ДСТУ ISO 2:2009 Материалы текстильные. Обозначение направления кручения пряжи и подобных изделий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
Позначення напрямку крутіння
у пряжі та подібних виробах
(ISO 2:1973, IDT)

ДСТУ ISO 2:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-випробувальний центр продукції текстильної та хімічної промисловості», Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК-125)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Добровольська; І. Потапенко; В. Синельникова, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. №484 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 2:1973 Textiles — Designation of the direction of yarns and related products (Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Позначення напрямку крутіння

3 Позначення комплексних пряж і подібних виробів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад стандарту ISO 2:1973 Textiles — Designation of the direction of twist in yarns and related products (Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК-125 «Легка промисловість», підкомітет «Текстиль, ТОВ «Науково-випробувальний центр продукції текстильної та хімічної промисловості».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— для зручності користування введено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи цього стандарту — «Обкладинку», «Титульний лист», «Передмову», «Зміст» — оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5-2003 та ДСТУ 1.7-2003;

— вилучено попередній довідковий матеріал (Передмова);

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
Позначання напрямку крутіння пряжі
та подібних виробів

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
Обозначение направления кручения пряжи
и подобных изделий

TEXTILES
Designation of the direction of yarns and related products

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод позначення крутіння у текстильній пряжі. Його застосовують до напівпродуктів пряжі, таких як стрічка, груба рівниця або рівниця; одиночної пряжі, суканої пряжі, крученої пряжі; і до ниток, шпагатів, шнурів і канатів.

2 ПОЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ КРУТІННЯ

Напрямок крутіння у пряжах, стрічці, грубій рівниці або рівниці позначають великими літерами S і Z, так:

а) S-крутіння. Виріб має S-крутіння, коли він є у вертикальному положенні, а виток або спіраль, які утворюють волокна чи нитки навколо їх осі, мають нахил у такому самому напрямку, як і центральна частина літери S (див. рисунок 1);

b) Z-крутіння. Виріб має Z-крутіння, якщо він є у вертикальному положенні, а виток або спіраль, які утворюють волокна чи нитки навколо їх осі, мають нахил в такому самому напрямку, як і центральна частина літери Z (див. рисунок 2).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online