Письмо от 28.09.1999 № 8/8-341 Относительно учета стоимости материалов поставки заказчика

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 8/8-341 від 28.09.99
   м.Київ
 
          
 
    Щодо обліку вартості матеріалів поставки замовника
 
   У зв'язку з численними запитами щодо первинного обліку
вартості  матеріалів  поставки  замовника  Державний  комітет
будівництва, архітектури та житлової політики України роз'яснює.
   Питання  порядку  первинного  обліку вартості матеріалів
поставки замовника та особливості оподаткування податком на додану
вартість у будівництві викладені у спільному роз'ясненні Мінфіну,
Держбуду  та Державної податкової адміністрації України "Про
оподаткування податком на додану вартість у будівництві" від
06.04.98 N  03-404/607    >> ) N  8/4-87,
N 3743/10/16-1101.
   Згідно з  зазначеним  роз'ясненням,  вартість  матеріалів
поставки замовника, які безоплатно передані підрядникові по акту
передачі та укладені в будівництво, включається в обсяг виконаних
робіт за фактичною вартістю їх придбання з урахуванням сплаченого
податку на додану вартість (Типова форма N КБ-3), але під час
розрахунків за виконаний обсяг робіт вираховується замовником і не
підлягає оплаті. В  акті  передачі  відображається  вартість
матеріалів за ціною їх придбання з урахуванням сплаченого ПДВ.
   Відповідно, у звіті форми N 1-КБ вартість матеріалів поставки
замовника включається в обсяг виконаних робіт.
   Придбане за рахунок капітальних вкладень устаткування, що
підлягає монтажу, поставку якого згідно з договором покладено на
замовника,  безоплатно  передається  на  приоб'єктний  склад
підрядника,  про  що  сторонами складається відповідний акт.
Зазначене устаткування обліковується замовником у незавершеному
будівництві відповідних об'єктів за вартістю з урахуванням податку
на додану вартість, а підрядником - на відповідних позабалансових
рахунках. При здійсненні монтажу устаткування у вартість виконаних
робіт, що пред'являються підрядником для розрахунків, включається
лише  вартість  виконання робіт з монтажу устаткування, без
урахування вартості його придбання.
   Податком на додану вартість оподатковується вартість робіт
підрядника без врахування вартості матеріалів поставки замовника,
оскільки реалізація продукції (робіт, послуг) - це вартість
відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в
оформлених документах як підстава для розрахунків з покупцями
(замовниками). Відповідно, рівень рентабельності з реалізації
продукції  розраховується  без врахування вартості матеріалів
поставки замовника.
   Собівартість  будівельно-монтажних  робіт  -  це витрати
будівельної організації, безпосередньо пов'язані з виконанням на
свій  ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт за
замовленням  підприємств,  установ,  організацій та громадян.
Оскільки при придбанні матеріалів поставки замовника підрядник не
несе витрати з їх придбання (їх вартість вираховується з довідки
Форми N 3 під час розрахунків), відповідно зазначені витрати не
включаються  в собівартість будівельно-монтажних робіт. Таким
чином, вартість матеріалів поставки замовника не відображається у
звіті 2-с підрядника та у формі N 2 "Звіт про фінансові результати
підприємства".
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.92
N 77 ( 77-92-п ) "Про створення Державного інноваційного фонду"
підприємства, об'єднання і організації повинні відраховувати до
Державного інноваційного фонду кошти у встановленому розмірі від
обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг). Тому будівельними
організаціями відрахування до Державного інноваційного  фонду
нараховуються на обсяг реалізації з виконання робіт власними
силами (без урахування вартості матеріалів поставки замовника).
   Згідно з Законом України "Про джерела фінансування дорожнього
господарства України" ( 1562-12 ) від 18.09.91 та Порядком,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.93
N 83 ,  норма  відрахувань  на  дорожні  роботи
встановлюється від фактичного обсягу виробництва продукції, робіт,
послуг. Тому будівельними організаціями відрахування на дорожні
роботи нараховуються від фактичного обсягу робіт власними силами,
що включає вартість матеріалів поставки замовника.
 
 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online