СОУ 49.5-30019801-035:2016 Магистральные газопроводы. Диагностирование. Порядок выдачи допуска. С изменением

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Магістральні газопроводи ДІАГНОСТУВАННЯ
Порядок надання допуску

СОУ 49.5-30019801-035:2016

КИЇВ
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
2016

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Філія Науково-виробничий центр технічної діагностики "ТЕХДІАГАЗ"  ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

РОЗРОБНИКИ: Охрімчук С.О. (керівник розробки); Лісовська О.О.; Тіхановська А.В.

2 ВНЕСЕНО: Науково-технічне управління ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

3 ПОГОДЖЕНО: Департамент транспортування газу

4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" від 19.01.2016 р. № 13

5 НА ЗАМІНУ СОУ 60.3-30019801-035:2006 Магістральні газопроводи. Технічне діагностування. Порядок надання допуску

 ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Позначення та скорочення

4 Загальні положення

5 Експертна комісія

6 Організовування робіт з експертизи документів

7 Порядок оформляння Експертного висновку і Допуску

8 Порядок скасовування Допуску та його поновлення

Додаток А Форма заяви про отримання Допуску на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів ГТС ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 

Додаток Б Форма списку працівників, які виконують 15 заявлені види робіт

Додаток В Форма переліку наявних (власних) засобів вимірювальної техніки, необхідних для виконання заявлених видів робіт

Додаток Г Форма переліку наявних нормативних документів, необхідних для виконання заявлених видів робіт

Додаток Д Форма титульного листа Експертного висновку

Додаток Е Форма Експертного висновку

Додаток Ж Форма журналу реєстрування Експертних висновків

Додаток И Форма Допуску на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів ГТС ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

Додаток К Форма журналу реєстрування Допусків на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів ГТС ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Магістральні газопроводи
ДІАГНОСТУВАННЯ
Порядок надання допуску

 Магистральные газопроводы
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
Порядок выдачи допуска

Чинний від 2016 -02 -15

 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт установлює порядок проведення визнання технічної відповідності організацій для отримання Допуску на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд

(тощо) об’єктів газотранспортної системи Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ".

1.2 Стандарт поширюється на:

- всі підрозділи Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ"; 

- сторонні організації, які претендують на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів газотранспортної системи ПАТ"УКРТРАНСГАЗ".

1.3 Стандарт призначено для членів Експертної комісії, які опрацьовують документи філій ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" і сторонніх організацій щодо надання Допуску.  

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю 

СОУ 49.5-30019801-115:2014 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

СОУ 49.5-30019801-121:2014 Охорона праці. Порядок допуску працівників сторонніх організацій для виконання робіт (завдань) на об`єктах ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

3  ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 банк даних; БнД

Комплекс інформаційних, програмних, технічних, мовних та організаційно-методичних засобів, що забезпечують можливість зберігання, пошуку та оброблення даних (ДСТУ 2226)

3.2 виконавець

Фізична або юридична особа, яка виконує роботу

3.3 газотранспортна система

Сукупність технологічно поєднаних споруд, призначена транспортувати газ (СОУ 49.5-30019801-115)

3.4 діагностування

Визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю

Примітка 1. Завданнями технічного діагностування є: контроль технічного стану; пошук місця та визначення причин відмови (несправності); прогнозування технічного стану.

Примітка 2. Термін "Технічне діагностування" застосовують у назвах та означеннях понять, коли вирішувані завдання технічного діагностування рівнозначні або основним завданням технічного діагностування є пошук місця та визначення причин відмови (несправності). Термін "Контроль технічного стану" застосовується, коли основним завданням технічного діагностування є визначення виду технічного стану (ДСТУ 2389).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online