ВБН В.1.1-37-200-2004 Перечень помещений и зданий предприятий масложировой промышленности с определением их категорий и классов взрывоопасных зон

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ І КЛАСІВ
ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН

ВБН В.1.1-37-200-2004

Київ - 2004

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНІ: Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів (керівник теми - канд. техн. наук Петік П.Ф., відповідальний виконавець - канд. техн. наук Полушкін О.М.) за участю Асоціації "Укроліяпром" (Капшук С.П., Лисенко Г.І.)

ПОГОДЖЕНІ Державним департаментом продовольства Мінагрополігики України (лист від 05.11.04 р. № 03-15 / 96)

Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист від 20.09.04 р. № 21 /3/3180)

Держнаглядохоронпраці України ( лист від 19.11.04 р. №06-11/7539 )

Держбудом України ( лист від 17.12.04р. № 5/11-2343)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: УкрНДІОЖ

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Мінагрополітики України та введені в дію з 23 грудня 2004 р.

З введенням в дію ВБН В. 1.1 - 37- 200 - 2004 втрачають силу переліки будівель і приміщень підприємств олійно-жирової промисловості з класифікацією зон по «Правилам устройства электроустановок» , затвердженим Міненерго СРСР 06.07.84 p..

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ І КЛАСІВ
ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН

ВБН В.1.1-37-200-2004

Вводяться вперше

Ці норми - Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезгіечних зон (далі - «Перелік») поширюються на приміщення, споруди і будівлі підприємств олійно-жирової промисловості аграрно-промислового комплексу. Цим документом встановлюються категорії приміщень і будівель по вибухопожежній та пожежній небезпеці за розділом 4 НАПБ Б.07.005, і визначаються класи вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон за ДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». Нормативні акти і документи, на які є посилання у тексті, наведено у додатку А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 «Перелік» призначений для застосування при проектуванні нових, розширенні, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації діючих приміщень і будівель виробничого та складського призначення.

1.2 Визначення категорії приміщень та будівель по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами проектних організацій на стадії проектування будівель та споруд; клас вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон, відповідно до яких здійснюється вибір електрообладнання, визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації.

1.3 «Перелік» розроблений з урахуванням можливого утворення вибухопо- жежної небезпеки в приміщеннях та будівлях, що перераховані в ньому, при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.

1.4 Адміністративні та допоміжні будівлі олійно-жирових підприємств (санітарно-побутові, харчування, охорони здоров'я, культурного обслуговування, управління, конструкторських бюро, учбових занять) віднесені до таких, що не мають категорій по вибухопожежній і пожежній небезпеці.

2 ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕННЯ І БУДІВЛІ ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

2.1 Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою приймаються відповідно до таблиці 1.

2.2 Категорії будівель по вибухопожежній і пожежній небезпеці.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online