ДСТУ EN 60335-2-30:2015 Приборы бытовые и аналогичные электрические. Безопасность. Часть 2-30. Дополнительные требования к комнатным обогревателям (EN 60335-2-30:2009; А11:2012; АС:2010; АС:2014, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Прилади побутові та аналогічні електричні
БЕЗПЕКА
Частина 2-30. Додаткові вимоги
до кімнатних обігрівачів
(EN 60335-2-30:2009; А11:2012; АС:2010; АС:2014, IDТ)

ДСТУ EN 60335-2-30:2015

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Галенко, В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; А. Сухенко (науковий керівник).

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2015 р. № 195 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60335-2-30:2009 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-30: Particular requirements for room heaters (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних обігрівачів) зі зміною А11:2012 та поправками АС:2010, АС:2014 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ІЕС 60335-2-30:2004 (ІЕС 60335-2-30:2002, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 60335-2-30:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Загальні умови випробування

6 Класифікація

7 Маркування та інструкції

8 Захист від доступу до піднапругових частин

9 Пуск електромеханічних приладів

10 Споживана потужність і сила струму

11 Нагрівання

12 Пробіл

13 Сила струму спливу та електрична міцність за робочої температури

14 Короткочасні перенапруги

15 Вологостійкість

16 Сила струму спливу та електрична міцність

17 Захист від перевантаження трансформаторів і з'єднаних з ними кіл

18 Зносостійкість

19 Аномальний режим роботи

20 Стійкість і механічні небезпечні чинники

21 Механічна міцність

22 Конструкція

23 Внутрішня проводка

24 Комплектувальні вироби

25 Приєднання до джерела живлення та зовнішні гнучкі шнури

26 Затискачі для зовнішніх проводів

27 Уземлення

28 Гвинти та з’єднання

29 Повітряні проміжки, шляхи спливу та тверда ізоляція

30 Теплотривкість і вогнетривкість

31 Протикорозійна тривкість

32 Радіація, токсичність і подібні небезпечні чинники

Додатки

Додаток ZC Нормативні посилання на міжнародні стандарти та їхні європейські відповідники

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 101 — Приклади безпосереднього оточення для захисних решіток з отворами для відведення повітря

Рисунок 102 — Приклади безпосереднього оточення для камінних решіток

Таблиця 101 — Підвищення температури поверхонь

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 60335-2-30:2009 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-30: Particular requirements for room heaters (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних нагрівачів) зі зміною А11:2012 та поправками АС:2010, АС:2014.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина 2» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ІЕС 60335-2-30:2009 та EN 60335-2-30:2009 взято лише ту інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту і викладено у структурному елементі «Передмова до EN 60335-2-30:2009»;

— вилучено попередній довідковий матеріал ІЕС 60335-2-30:2009 «Вступ»;

— внесений зміною А11:2012 та поправками АС:2010, АС:2014 текст позначено подвійною рискою на березі;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— долучено національний додаток НА, що містить перепік національних стандартів України, згар- монізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті.

У цьому стандарті є посилання на EN 60335-1, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 60335-1:2015.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА ДО EN 60335-2-30:2009

Міжнародний стандарт ІЕС 60335-2-30:2009, розроблений Технічним комітетом ІЕС 61 «Безпека побутових і аналогічних електричних приладів», затверджено паралельним голосуванням IEC-CENELEC та прийнято CENELEC без будь-яких змін як європейський стандарт EN 60335-2-30:2009.

Цей стандарт замінює стандарт EN 60335-2-30:2003 зі змінами А1:2004 і А2:2007.

Цей стандарт треба використовувати разом з EN 60335-1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги).

Цей стандарт доповнює чи змінює відповідні розділи EN 60335-1, перетворюючи його в європейський стандарт «Вимоги щодо безпеки до кімнатних нагрівачів». Якщо будь-який розділ частини 1 не згадано у цьому стандарті, то цей розділ застосовують за доцільності. Якщо у цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна» чи «заміна», то відповідний текст частини 1 має бути уточнено.

Примітка 1. Використано таку систему нумерації:

— пункти, таблиці та рисунки, нумерація яких починається зі 101, є додатковими до наявних у частині 1;

— примітки до нових підрозділів, яких немає у частині 1, а також примітки до тих розділів і підрозділів, які замінено, мають нумерацію, починаючи зі 101;

— нові додатки позначено літерами АА, ВВ тощо;

— підпункти, примітки і додатки, які є додатковими до зазначених у стандарті ІЕС, починаються з літери Z.

Примітка 2. Використовують такі типи шрифтів;

— вимоги — прямий шрифт;

— методи випробування — курсив;

— примітки: дрібний прямий шрифт.

Для виділених у тексті напівгрубим шрифтом слів у розділі 3 наведено визначення. Якщо визначення стосується прикметника, то прикметник і пов'язаний з ним іменник також виділені жирним шрифтом.

Немає спеціальних національних умов, що відрізняються від вимог цього стандарту, крім зазначених у додатку ZA до EN 60335-1.

Немає національних відхилень від цього європейського стандарту, крім зазначених у додатку ZB EN 60335-1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
БЕЗПЕКА
Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних обігрівачів

ПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Часть 2-30. Дополнительные требования к комнатным обогревателям

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
SAFETY
Part 2-30. Particular requirements for room heaters

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей розділ частини 1 замінити на такий:

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки електричних кімнатних обігрівачів побутової та аналогічної призначеності, номінальна напруга яких не перевищує 250 В для однофазних приладів і 480 В — для інших приладів.

Примітка Z101. Приклади приладів, що належать до сфери застосування цього стандарту, такі:

— конвектори;

— тепловентилятори;

— обігрівачі для теплиць;

— радіатори з рідким теплоносієм;

— панельні обігрівачі;

— обігрівачі з радіаційним випромінюванням;

— нагрівачі трубчасті;

— стельові прилади з нагрівальною лампою.

Для витяжних вентиляторів стельових приладів з нагрівальною лампою застосовують вимоги EN 60335-2-80, якщо застосовно.

До сфери застосування цього стандарту належать прилади, призначені для використання непідготовленим персоналом у магазинах, установах та інших приміщеннях для звичайних побутових цілей.

Примітка Z102. Прикладами приладів для використання в побутовому середовищі є прилади для виконання типової роботи в домашньому господарстві, що застосовують у побуті та які також можуть використовувати непрофесійні (неквалі- фіковані) користувачі для виконання типових господарських функцій:

— у магазинах та інших подібних робочих приміщеннях;

— на фермах (у фермерських будівлях);

— клієнти готелів, мотелів та інших подібних житлових приміщень;

— у пансіонах, хостелах та інших подібних приміщеннях для короткочасного перебування (типу «ліжко та сніданок»). Примітка Z103. Побутове середовище охоплює житловий будинок (житлове приміщення) та пов’язані з ним будівлі, сад тощо.

Наскільки це можливо, у цьому стандарті встановлено загальні види небезпек, що їх можуть створювати прилади, на які можуть наражатися всі люди/користувачі в побутових та інших подібних умовах.

Однак загалом цей стандарт не враховує випадки використання приладів:

— дітьми для гри;

— дуже малими дітьми;

— малими дітьми без нагляду.

Вважають, що дуже вразливі особи можуть потребувати перебування на відстанях, більших, ніж ті, які прийнято в цьому стандарті.

Примітка Z104. Треба враховувати, що:

— для приладів, призначених для використання у транспортних засобах чи на борту кораблів або літаків, можуть бути необхідними додаткові вимоги;

— у багатьох країнах додаткові вимоги встановлюють національні органи з охорони праці, національні органи з охорони здоров’я та інші відповідальні органи;

— для приладів, призначених для використання в місцях накопичення вибухонебезпечного (легкозаймистого) пилу, зокрема у стайнях, хлівах, можуть бути необхідними додаткові вимоги.

Примітка Z105. Цей стандарт не поширюється на такі прилади:

— прилади тільки промисловоТ призначеності;

— прилади, призначені для використання в місцях, де переважають особливі умови, такі як корозійне чи вибухонебезпечне середовище (пил, пара чи газ);

— обігрівачі, вбудовані в кондиціонери (EN 60335-2-40);

— сушарки для одягу та тримачі рушників (EN 60335-2-43);

— нагрівачі для саун (EN 60335-2-53);

— теплоакумуляційні кімнатні обігрівачі (EN 60335-2-61);

— нагрівальні прилади для розведення та вирощування тварин (EN 60335-2-71);

— грілки для ніг та килимки з підігрівом (EN 60335-2-81);

— гнучкі листові нагрівальні елементи для обігрівання приміщень (EN 60335-2-96);

— килимові покриви з підігрівом;

— системи центрального опалення;

— нагрівальні кабелі (I EC 60800).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ частини 1 з поданими нижче змінами.

Доповнення:

ІЕС 60335-2-5:2002 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-5: Particular requirements for dishwashers

Amendment 1 (2005)

Amendment 2 (2008)[1]

IEC 60335-2-43 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails

IEC 60335-2-80 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-80: Particular requirements for fans

ISO 2758 Paper — Determination of bursting strength

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety sings — Part 1: Design principles for safety sings in workplaces and public areas.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60335-2-5:2002 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-5. Додаткові вимоги до посудомийних машин

Зміна 1 (2005)

Зміна 2 (2008)

ІЕС 60335-2-43 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу та до тримачів для рушників

ІЕС 60335-2-80 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів

ISO 2758 Папір. Визначення опору продавлюванню

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць і місць громадської призначеності.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online