ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Строительные материалы. Добавки активные минеральные и добавки-наполнители к цементу. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ДОБАВКИ АКТИВНІ МІНЕРАЛЬНІ

ТА ДОБАВКИ-НАВПОВНЮВАЧІ ДО ЦЕМЕНТУ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

Відповідає офіційному тексту

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут "Укрдіцемент"

РОЗРОБНИКИ:

М. Бабіч; А. Здоров, канд. техн. наук (керівник розробки); Е. Кіряєва, канд. техн. наук; Л. Полонська

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від 03.07.2006 р. № 218

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

  (зі скасуванням в Україні ТУ 21-26-11-90, ТУ 21-13-6-89)

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюд­жувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Мінбуду України.

       Офіційний видавець нормативних документів

 у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінбуду України

Державне підприємство «Укрархбудінформ»

© Мінбуд України, 2006


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу

Технічні умови

Строительные материалы

Добавки активные минеральные и добавки-наполнители к цементу

Технические условия

Building materials

Active mineral additions and additions-fillers for cement

Specification

Чинний від 2007-01-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на активні мінеральні добавки і добавки-наповнювачі, які засто­совуються при виробництві цементу як основні або додаткові компоненти його речовинного складу, і установлює технічні вимоги до них.

Стандарт не поширюється на добавки, які відповідно до ГОСТ 24640 регулюють основні влас­тивості цементу, і технологічні добавки, які полегшують помел цементу, не впливаючи суттєво на його властивості.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділі 6.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДБН В. 1.4-1.01-97

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online