ДСТУ ISO 3634:2004 Продукты овощные. Определение содержания хлоридов (контрольный метод) (ISO 3634:1979, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ОВОЧЕВІ
Визначання вмісту хлоридів
(контрольний метод)

(ISO 3634:1979, IDТ)
ДСТУ ISO 3634:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки», Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпром- комплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; І. Мазу- ренко, Д. Бабіна, Т. Морозова, О. Авраменко, Н. Іщенко, Т. Гайдукова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО квітня 2004 р. № 85 3 2005-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3634:1979 Vegetable products — Determination of chloride content (Продукти овочеві. Визначання вмісту хлоридів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосовування

2 Терміни та визначення понять

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Визначання 

6.1 Готування аналітичної проби

6.2 Порція для аналізування

6.3 Визначання

7 Опрацьовування результатів

8 Особливий випадок — продукти, які містять в собі антоціанові пігменти

8.1 Реактиви

8.2 Випробовування

9 Протокол випробовування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3634:1979 Vegetable products — Determination of chloride content (Продукти овочеві. Визначання вмісту хлоридів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ОВОЧЕВІ
Визначання вмісту хлоридів
(контрольний метод)

ПРОДУКТЫ ОВОЩНЫЕ
Определение содержания хлоридов
(контрольный метод)

VEGETABLE PRODUCTS
Determination of chloride content
(control test)

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту хлоридів у овочевих продуктах.

1.1 Особливий випадок

Якщо в продукті містяться натуральні антоціанові пігменти, метод застосовують зі змінами, наведеними в розділі 8.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

вміст хлоридів у овочевих продуктах (chloride content of vegetable products)

Загальний вміст хлоридів що його визначають відповідно зі встановленим методом та виражають масову частку хлоридів у відсотках у перерахуванні на хлорид натрію.

3 СУТЬ МЕТОДУ

Осаджування хлоридів доданням з надлишком стандартного титрованого розчину азотнокислого срібла (нітрату срібла) і титрування цього надлишку азотнокислого срібла стандартним титрованим розчином роданистого калію.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online