., Лисюк О.В.
2.53 Згідно з програмами експериментального будівництва об'єктів забезпечити архітектурно- технічне супроводження експериментального будівництва висотних житлових будинків у м. Києві та узагальнити досвід будівництва перших таких будинків з метою розроблення відповідних норм з проектування. Протягом кварталу Соколов I.А., Авдієнко О.П.
2.54 Розглянути на засіданні секції "Архітектура і будівництво житлових та громадських будинків і споруд" НТР проекти нормативних документів: - ДСТУ "Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови."; - ДБН "Проектування і влаштування гідроізоляцій будівель і споруд"; та проекти змін до нормативних документів: - ДБН В.2.5.-28-2006 "Природне і штучне освітлення"; - ДБН В.2.6-14-95 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд". Протягом кварталу Соколов I.А., Авдієнко О.П.
2.55 Завершити розроблення першої редакції проекту ДБН "Проектування висотних будинків" та розглянути на засіданні секції "Архітектура і будівництво житлових та громадських будинків і споруд". Протягом кварталу Соколов I.А., Авдієнко О.П.
2.56 Взяти участь в опрацюванні комплексних заходів захисту території м. Білозірка Донецької області у зв'язку із закриттям і затопленням вугільних шахт. Протягом кварталу Соколов I.А., Молчанов О.О.
2.57 Підготувати засідання: - секції з питань технічного регулювання в будівництві НТР; - координаційної робочої групи з адаптації вітчизняної нормативної бази з проектування будівельних конструкцій до вимог Європейського Союзу; - робочої групи з перегляду нормативних документів комплексу "Система проектної документації для будівництва"; - постійної діючої робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудування; - Ради із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд. Протягом кварталу (за окремим графіком) Беркута А.В., Барзилович Д.В.
2.58 Здійснити перевірки на місцях щодо ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально- економічний розвиток у 2007 році. Протягом кварталу Сорока М.П., худзь А.О.
2.59 Забезпечити розгляд листів організацій, скарг та заяв громадян відповідно до компетенції структурних підрозділів. Постійно Керівники структурних підрозділів

   III. Контроль за виконанням постанов та доручень Кабінету
Міністрів України, наказів Міністерства

N з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Хід виконання
3.1 Підготувати та надати до Кабінету Міністрів України звіт про результати виконання заходів Комплексної програми збереження об'єктів Національного заповідника "Софія Київська" на 2003-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 624 ( 624-2003-п ) До 5 жовтня Соколов I.А., Майстерчук Т.П.
3.2 Здійснити контроль за виконанням п. 3 доручення Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 26227/1/1-07 до Закону України "Про організацію проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" від 19 квітня 2007 року N 962-V ( 962-16 ). Жовтень Беркута А.В., Барзилович Д.В.
3.3 Підготувати та надати до Мінекономіки звіти про результати виконання заходів Комплексних програм: - збереження об'єктів Національного заповідника "Софія Київська" на 2003-2010 роки" (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 624 ( 624-2003-п ); - паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки, (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2002 р. N 1330 ( 1330-2002-п ) ; - збереження та використання палацо-паркового комплексу в селищі Вишневець Збаразького району Тернопільської області на 2005-2010 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 914 ( 914-2005-п ). До 15 жовтня Соколов I.А., Майстерчук Т.П.
3.4 Забезпечити доопрацювання проекту Концепції Загальнодержавної програми забезпечення житлом громадян на 2009-2012 роки на виконання підпункту 3 пункту 1 витягу з протоколу N 30 засідання Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року та доручення Кабінету Міністрів України від 03.09.2007 N 2756/33/1-07 та його внесення на розгляд Кабінету Міністрів України. Жовтень - 15 грудня Iсаєнко Д.В., Єгорова Г.В.
3.5 Підготувати аналітичну довідку щодо показників діяльності управлінь капітального будівництва обласних державних адміністрацій за 9 місяців 2007 року. Жовтень Беркута А.В., Шарапова Т.О.
3.6 Забезпечити опрацювання разом з структурними підрозділами Кабінету Міністрів України проекту постанови "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи". Жовтень Беркута А.В., Губень П.I.
3.7 Опрацювати доручення Кабінету Міністрів України щодо інформування про хід виконання заходів за результатами Дев'ятого засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС. Жовтень Соловков Ю.П., Попова О.Є.
3.8 Забезпечити виконання доручення та підготовки інформації Кабінету Міністрів України від 29.09.2007 N 4402/147/1-06 (до листа Мінрегіонбуду від 11.09.2007 N 12/19-8-13) стосовно проекту рішення Уряду щодо державних цільових довгострокових кредитів на будівництво чи придбання житла (до абзацу другого частини шостої статті 16 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" ( 3334-15 ) До 1 листопада Iсаєнко Д.В., Єгорова Г.В.
3.9 Провести моніторинг реалізації комплексних регіональних програм розвитку житлового будівництва на 2007 рік за січень-вересень поточного року на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 9688/69/1-04. листопад - грудень Iсаєнко Д.В., Єгорова Г.В.
3.10 Підготувати та направити Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям рекомендації щодо розроблення комплексних програм розвитку житлового будівництва на 2008 рік у відповідному регіоні, визначення термінів та порядку подання їх Мінрегіонбуду. (На виконання пункту 22 Плану заходів на 2008 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 745-р ( 745-2007-р ). Грудень Iсаєнко Д.В., Єгорова Г.В.
3.11 Взяти участь в опрацюванні Загальнодержавної програми розвитку соціального житла на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.02.2006 N 4402/1/1-06 до Закону України від 12.01.2006 N 3334-IV ( 3334-15 ) "Про житловий фонд соціального призначення". Протягом кварталу Iсаєнко Д.В., Єгорова Г.В.
3.12 Провести перевірки обгрунтовуючих матеріалів щодо вартості проведення першочергових аварійно- відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Протягом кварталу (по мірі надходження інформації) Беркута А.В., Губень П.I.
3.13 Підготувати аналітичні матеріали про загальні підсумки діяльності будівельної галузі, підприємств будівельної індустрії та будівельних матеріалів України. Протягом кварталу Беркута А.В., Шарапова Т.О.
3.14 Забезпечити вибіркові перевірки правильності визначення вартості виконаних підрядних робіт при проведенні невідкладних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації у м. Олександрія та селищі Димитрове Кіровоградської області. Протягом кварталу Беркута А.В., Губень П.I.
3.15 Провести аналіз ефективності використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2751800 "Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво- Печерської Лаври" та підготувати інформацію (На виконання доручення КМУ від 10.08.2007 р. N 34914/1/1-07). Згідно з вказаними строками Соколов I.А., Майстерчук Т.П.
3.16 Опрацювати доручення Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання Плану заходів із реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Президента України В.А.Ющенка до Республіки Хорватія 31.05.2007 р. Постійно Соловков Ю.П., Попова О.Є.
3.17 Здійснювати контроль за своєчасним виконанням законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, Програм діяльності Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, наказів та доручень Міністерства. Постійно Заступники міністра, керівники департаментів управлінь та відділів

   IV. Нормотворча діяльність

N з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Хід виконання
4.1 Підготувати проект доручення Міністра щодо формування збірника законів та інших нормативно- правових актів, якими керуються у своїй роботі структурні підрозділи Міністерства Жовтень Сорока М.П., Лисюк О.В.
4.2 Опрацювати проект закону України "Про охорону архітектурної спадщини України". Жовтень Соколов I.А., Майстерчук Т.П.
4.3 Підготувати проект Угоди між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Міністерством розвитку громадських робіт та комунального господарства Румунії про співпрацю в галузі будівництва та транскордонного співробітництва. Жовтень Соловков Ю.П., Попова О.Є.
4.4 Підготувати угоди про інформаційне співробітництво між Державною митною службою України та Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (про взаємодію з питань відстеження економічних процесів у сфері зовнішньої торгівлі щодо окремих видів будівельних матеріалів). Жовтень Беркута А.В., Шарапова Т.О.
4.5 Взяти участь в розробленні проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.08.2007 N 4402/144/1-06. Жовтень - листопад Iсаєнко Д.В., Єгорова Г.В.
4.6 Підготувати та підписати Угоду між Мінрегіонбудом і німецьким товариством технічного співробітництва про надання Мінрегіонбуду технічної допомоги в сфері регіонального реформування. Жовтень - листопад Соловков Ю.П., Попова О.Є.
4.7 Опрацювати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування" (в порядку реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву" - після його прийняття). Листопад Соколов I.А., Вашкулат О.М.
4.8 Опрацювати пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" стосовно кваліфікаційних вимог до посадових осіб місцевих державних адміністрацій. Листопад Сорока М.П., Лисюк О.В.
4.9 Розробити та затвердити в установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про національний заповідник "Софія Київська". Листопад Соколов I.А., Майстерчук Т.П.
4.10 Розробити та затвердити в установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок передачі культових споруд - пам'яток архітектури релігійним громадам". Листопад Соколов I.А., Майстерчук Т.П.
4.11 Забезпечити опрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву" (спільно з профільним Комітетом Верховної Ради України) Листопад- грудень Соколов I.А., Вашкулат О.М.
4.12 Розробити проект ДБН "Споруди транспорту. Тунелі залізничні та автодорожні " (На заміну СниП). Грудень Соколов I.А., Молчанов О.О.
4.13 Підготувати до затвердження зміни до ДБН Д.2.2-6-99 "Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні" та ДБН Д.2.2-15-99 "Оздоблювальні роботи". Грудень Беркута А.В., Губень П.I.
4.14 Підготувати до затвердження в установленому порядку Правила виконання державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. Протягом кварталу Беркута А.В., Губень П.I.
4.15 Розробити нову редакцію ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення." Протягом кварталу Соколов I.А., Молчанов О.О.
4.16 Розробити проект ДБН МСА "Гідротехнічні споруди". Основні положення. Гармонізований з EN 1992. Протягом кварталу Соколов I.А., Молчанов О.О.
4.17 Розробити проект ДБН "Автозаправні станції. Основи проектування та будівництва." Протягом кварталу Соколов I.А., Молчанов О.О.
4.18 Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про питання транскордонного співробітництва". Протягом кварталу Соловков Ю.П., Попова О.Є.
4.19 Підготувати проекти нормативних документів та актів національного рівня (ДБН, ДСТУ) до розгляду на президії НТР 43 Протягом кварталу Беркута А.В., Барзилович Д.В.
4.20 Підготувати проект Угоди про співробітництво між Міністерством будівництва і транспорту Республіки Корея та Міністерством регіонального розвитку та будівництва України. IV квартал 2007 року I квартал 2008 року Соловков Ю.П., Попова О.Є.
4.21 На виконання Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" ( 3334-15 ) створити нормативно- методичну та проектну базу для проектування житла соціального призначення. 2007- 2008 роки Сорока М.П., Лисюк О.В.

   V. Взаємодія з Верховною Радою України

N з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Хід виконання
5.1 Підготувати інформацію Кабінету Міністрів України з викладенням позиції Міністерства щодо підтримки окремих законопроектів, які виносяться на розгляд сесії Верховної Ради України. Кожної п'ятниці тижня Кужель О.В., Толкачов I.В.
5.2 Забезпечити проведення атестації керівників служб Укрінвестекспертизи у зв'язку із створенням Центральної служби Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду та її місцевих підрозділів. Листопад- грудень Беркута А.В., Осяєва Н.В., Губень П.I., Ляшенко О.I., Рюмшин С.М.
5.3 За підсумками 1 сесії Верховної Ради України VI скликання опрацювати таблиці з відомостями про проходження окремих законопроектів, що належать до компетенції Міністерства. Грудень Кужель О.В., Толкачов I.В.
5.4 Забезпечити організацію участі керівництва Міністерства в сесійних засіданнях Верховної Ради України, парламентських комітетів під час розгляду законопроектів, які належать до компетенції Міністерства. За планом роботи ВР України Кужель О.В., Толкачов I.В.
5.5 Провести моніторинг законотворчого процесу під час роботи 1 сесії Верховної Ради України VI скликання та підготувати відповідну інформацію. Протягом кварталу Кужель О.В., Толкачов I.В.
5.6 Підготувати та провести засідання Громадської ради щодо обговорення проектів нормативно- правових актів, розроблених Міністерством. Протягом кварталу Кужель О.В., Толкачов I.В.
5.7 Забезпечити супровід проекту Закону України "Про будівельні норми". Протягом кварталу Беркута А.В., Барзилович Д.В.

   VI. Кадрові питання

N з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Хід виконання
6.1 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.99 N 1374 ( 1374-99-п ) забезпечувати порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Щочетверга Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.2 Забезпечувати підготовку матеріалів щодо заміщення вакантних посад держслужбовців для розгляду на конкурсній комісії Міністерства та відповідних протоколів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 ( 169-2002-п ). Щомісячно Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.3 Провести семінар "Організація кадрової роботи на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Мінрегіонбуду" з керівниками кадрових служб. Жовтень Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.4 Підготувати та затвердити на 2008 рік кадровий резерв на посади державних службовців, призначення на які здійснюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199 ( 199-2001-п ), та подати його до Головдержслужби України. Грудень Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.5 Підготувати звіти за формою 9-ДС ( z1390-04 ) та 6-ПВ ( vb291202-06 ) та надати їх до Держуправління статистики у м. Києві та Головдержслужби України. Грудень Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.6 Підготувати та затвердити графік відпусток працівників центрального апарату Міністерства на 2008 рік. Грудень Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.7 Сформувати кадровий резерв на 2008 рік на посади керівників державних підприємств, установ та організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1912 ( 1912-99-п ) "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій" та кадровий резерв на посади держслужбовців апарату Міністерства. Грудень Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.8 Підготувати нагородні матеріали щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами та відомчими відзнаками Міністерства працівників будівельної галузі на засіданні колегії. Протягом кварталу Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.9 Підготувати матеріали на засідання колегії Міністерства щодо стану кадрової роботи. Протягом кварталу Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.
6.10 Забезпечити організацію вітань та вшанувань ювілярів- ветеранів галузі та працівників Міністерства. Протягом кварталу (за окремим графіком) Соловков Ю.П., Осяєва Н.В.

   VII. Висвітлення діяльності Міністерства в засобах масової
інформації

N з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Хід виконання
7.1 Забезпечити участь Міністра В.Г.Яцуби у прямому ефірі радіо "Ера" щодо реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку країни. жовтень Кужель О.В., Гордієнко I.В.
7.2 Організувати інтерв'ю Міністра В.Г.Яцуби для журналу "Commercial real estate" щодо розгляду аспектів ринку нерухомості та будівництва. жовтень Кужель О.В., Гордієнко I.В.
7.3 Провести онлайн- конференцію Міністра В.Г.Яцуби у виданні "Главред" (тема: "Основні напрямки Національної стратегії житлового будівництва". листопад Кужель О.В., Гордієнко I.В.
7.4 Організувати інтерв'ю заступника Міністра О.В.Кужель для журналу "Новинар" щодо вирішення проблеми самоврядування в Україні та регіонального розвитку. жовтень Кужель О.В., Гордієнко I.В.
7.5 Забезпечити підготовку статті для газети "Урядовий кур'єр" щодо виступу Міністра В.Г.Яцуби під час виїзної колегії в Iвано- Франківську. жовтень Кужель О.В., Гордієнко I.В.
7.6 Забезпечити участь заступника Міністра I.А.Соколова в записі ефіру на Першому Діловому каналі щодо проблем збереження пам'яток архітектури та містобудування. жовтень Кужель О.В., Гордієнко I.В.
7.7 Забезпечити підтримку Міністерством спеціалізованої виставки "Житло-2007". 13- 15 грудня Кужель О.В., Гордієнко I.В.
7.8 Організувати висвітлення поточної роботи структурних підрозділів Міністерства шляхом розміщення інформації на власному веб- сайті та на Урядовому порталі. Протягом кварталу Кужель О.В., Гордієнко I.В.

БУДСТАНДАРТ Online