Письмо от 12.05.1999 № 302/4/15-3230 Относительно вопросов, связанных с освобождением предприятия от уплаты налогов в бюджет на сумму, необходимую для окончания строительства жилого дома

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 302/4/15-3230 від 12.05.99
   м.Київ
 
             
 
    Щодо питань, пов'язаних із звільненням підприємства
   від сплати податків до бюджету на суму, необхідну для
       закінчення будівництва житлового будинку
 
   Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1992 р. N 593  593-92-п ) спорудження будинків
житлово-будівельних кооперативів може здійснюватися лише після
внесення кооперативами в банк власних коштів у розмірі  10
процентів вартості будинку та надання кооперативу державного або
банківського кредиту.
   Виходячи з  тексту  листа, житлово-будівельний кооператив
розпочав будівництво будинку на кошти своїх членів, не отримавши
державного або банківського кредиту, і для закінчення будівництва
просить державний кредит у вигляді несплати податків до бюджету.
   Надання податкових пільг призведе до порушення принципів
побудови системи оподаткування, які визначені статтею 3 Закону
України від 25.06.91 р. N 1251-XII "Про систему
оподаткування" (із змінами та доповненнями), а саме: рівність,
недопущення  будь-яких  проявів  податкової  дискримінації,
забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання, а
також призведе до неврахованих втрат бюджету, оскільки відсутні
джерела покриття цих втрат, що суперечить статті 34 Закону України
від 29.06.95 р. N 253/95-ВР "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР",
якою визначено, що у разі прийняття рішень, які зумовлюють
скорочення надходжень до державного бюджету України та місцевих
бюджетів, повинні бути передбачені джерела їх покриття.
   Щодо можливості спрямування сум податку на додану вартість на
фінансування  будинку  ЖБК  "Автобусник-93"  м.Запоріжжя,  то
відповідно до підпункту 7.7.5 статті 7 Закону України "Про податок
на додану вартість" суми податку на додану вартість
зараховуються до державного бюджету та використовуються в першу
чергу для бюджетного відшкодування податку на додану вартість та
формування бюджетних сум, що направляються як субвенції місцевим
бюджетам, та оскільки недостатність сум податку на додану вартість
і несвоєчасність його відшкодування тягне за собою додаткові
бюджетні втрати у вигляді пені, сплаченої із бюджету платникам, то
Державна податкова адміністрація України не може  підтримати
зазначену пропозицію.
   Що стосується  сплати  податку  з власників транспортних
засобів, порядок сплати якого встановлено Законом України від
18 лютого 1997 року N 75/97-ВР "Про внесення змін до Закону
України "Про податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин та механізмів", то зазначеним Законом Державній
податковій адміністрації України і державним податковим та іншим
органам не надано право звільняти платників цього податку від його
сплати. Питання щодо надання пільги по цьому податку може бути
вирішено шляхом внесення доповнень до зазначеного Закону.
   Що стосується прибуткового податку, то згідно з Декретом
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про
прибутковий податок з громадян" з відповідними  змінами  та
доповненнями,  платниками  прибуткового  податку  (суб'єктами
оподаткування) в Україні є громадяни України, іноземні громадяни
та особи без громадянства, як ті, що мають, так і ті, що не мають
постійного місця проживання в Україні.
   На підприємства, установи, організації усіх форм власності і
фізичних осіб -  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  що
виплачують  громадянам  доходи,  покладено  лише  обов'язок
нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового
податку з цих доходів, а сплата прибуткового податку з доходів
громадян за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та
фізичних  осіб  - суб'єктів підприємницької діяльності, крім
колективних  сільськогосподарських   підприємств,   Декретом
заборонена.
   Щодо пільг по сплаті прибуткового податку, в тому числі і
звільнення від його сплати, які передбачаються зазначеним Декретом
та іншими нормативними документами по оподаткуванню  доходів
громадян, то вони стосуються окремих платників (громадян), а не
підприємств, установ, організацій,  тому  Державна  податкова
адміністрація  України  заперечує проти звільнення відкритого
акціонерного товариства.
   Крім того, статтею 1 Закону України від 25 червня 1991 року
N 1251-XII "Про систему оподаткування" визначено, що встановлення
і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів
та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам,
здійснюється Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим і сільськими,  селищними,  міськими  радами,
відповідно  до  цього  Закону,  інших  законів  України про
оподаткування.
   Одночасно повідомляємо,  що постановою Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 1999 року N 620 Міністерству
фінансів  та Державній податковій адміністрації до прийняття
Податкового кодексу України заборонено розглядати  пропозиції
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій щодо надання
пільг з оподаткування.
   Враховуючи вищезазначене, Державна податкова адміністрація
України вважає, що виділення коштів на закінчення будівництва
житлового будинку доцільно вирішувати разом з місцевими органами
влади за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

БУДСТАНДАРТ Online