Приказ от 18.10.1999 № 251 О внесении дополнения к Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физиче...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 251 від 18.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 листопада 1999 р.
                   за N 755/4048
 
    Про внесення доповнення до Інструкції про порядок
     державної реєстрації права власності на об'єкти
      нерухомого майна, що перебувають у власності
          юридичних та фізичних осіб
 
   Відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України
від 28.06.97 N 670 "Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв,
консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних
та іноземних організацій в Україні" Н А К А З У Ю:
   1. Доповнити  розділ 1 Інструкції про порядок державної
реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,  що
перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої
наказом Держбуду України від 09.06.98 N 121  >> ) та
зареєстрованої Мін'юстом України 26.06.98 за N 399/2839, пунктом
1.13, викладеним у такій редакції:
   "1.13. Реєстрація нотаріально посвідчених або зареєстрованих
товарними біржами договорів (контрактів) купівлі-продажу споруд
(приміщень)  для  розміщення  дипломатичних  представництв,
консульських установ та міжнародних міжурядових  організацій,
видача свідоцтв про власність проводиться лише за наявності
відповідної ноти Міністерства закордонних справ України, а для
розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - листа
відповідно Генеральної дирекції  з  обслуговування  іноземних
представництв (ГДІП), Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласної, Севастопольської міської державної адміністрації".
   2. Управлінню житлової політики (Марочко В.Г.):
   подати цей наказ в установленому  порядку  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та забезпечити його
публікацію в засобах масової інформації;
   довести цей  наказ  до відома Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Онищука Г.І.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков

БУДСТАНДАРТ Online