СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008 Системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и коммунального теплоснабжения. Защита противокоррозионная. Общие требования и методы контроля

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 СТАНДАРТ
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Системи централізованого господарсько-питного водопостачання
та комунального теплопостачання

ЗАХИСТ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008

Київ - 2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний технічний університет України «НТУУ КШ», м.Київ та Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Енергокомунпроект», м.Харків.

РОЗРОБНИКИ: Ю, Герасименко, доктор техн. наук (керівник розробки); С.Омельчук, доктор мед. наук; Н. Білоусова, канд. техн наук; Ю-Загороднюк, К. Загороднюк, Г. Васильєв.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від « 19» березня 2008 р. № 67 Чинний від 14.04.2008

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство " Український науково- дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від « 08 » 04 2008 р. №32595752/1751

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення

4. Показники та скорочення

5. Загальні вимоги

6. Методи контролювання

Додаток А (довідковий). Бібліографія

СТАНДАРТ
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Системи централізованого господарсько-питного водопостачання та
комунального теплопостачання

ЗАХИСТ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

Чинний від 2008-04-14  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до корозивності (корозійної агресивності) господарсько-питної води систем централізованого холодного та гарячого водопостачання, та води для систем комунального теплопостачання за показниками швидкості корозії, методи виміру основних показників швидкості внутрішньої корозії та порядок проведення протикорозійних заходів попередження та контролювання внутрішньої корозії в системах господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання. Цей стандарт застосовують для проведення протикорозійних заходів попередження і контролювання внутрішньої корозії в системах централізованого господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання.

Стандарт поширюється на підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства комунальних теплових мереж, управління комунального господарства, що займаються оцінюванням готовності систем господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання для забезпечення надійного і якісного обслуговування споживачів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.

ДСТУ 3830-98. Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3895-99. (ГОСТ 9.514-99) Інгібітори корозії металів для водних систем. Електрохімічний метод визначення захисної здатності.

ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії.

ДСТУ 4612:2006. Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний. Терміни та визначення понять.

ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії.

ГОСТ 9.502 - 82. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний (Інгібітори корозії металів для водних систем. Методи корозійних випробувань).

ГОСТ 9.905 82. ЕСЗКС. Методы коррозионных испытаний. Общие требования (Методи корозійних випробувань. Загальні вимоги).

ГОСТ 9.908 - 85. ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости (Метали та сплави. Методи визначення показників корозії та корозійної стійкості).

ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. (Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні, технічні вимоги та правила вибору),

ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online