ДСТУ Б А.3.1-6-96. Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство. Изменение N 2

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Зміни до нормативних актів,

Зміна затверджена наказом Держбуду

від 23.08.05 № 142

Зміна № 2

                                                        ДСТУ Б А.3.1-6-96

Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23 серпня 2005 року № 142

ТЕКСТ

Пункт 1.3 вилучити.

Пункт 1.3.1 вилучити.

Пункт 1.3.2 вилучити.

Розділ 2: позначення ГОСТ 2.105-79 замінити на ГОСТ 2.105-95;

посилання на ДСТУ 1.0-93 викласти в новій редакції:  ДСТУ 1.1:2001 - Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять;

посилання на ДСТУ 1.3-93 викласти в новій редакції:  ДСТУ 1.3:2004 - Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов;

посилання на Р-50-026-94 вилучити.

Пункт 4.1.2. Слова «необхідно враховувати» замінити словом «враховують».

Пункт 4.3.1. Вилучити останній абзац.

Пункт 4.3.2 вилучити.

Пункт 5.2.2 вилучити.

Пункт 6.7 вилучити.

Пункт 6.10. Вилучити останній абзац.

Пункт 7.2. Слово «слід» замінити на «доцільно».

Пункт 7.3.2 викласти в новій редакції:

«Випробовування за показниками безпеки продукції виконується відповідно до чинного законодавства у сфері підтвердження відповідності».

Пункт 8.1. Слова «слід доручати» замінити на «доручають».

Пункт 8.4 викласти в новій редакції:

«Оригінал акта, засвідчений особистими підписами членів комісії, зберігається у розробника, а копії акта надаються членам комісії та виготовлювачу, якщо він не був членом комісії».

Пункт 10.4 викласти в новій редакції:

«Під час освоєння виробництва виготовлювач відпрацьовує технологічний процес, підготовляє виробничий персонал до виготовлення продукції зі стабільними властивостями та у встановленому обсязі, а також проводить кваліфікаційні випробування далі в цьому розділі - випробування) зразків продукції».

Додаток Б:

пункт Б.16.  Вилучити посилання на ДСТУ 1.0;

пункт Б.17 викласти в новій редакції:

«Сумісність - придатність виробів, процесів чи послуг для сумісного використання у відповідних умовах для задоволення певних потреб без спричинення небажаної взаємодії - ДСТУ 1.1»;

пункт Б.18

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online