Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 2)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
Державній дорожній науково-дослідний інститут
імені М.П. Шульгіна
ДерждорНДІ  

ЗБІРНИК
роз’яснень з питань визначення
вартості дорожніх робіт

КИЇВ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)

РОЗРОБНИКИ: А. Безуглий, Ю. Бібик, М. Карлаш, В. Нагайчук, канд. техн. наук

2 ВНЕСЕНО: Департамент капітального будівництва та інвестиційної політики Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

ЗМІСТ

1 Кошторисно-нормативна база та порядок її застосування

1.1 Кошторисно-нормативна база та порядок її застосування

1.2 Щодо можливості використання ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 при визначенні вартості робіт з поточного ремонту

1.3 Застосування РЕКН:

- щодо порядку затвердження РЕКН на роботи, що виконуються на замовлення місцевих органів влади

1.4 Щодо поняття «будівництво» автомобільних доріг

1.5 Порядок розробки, затвердження та використання індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм

1.6 Щодо застосування СОУ, розроблених підрядними організаціями, на об’єктах Укравтодору

1.7 Щодо правомірності застосування коефіцієнтів К=1,15 до норм витрат труда робітників-будівельників та К=1,25 до норм часу експлуатації машин під час виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги

1.8 Щодо переліку об’єктів, які відносяться до лінійного будівництва, до яких може застосовуватись показник 0,61 % для обчислення додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період

1.9 Щодо визначення загальновиробничих, адміністративних витрат та кошторисного прибутку при виконанні робіт з організації та обслуговування комп’ютерних мереж

1.10 Щодо визначення вартості прямих витрат на роботи з технічного обслуговування засобів технічного зв’язку

2 Договірні ціни та вартість будівництва

2.1 Вибір виду договірної ціни

2.2 Про можливість перегляду та корегування обсягів робіт та ці на матеріальні ресурси при твердій договірній ціні

3 Матеріали, вироби та конструкції

3.1 Порядок визначення вартості будівельних ресурсів

3.2 Порядок визначення вартості матеріалів при складанні договірної ціни та реєстрація цін на них

3.3 Щодо можливості списання матеріалів за РЕКН

3.4 Вартість перевезення автотранспортом і тракторами ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів

3.5 Застосування правил визначення вартості незавершених конструктивних елементів по завезенню піску, піщано-гравійної суміші та солі

3.6 Щодо порядку розрахунку заготівельно-складських витрат

3.7 Щодо врахування в локальних кошторисах зворотніх сум від фрезерування асфальтобетонного покриття

3.8 Щодо механізму визначення витрат бітуму та бітумної емульсії

3.9 Порядок визначення вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на другорядному виробництві

3.10 Щодо компенсації збільшення вартості матеріально-технічних та трудових ресурсів

4 Оплата праці в будівництві

4.1 Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у будівництві

4.2 Щодо різниці між фактично нарахованою заробітною платою і заробітною платою, передбаченою в кошторисній документації

4.3 Застосування коефіцієнту 1,2 до норм витрат трудових та технічних ресурсів при систематичному русі

4.4 Про оплату праці із важкими і шкідливими умовами праці

4.5 Про оплату праці в гірських умовах

4.6 Щодо застосування коефіцієнту до норм трудовитрат при виконанні робіт у зимовий період

5 Експлуатація будівельних машин і механізмів

5.1 Щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин

5.2 Вартість експлуатації орендованих автотранспортних засобів

5.3 Вартість експлуатації імпортної техніки

5.4 Щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин на підставі нормативних витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів

5.5 Щодо використання річних термінів експлуатації дорожніх машин при складанні кошторисної документації на об’єктах комунальної власності

5.6 Щодо використання нормативних річних термінів експлуатації при визначенні вартості однієї машино-години

5.7 Щодо визначення вартості машино-години машин за час чергування без виїзду

5.8 Щодо компенсації подорожчання паливно-мастильних матеріалів

5.9 Щодо обчислення амортизаційних відрахувань для машин з зимового утримання

5.10 Щодо заміни машин і механізмів

5.11 Щодо заміни пересувних вагових комплексів на інші, не передбачені нормами

5.12 Щодо порядку врахування витрат на перебазування асфальтобетонних установок

5.13 Щодо вибору методу нарахування амортизаційних відрахувань

6 Загальновиробничі, адміністративні витрати і прибуток

6.1 Про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат, які враховані усередненими показниками Держбуду України

6.2 Щодо визначення загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку на різних стадіях складання кошторисів

6.3 Щодо різниці між розміром кошторисного прибутку в інвесторській кошторисній документації та при взаєморозрахунках під час виконання робіт з поточного ремонту

6.4 Застосування знижувальних коефіцієнтів при визначенні загальновиробничих витрат для організації, яка у своєму складі не має відокремлених структурних підрозділів

6.5 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 2011 році

6.6 Про роботи, які можуть включатись до кошторису на консервацію об’єкту, та показники кошторисного прибутку

7 Тимчасові будівлі і споруди

7.1 Щодо переліку витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд при виконанні робіт з поточного ремонту

7.2 Визначення розміру коштів на покриття витрат на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд на етапі взаєморозрахунків

7.3 Відсоткові значення усереднених показників для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди при використанні різних матеріалів

7.4 Щодо порядку визначення кошторисного прибутку по главі 8 «Тимчасові будівлі і споруди»

7.5 Щодо акумуляції частини коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд та розвиток будівництва

7.6 Щодо правильності застосування знижувального коефіцієнту 0,85

7.7 Щодо порядку визначення коштів на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд після 1 квітня 2009 р.

8 Питання, пов’язані з діяльністю служб замовника

8.1 Щодо розрахунку коштів на утримання служби замовника

8.2 Щодо оплати повторної експертизи робочого проекту будівництва (капітального ремонту) у випадку одержання негативного висновку

8.3 Порядок проведення авторського нагляду, обов’язки проектувальника щодо здійснення нагляду, документи щодо виконаних робіт і їх оплата

8.4 Щодо правомірності нарахування ПДВ на підсумок глави 10

8.5 Щодо правомірності виключення з вартості виконаних робіт величини заготівельно-складських витрат на вартість розчину, бетону та асфальтобетону

9 Розрахунки за виконані роботи

9.1 Форми № КБ-2в та № КБ-3

9.2 Визначення вартості прямих витрат на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у формі № КБ-2в

9.3 Питання, пов’язані з оформленням актів № КБ-2в та № КБ-3

9.4 Щодо застосування форми № КБ-6

10 Інші витрати

10.1 Щодо визначення вартості інших витрат, пов’язаних з відрядженням

10.2 Щодо включення до договірної ціни компенсації підрядником узгоджених замовником витрат за користування кредитами

10.3 Щодо включення до глави 9 ЗКР витрат, пов’язаних із захороненням твердих побутових відходів

11 Договори, взаємовідносини учасників інвестиційного проекту

12 Заміна матеріалів та машин під час виконання будівельних робіт

12.1 Щодо заміни матеріалів при виконанні робіт з поточного ремонту або експлуатаційного утримання

12.2 Щодо заміни кількості складових протиожеледного матеріалу без розробки ІРЕКН

13 Мости

13.1 Щодо необхідності розроблення відомчого порядку визначення вартості ремонту мостів

13.2 Щодо порядку визначення вартості робіт з капітального та поточного ремонтів мостів на автомобільних дорогах загального користування

13.3 Визначення розміру загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку для робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту мостів

13.4 Щодо застосування підвищувального коефіцієнту до заробітної плати при визначенні вартості капітального ремонту мостів.

14 Ризики учасників дорожніх робіт та інфляція

14.1 Щодо розміру коштів на покриття ризику всіх учасників дорожніх робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування

15 Інші питання, пов’язані з ціноутворенням у будівництві

15.1 Щодо можливості включення до ЗКР вартості будівництва витрат на консервацію та розконсервацію об’єкта

15.2 Оформлення додаткових обсягів та видів ремонтних робіт, не передбачених затвердженою кошторисною документацією

15.3 Роз’яснення щодо того, за рахунок яких коштів замовник може оплачувати видачу сертифіката відповідності для прийняття закінченого будівництвом об’єкта та зазначення вказаних коштів у інвесторській кошторисній документації

15.4 Про вартість робіт з визначення просторових координат осей автомобільних доріг

15.5 Про проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та реконструкції автомобільних доріг та інших об’єктів дорожнього господарства

15.6 Щодо перезатвердження проектно-кошторисної документації

15.7 Облік незавершеного виробництва

15.8 Щодо вартості робіт з розроблення тендерної документації за умовами контракту FIDIC

15.9 Щодо втручання замовника у господарську діяльність підрядника

15.10 Протокол засідання круглого столу

Перелік діючих нормативно-кошторисних документів (станом на 1 червня 2011 року)

Відповіді на питання підприємств Укравтодору щодо використання Програмного комплексу «Будівельні Технології – Кошторис» для визначення вартості дорожніх робіт

Статті з науково-технічного журналу «Дорожня галузь України» (рубрика «Ціноутворення»)

- №3, 2011 року

- №3, 2011 року

- №2, 2011 року

- №1, 2011 року

- №5, 2010 року

- №4, 2010 року

- №3, 2010 року

- №2, 2010 року

1 Кошторисно-нормативна база та порядок її застосування

1.1 Порядок застосування ВБН Д.1.1-218-2001

Застосування ВБН Д.1.1-218-1-2001 при визначенні вартості дорожніх робіт

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

                                                                 05.06.07                                                                                               № 7/5-127

 

Рахункова палата України
На № 18-972 від 24.05.2007

   
 

Державна служба автомобільних
доріг України
На № 6/7.1-6-1163 від 29.05.2007

Про застосування відомчих будівельних норм

Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло листи Рахункової палати та Укравтодору щодо застосування відомчих будівельних норм «Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування (державного та місцевого значення)» ВБН Д.1.1-218-1-2001 і роз’яснює.

Відповідно до п. 1.2.3 ДБН Д.1.1-1-2000 відомчі кошторисні нормативи розробляються в обґрунтованих випадках, коли за прийнятою для спеціалізованого будівництва технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийтятого у загальнодержавних нормах. Ці норми застосовуються в тій галузі, для якої вони розроблені.

Відомчі будівельні норми ВБН Д.1.1-218-1-2001, розроблені та затверджені Укравтодорм в установленому порядку, враховують лінійний характер дорожніх робіт, технологію і організацію їх виконання (велика протяжність об’єктів, віддаленість від місця дислокації дорожньо-будівельних організацій, залучення значної кількості автомобілів-самоскидів тощо) та структуру дорожньо-будівельних організацій, що виконують роботи з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення. Ці відомчі норми не враховують технологію та організацію робіт зі спорудження мостів.

Зазначені ВБН (п. 1.1) носять обов’язковий характер при визначенні вартості дорожніх робіт, що виконуються на автомобільних дорогах, які знаходяться в державній власності і фінансуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

Відповідно до зазначених ВБН усереднені показники для визначення загальновиробничих витрат застосовуються при складанні інвесторської кошторисної документації та уточнюються при складанні договірної ціни на виконання робіт.  

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online