ДСТУ 4093-2002 Лосьоны и тоники косметические. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛОСЬИОНИ ТА ТОНІКИ КОСМЕТИЧНІ
Технічні умови

ДСТУ 4093-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО ТК 84 «Продукція парфюмерно-косметичної промисловості», Українською добровільною асоціацією «Укрефірпарфюмерпром»

ВНЕСЕНО Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 3 червня 2002 р. № 326

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: О. Гудзь; В. Сікалов; Н. Шашло; О. Яловенко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони навколишнього середовища

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛОСЬЙОНИ ТА ТОНІКИ КОСМЕТИЧНІ
Технічні умови

ЛОСЬОНЫ И ТОНИКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
Технические условия

COSMETIC LOTION AND TONICS
Specifications

Чинний від 2002-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на лосьйони косметичні, лосьйони-тоніки і тоніки (далі за текстом — лосьйони) для догляду шкіри у вигляді розчину або рідкої емульсії (суспензії) та встановлює вимоги до лосьйонів та методів їх випробовування.

Стандарт не поширюється на лосьйони в аерозольному пакованні з пропілентом.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3031-95 {ГОСТ 30279-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Staphylococcus aureus

ДСТУ 3032-95 (ГОСТ 30280-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод обліку вмісту дріжджів і виявлення Candida albicans

ДСТУ 3033-95 (ГОСТ 30281-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Pseudomonas aeruginosa

ДСТУ 3034-95 (ГОСТ 30282-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення бактерій Escherichia coli

ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3438-96 Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12,1,044-89 ССБТ. Пожаровэрывооласность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12,2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка

ГОСТ 12.4.013-85 Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12,4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12,4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4,121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-погпощающие для промышленных противогазов. Технические условия

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического електричества. Общие технические требования

ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта

ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку

ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя pH

ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Метод определения стабильности эмульсии

ГОСТ 29188.6-91 Изделия парфюмерно-косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСанПіН 2.2.7.027-99 Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно- косметичної промисловості.

2 ОНТП 24-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования.

3 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

4 СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию.

5 ДНАОП 0,00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. Затв. наказом Держнагля- дохоронпраці України 22.04,97 Na 103,

6 Общие правила взрывоопасности химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Утв. 06.09.1998 Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР.

7 Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок тепловых сетей. Утв. 15.06.72 Госэнергонадзором СССР.

8 Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. Утв. 15.06.72 Госэнергонадзором СССР.

9 Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. 14.06.95 Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України.

10 ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами).

11 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест.

12 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення.

13 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online