Приказ от 08.10.2007 № 233 Относительно базовых организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            08.10.2007 N 233


     Щодо базових організацій у сферах будівництва,
    промисловості будівельних матеріалів, архітектури
             і містобудування


   Відповідно до  Положення  про  базову  організацію  з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних   матеріалів,  архітектури  і  містобудування,
затвердженого наказом Держбуду від 20 листопада 2003 року N 191
 >> ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 грудня 2003 року за N 1123/8444, і на підставі  рішення
науково-технічної ради Мінрегіонбуду України від 02.10.2007 р.
N 60 Н А К А З У Ю:

   1. Внести зміни і доповнення до  переліків  нормативних
документів, що супроводжуються ВАТ "КиївЗНДIЕП", ВАТ "УПСК",
НДIБВ, НДIБК та НДIБМВ як базовими організаціями відповідно до
наказу Держбуду від 23.06.2004 р. N 135 згідно з
додатками 1-5.

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Беркуту А.В.

 Міністр                          В.Яцуба


                   Додаток 1
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   08.10.2007 N 233


            ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ
        до переліку нормативних документів,
        що супроводжуються ВАТ "КиївЗНДIЕП"


   1. У додатку 1 "Напрями діяльності ВАТ "Український зональний
науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"
(КиївЗНДIЕП) до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. N 135
:

   1.1 доповнити такими рядками:

Позначення нормативного документа Назва нормативного документа Супровід/ участь у супроводі Примітка
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення Супровід
ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно- видовищні та дозвіллєві заклади Супровід На заміну ВСН 45-86
ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення Супровід На заміну ВСН 62-91/ Госкомархи- тектуры
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах Участь у супроводі На заміну СНиП II-7-81II-7-81*
ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель Участь у супроводі На заміну СНиП II-3-79*II-3-79*II-3-79*II-3-79**
ДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 30109-94) Конструкції будинків і споруд. Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому Супровід
ДСТУ Б В.2.6-30:2006 Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Супровід
ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия Участь у супроводі
ГОСТ 21.602-79 (СТ СЭВ 3216-81) СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи Супровід
ГОСТ 24434-80 Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки Участь у супроводі
ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения сцепления в каменной кладке Участь у супроводі
ГОСТ 26301-84 Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры Супровід
ГОСТ 26919-86 Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия Супровід
ГОСТ 27563-87 Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия Участь у супроводі
ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88) Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов Участь у супроводі
ВСН 9-83 / Главкиевгорстрой Инструкция по герметизации стыков наружных стен крупнопанельных жилых зданий вулканизирующимися бутиукаучуковыми мастиками Участь у супроводі
КДП 204-12 Укр216-92 / Держжитлокомунгосп України Положення про авторський нагляд проектних організацій за ремонтом житлових будівель та об'єктів культурно- побутового призначення Участь у супроводі

   1.2 виключити рядки, що містять такі документи:

СНиП II-7-81II-7-81* изд. 1991 г. Строительство в сейсмических районах Участь у супроводі
СНиП II-3-79*II-3-79*II-3-79*II-3-79** Строительная теплотехника Участь у супроводі
ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения Супровід
СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения Супровід

   1.3 у рядку:

ДБН В.2.6-6-95 Конструкції будинків і споруд. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ"

   у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на
"Супровід".

 Начальник Управління технічного
 регулювання в будівництві              Д.Барзилович


                   Додаток 2
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   08.10.2007 N 233


            ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ
        до переліку нормативних документів,
         що супроводжуються ВАТ "УПСК"


   1. У  додатку  5  "Напрями  діяльності ВАТ "Український
науково-дослідний та проектний інститут  сталевих  конструкцій
ім. В.М.Шимановського"  до  наказу  Держбуду  України  від
23.06.2004 р. N 135:

   1.1 доповнити рядками, що містять такі документи:

Позначення нормативного документа Назва нормативного документа Супровід/ участь у супроводі Примітка
ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування Супровід
ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування Супровід На заміну СНиП 2.01.07-85
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах Участь у супроводі На заміну СНиП II-7-81II-7-81* изд. 1991 г.
ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування Участь у супроводі
ГОСТ 22130-86 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия Участь у супроводі
ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) Супровід
ГОСТ 26805-86 Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия Супровід
ГОСТ 4.252-84 СПКП. Строительство. Здания мобильные инвентарные. Номенклатура показателей Участь у супроводі
ВСН 141-80 / ММСС СССР Инструкция по поставке стальных конструкций заводам металлоконструкций Супровід
ВСН 169-80 / Минтрансстрой СССР Инструкция по технологии механизированной и ручной сварки при заводском изготовлении конструкций мостов Супровід
ВСН 173-70 / Минтрансстрой СССР Технические указания по технологии навесного монтажа металлических пролетных строений Участь у супроводі
ВСН 176-78 / Минтрансстрой СССР Инструкция по проектированию металлических гофрированных водопропускных труб Супровід
ВСН 188-78 / Минтрансстрой СССР Инструкция по механической обработке сварных соединений в сварных конструкциях мостов Супровід
ВСН 191-79 / Минтрансстрой СССР Инструкция по машинной кислородной резке проката из углеродистой и низколегированной стали при заготовке деталей мостовых конструкций Супровід
ВСН 446-84 / ММСС СССР Инструкция по противокоррозийной защите стальных строительных конструкций Супровід
Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений Участь у супроводі

   1.2 виключити рядки, що містять такі документи:

СНиП II-7-81II-7-81* изд. 1991 г. Строительство в сейсмических районах
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

   1.3 для документів:

ВСН 433-82 / ММСС СССР Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений
ВСН 193-81 / ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций. ВНИПИпромстальконструкция

   у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у
супроводі".

 Начальник Управління технічного
 регулювання в будівництві              Д.Барзилович


                   Додаток 3
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   08.10.2007 N 233


            ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ
        до переліку нормативних документів,
           що супроводжуються НДIБВ


   1. У  додатку  3  "Напрями діяльності Науково-дослідного
інституту будівельного виробництва" (НДIБВ) до наказу Держбуду
України від 23.06.2004 р. N 135:

   1.1 доповнити рядками, що містять такі документи:

Позначення нормативного документа Назва нормативного документа Супровід/ участь у супроводі Примітка
ДБН В.1.2-4:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Iнженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) Супровід
ДБН В.2.2-14-2004 "ДСК" Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними (на заміну СНиП 2.01.05-83) Супровід
ДСТУ Б А.1.1-29-94 Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення Участь у супроводі
ДСТУ Б А.1.1-45-94 Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення Супровід
ДСТУ Б А.1.1-52-94 Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення Участь у супроводі
ДСТУ Б А.1.1-68-95 Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення Супровід
ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення Супровід
ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на виробництво Супровід
ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) Основи та підвалини будинків і споруд. хрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості Супровід
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Iнженерне обладнання будинків і споруд. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови Супровід
ДСТУ Б В.2.7-103-00 (ГОСТ 30307-95) Будівельні матеріали. Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови Супровід
ДСТУ 2446-94 (ГОСТ 30080-93) Верстати каменеобрізні шліфувально- полірувальні. Типи та основні параметри Супровід
ДСТУ 2559-94 (ГОСТ 30081-93) Верстати каменерозпилювальні. Типи та основні параметри Супровід
ДСТУ 2912-94 (ГОСТ 27636-95) Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Загальні технічні умови Супровід
ДСТУ 2952-94 (ГОСТ 28541-95) Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Супровід
ДСТУ 2973-94 (ГОСТ 28122-95) Верстати каменеобробні шліфувально- полірувальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Супровід
ДСТУ 3227-95 (ГОСТ 30174-96) Верстати каменефрезерні. Типи та основні параметри Супровід
ДСТУ 3284-95 (ГОСТ 30369-96) Верстати каменефрезерні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Супровід
ГОСТ 1403-83 Ломы стальные строительные. Технические условия Супровід
ГОСТ 21.113-88 (СТ СЄВ 6073-87) Обозначения характеристик точности Супровід
ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические требования Супровід
ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия Супровід
ГОСТ 12.4.089-86 Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия Супровід
ГОСТ 12.4.107-82 Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования Супровід
ГОСТ 21779-62 (СТ СЭВ 2681-80) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски Супровід
ГОСТ 21780-83 (СТ СЭВ 3740-82) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности Супровід
ГОСТ 23615-79 (СТ СЭВ 5061-81) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности Супровід
ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 4234-83) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности Супровід
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положення Супровід
ГОСТ 26433.1-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления Супровід
ГОСТ 26607-85 (СТ СЭВ 4416-83) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски Супровід
ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия Супровід
ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта Участь
ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия Супровід
ГОСТ 7945-86 Ковши для отделочных работ. Технические условия Супровід
ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия Супровід
ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия Супровід
ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия Супровід
ГОСТ 10403-80 Гладилки стальные строительные. Технические условия Супровід
ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия Супровід
ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия Супровід
ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия Супровід
ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия Супровід
ГОСТ 13995-78 Рустовки стальные. Технические условия Супровід
ГОСТ 14184-83 Клещи строительные. Технические условия Супровід
ГОСТ 13981-87 Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия Супровід
ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия Супровід
ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия Супровід
ГОСТ 19259-73 Резец для резки керамических плиток. Технические условия Супровід
ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения Супровід
ГОСТ 28984-91 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения Супровід
ГОСТ 21807-76 Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси. Общие технические условия Супровід
ГОСТ 23117-91 Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия Супровід
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия Супровід
ГОСТ 23421-79 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования Супровід
ГОСТ 23477-79 Опалубка разборно- переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия Супровід
ГОСТ 23478-79 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования Супровід
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия Супровід
ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования Супровід
ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении Супровід
ГОСТ 25010-81 Соколы для штукатурных работ. Технические условия Супровід
ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования Супровід
ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия Супровід
ГОСТ 25878-85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры Супровід
ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные полимерные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно- химической оценки Супровід
ГОСТ 26438-85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность Супровід
ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия Супровід
ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно- монтажных работ. Общие технические условия Супровід
ГОСТ 27204-87 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры Супровід
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия Супровід
ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия Супровід
ГОСТ 27563-87 Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия Супровід
ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия Супровід
ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия Супровід
ГОСТ 4.224-83 СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.228-83 СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.251-79 СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 21.112-87 (СТ СЄВ 5678-86) Подъемно-транспортное оборудование. Условные обозначения Супровід
РСТ УССР 1682-88 Установки компрессорные воздушные передвижные, сдаваемые в капитальный ремонт и выпускаемые из капитального ремонта. Общие технические требования Супровід
РСТ УССР 1822-89 Гвозди шиферные. Технические условия Супровід
СНиП 1.04.03-85* изд. 1991 г. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений Супровід
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве Супровід
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия Супровід
СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов Супровід
ВСН 02-73 / Минэнерго СССР Указания по проектированию противофильтрационных устройств подземного контура бетонных плотин на скальных основаниях с трещинами тектонического происхождения Участь
ВСН 8-81 / Главкиевгорстрой Инструкция по транспортированию длинномерных железобетонных конструкций связевого каркаса серии ИИ-04 Супровід
ВСН 9-83 / Главкиевгорстрой Инструкция по герметизации стыков наружных стен крупнопанельных жилых зданий вулканизирующимися бутилкаучуковыми мастиками Супровід
ВСН 26-76 / Госгражданстрой Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах Супровід
ВСН 35-80 / Главкиевгорстрой Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях Супровід
ВСН 23-89 / Минэнерго СССР Проектирование и устройство безрулонных армируемых мастичных кровель на основе битумно-асбестовых эмульсионных мастик Супровід
СН 441-72* изд. 1987 г. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений Супровід
СН 509-78 Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений Супровід
РСН 251-88 / Госстрой УССР Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций Супровід
РСН 359-91 / Госстрой УССР Определение прочностных и деформационных характеристик свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов Супровід
РСН 323-88 / Госстрой УССР Основные положения по организации и управлению поточным жилищно-гражданским строительством на основе непрерывного планирования Супровід
РУ 34-03-17-82 / Минэнерго СССР Защита от коррозии механического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооружений лакокрасочными покрытиями Участь у супроводі
Правила обследования, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений Супровід
Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений Супровід
Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций Супровід

   1.2 виключити рядок, що містить такий документ:

ДБН А.1.1-4-93 ССНБ. Положення про головну та базову організації по стандартизації та нормуванню

   1.3 для документів:

ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-65-97 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-97) Будівельні матеріали. Добавки до бетонів. Методи визначення ефективності
СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод
ДСТУ Б В.2.7-45-96 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови

   у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у
супроводі".

   1.4 для документа:

ДСТУ Б А.1.1-71-2000 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

   у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на
слово "Супровід".

 Начальник Управління технічного
 регулювання в будівництві              Д.Барзилович


                   Додаток 4
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   08.10.2007 N 233


            ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ
        до переліку нормативних документів,
           що супроводжуються НДIБК


   1. У   додатку  2  "Напрями  діяльності  Державного
науково-дослідного інституту будівельних конструкцій" (НДIБК) до
наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. N 135:

   1.1 доповнити такими рядками:

Позначення нормативного документа Назва нормативного документа Супровід/ участь у супроводі Примітка
ДБН А.1.1-3-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів Супровід
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах Супровід На заміну СНиП II-7-81II-7-81* изд. 1991 г.
ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель Супровід На заміну СНиП II-3-79*II-3-79*II-3-79*II-3-79**
ДСТУ Б А.2.4-14-2005 СПДБ. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання Супровід
ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380- 2001) Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям Супровід
ДСТУ Б В.2.5-19-2001 Iнженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови Супровід
ДСТУ Б В.2.6-27:2006 Конструкції будинків і споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань Супровід
ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом Супровід
ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем Супровід
ДСТУ Б В.2.7-126- 2006 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови Супровід
ГОСТ 18048-80 Кабины санитарно- технические железобетонные. Технические условия Супровід
ГОСТ 18103-84 Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно- технических кабин и шахт лифтов. Технические условия Супровід
ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения марок Супровід
ГОСТ 27679-88 (СТ СЭВ 5840-86) Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Методы лабораторных измерений шума Супровід
ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия Супровід
ГОСТ 12586.0-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия Супровід
ГОСТ 12586.1-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры Супровід
ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнаборные. Технические условия Супровід
ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры Супровід
ГОСТ 24983-81 Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости Супровід
ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения Супровід
ГОСТ 26819-86 Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия Супровід
ГОСТ 4981-87 Балки перекрытий деревянные. Технические условия Супровід
ГОСТ 10629-88 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия Супровід
ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры Супровід
ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия Супровід
ГОСТ 20425-75 Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений Супровід
ГОСТ 22930-87 Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия Супровід
ГОСТ 23899-79 Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия Супровід
ГОСТ 23972-80 Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия
ГОСТ 24434-80 Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки Супровід
ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия Супровід
ГОСТ 24587-81 Лотки-водовыпускники железобетонные оросительных систем. Технические условия Супровід
ГОСТ 24694-81 Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия Супровід
ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия Супровід
ГОСТ 26067.0-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия Супровід
ГОСТ 26067.1-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры Супровід
ГОСТ 27019-86 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств Супровід
ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия Супровід
ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529- 88) Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов Супровід
ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88) Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения Участь у супроводі
ГОСТ 2694-78 Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия Участь у супроводі
ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности Супровід
ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности Участь у супроводі
ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости Супровід
ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении Участь у супроводі
ГОСТ 26816-86 Плиты цементно- стружечные. Технические условия Супровід
ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3878- 83) Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций Супровід
ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении Супровід
ГОСТ 4.200-78 СПКП. Строительство. Основные положения Супровід
ГОСТ 4.201-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.210-79 СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей Участь у супроводі
ГОСТ 4.219-81 СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.251-79 СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.252-84 СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей Супровід
СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные Супровід
СТ СЭВ 1406-78 Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования Супровід
СТ СЭВ 5980-87 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред Участь у супроводі
ВСН 35-77 / Госгражданстрой Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий Супровід
ВСН 48-71 / Минэнерго СССР Указания по контролю толщины защитного слоя бетона, диаметра и положения арматуры в железобетонных конструкциях и сооружениях Супровід
ВСН 49-71 / Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы. Указания по определению ультразвуковым импульсным методом границ и глубины распространения трещин в массивных блоках бетонирования Супровід
ВСН 51-71 / Минэнерго СССР Указания по применению неразрушающих методов для контроля качества железобетонных башенных градирен Супровід
ВСН 490-87 / ММСС СССР Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки Супровід
РСН 343-86 / Госстрой УССР Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий Супровід
РУ 34-03-17-82/ Минэнерго СССР Руководящие указания. Защита от коррозии механического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооружений лакокрасочными покрытиями Супровід
ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Основні положення Супровід
ДБН В.1.4-0.02-97 СРББ. Типові документи Супровід
ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні Супровід
ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва Супровід
ДБН В.2.2-14-2004 "ДСК" Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними (на заміну СНиП 2.01.05-83) Супровід
ГОСТ 26417-85 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере Супровід

   1.2 виключити рядки, що містять такі документи:

СНиП II-3-79*II-3-79*II-3-79*II-3-79** Строительная теплотехника
СНиП II-7-81II-7-81* изд. 1991 г. Строительство в сейсмических районах

   1.3 для документів:

ДСТУ Б В.2.6-15-99В.2.6-15-99 Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-45-96 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний
ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия
ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия
ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 364-87) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. ЦНИИСК им. Кучеренко
РСН 199-88 / Госстрой УССР Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытий отапливаемых производственных зданий
РСН 278-83 / Госстрой УССР Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций
ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

   у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у
супроводі";

   1.4 для документів:

РСН 336-90 / Госстрой УССР Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих, бетонов и конструкций
РСН 354-90 / Госстрой УССР Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве
СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения

   у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на
"Супровід"

 Начальник Управління технічного
 регулювання в будівництві              Д.Барзилович


                   Додаток 5
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   08.10.2007 N 233


            ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ
        до переліку нормативних документів,
          що супроводжуються НДIБМВ


   1. У  додатку  4  "Напрями  діяльності  Українського
науково-дослідного та   проектно-конструкторського   інституту
будівельних матеріалів та виробів" (НДIБМВ) до наказу Держбуду
України від 23.06.2004 р. N 135:

   1.1 доповнити такими рядками:

Позначення нормативного документа Назва нормативного документа Супровід/ участь у супроводі Примітка
ДСТУ 1072-91 Засоби для побілки "Васильок" та "Зеленка". Технічні умови Супровід
ДСТУ Б В.2.7-124- 2004 Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови Участь у супроводі На заміну ГОСТ 25328-82
ДСТУ Б А.1.1-52-94 Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення Участь у супроводі
ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия Супровід
ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88) Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения Супровід
ГОСТ 2694-78 Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия Супровід
ГОСТ 5724-75 Линкруст Супровід
ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия Супровід
ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия Супровід
ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия Участь у супроводі
ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318- 88) Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний Супровід
ГОСТ 17584-72 Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб Супровід
ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности Участь у супроводі
ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта Участь у супроводі
ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия Супровід
ГОСТ 4.201-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.204-79 СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.210-79 СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.219-81 СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.220-82 СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.225-83 СПКП. Строительство. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.229-83 СПКП. Строительство. Пластики бумажно- слоистые декоративные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.230-83 СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей Супровід
РСН 348-88 / Госстрой УССР Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях Супровід

   1.2 виключити рядки, що містять такі документи:

ГОСТ 23619-79 Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнеземистые стекловолокнистые. Технические условия
ГОСТ 390-96 Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия
ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия

   1.3 для документів:

ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення
ГОСТ 19279-73 Краски полимерцементные
ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия
ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия
ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования
ГОСТ 24640-91 (СТ СЄВ 6824-89) Добавки для цементов. Классификация

   у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у
супроводі";

   1.4 для документів:

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

   у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на
"Супровід".

 Начальник Управління технічного
 регулювання в будівництві              Д.Барзилович

БУДСТАНДАРТ Online