ДСТУ 9127:2021 Масло подсолнечное высокоолеиновое. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА
ВИСОКООЛЕЇНОВА
Технічні умови

ДСТУ 9127:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
 до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації (ТК) 86 «Олії, жири та продукти їх переробки», Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 жовтня 2021 р. № 350 з 2022–07–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища

8 Марковання

9 Пакування

10 Транспортування і зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії оператора ринку

Додаток А (обов’язковий) Показники безпечності

Додаток Б (обов’язковий) Максимальний рівень поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ)

Додаток В (обов’язковий) Максимальний рівень діоксинів і ПХБ

Додаток Г (довідковий) Показники якості високоолеїнової соняшникової олії

Додаток Д (довідковий) Жирнокислотний склад олії соняшникової високоолеїнової

Додаток Е (довідковий) Норма для показників «масова частка мінеральних олій» та «залишковий вміст технічного гексану»

Додаток Ж (довідковий) Обчислення поживної та енергетичної цінності олії соняшникової високоолеїнової

Додаток З (довідковий) Код ДКПП

Додаток И (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА ВИСОКООЛЕЇНОВА
Технічні умови

HIGH OLEIC SUNFLOWER OIL
Specifications

Чинний від 2022–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на високоолеїнову соняшникову олію, яку виробляють пресуванням та/або екстрагуванням високоолеїнових сортів соняшникового насіння.

Олія соняшникова високоолеїнова, яку реалізують через торговельну мережу, призначена для вживання в їжу, для виробництва харчових продуктів та для промислового переробляння.

Вимоги щодо безпеки продукції викладено у розділах 5, 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2423–94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2575–94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3146–95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕАN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147–95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3445–96 (ГОСТ 10674–97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3665–97 (ГОСТ 30566–98) Порошок перлітовий фільтрувальний. Технічні умови

ДСТУ 3778–98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови.

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб (ISO 5555:1991, NEQ)

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4455:2005 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання температури спалаху

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4568:2006 Олії. Методи визначання колірного числа

ДСТУ 4569:2006 Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначання йодного числа

ДСТУ 4570:2006 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа

ДСТУ 4602:2006 Олії. Методи визначання воскоподібних речовин

ДСТУ 4603:2006 Олії. Методи визначення масової частки вологи та летких речовин

ДСТУ 4633:2006 Олії. Метод визначання густини

ДСТУ 4689:2006 Продукти харчові. Методи визначання масової частки бенз(а)пірену

ДСТУ 4694:2006 Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови

ДСТУ 5063:2008 Олії. Методи визначання нежирових домішок і відстою

ДСТУ 6032:2008 Олії. Переробляння. Терміни та визначення понять

ДСТУ 6048:2008 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання мила

ДСТУ 6050:2008 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання неомильних речовин

ДСТУ 7082:2009 Олії. Методи визначання масової частки фосфоровмісних речовин

ДСТУ 7187-1:2010 Олії. Визначання вмісту олив. Частина 1. Метод готування проб

ДСТУ 7187-2:2010 Олії. Визначання вмісту олив. Частина 2. Аналізування

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7648:2014 Харчові продукти. Вимоги до методів відбирання проб для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену

ДСТУ 7650:2014 Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 1. Метод готування проб

ДСТУ 7651:2014 Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 2. Газохроматографічний метод визначання бенз(а)пірену

ДСТУ 7652:2014 Харчові продукти. Вимоги до методів аналізування для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену

ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів

ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів

ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості

ДСТУ 8843:2019 Олії. Правила приймання

ДСТУ ГОСТ 745:2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови (ГОСТ 745-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови (ГОСТ 908-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри (ГОСТ 5717.2–2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови (ГОСТ 10117.1-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 10117.2:2006 Пляшки скляні для консервів. Типи, параметри і основні розміри (ГОСТ 10117.2-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15846:2003 Продукція, постачана до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання (ГОСТ 15846-2002, IDT)

ДСТУ EN 1528-1–2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 1. Загальні положення (EN 1528-1:1996, IDT)

ДСТУ prEN 1672-1-2001 Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (prEN 1672-1:1994, IDT)

ДСТУ EN 12821:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну D методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання холекальциферолу (D3) і ергокальциферолу (D2) (EN 12821:2000, IDT)

ДСТУ EN 12822:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії високороздільної здатності вимірювання <α>-, <β>-, <γ> і <δ>-токоферолів (EN 12822:2000, IDT)

ДСТУ ЕN 12823-1:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цис-ретинолу (EN 12823-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella (EN 12824:1997, IDT)

ДСТУ EN 12955–2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці (EN 12955:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 663:2019 (EN ISO 663:2017, IDT; ISO 663:2017, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок

ДСТУ EN ISO 3960:2019 (EN ISO 3960:2017, IDT; ISO 3960:2017, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення перокисдного числа. Йодометричне (візуальне) визначення за кінцевою точкою

ДСТУ EN ISO 3961:2019 (EN ISO 3961:2018, IDT; ISO 3961: 2018, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа

ДСТУ EN ISO 5555:2019 (EN ISO 5555:2001, IDT; ISO 5555:2001, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб

ДСТУ EN ISO 6885:2019 (EN ISO 6885:2016, IDT; ISO 6885:2016, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення анізидинового числа

ДСТУ EN ISO 6886:2019 (EN ISO 6886:2016, IDT; ISO 6886:2016, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості до окислення (метод прискореного окислення)

ДСТУ EN ISO 8534:2019 (EN ISO 8534:2017, IDT; ISO 8534: 2017, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води. Метод Карла Фішера (без піридину)

ДСТУ EN ISO 9936:2019 (EN ISO 9936:2016, IDT; ISO 9936:2016, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту токоферолів і токотриєнолів високоефективною рідинною хроматографією

ДСТУ EN ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі (ISO 12193:2004, IDT)

ДСТУ ISO 662:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту вологи та летких речовин (ISO 662:1998, IDT)

ДСТУ ISO 3596:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту неомильних речовин. Метод з використанням екстрагування діетиловим ефіром (ISO 3596:2000, IDT)

ДСТУ ISO 3657:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення числа омилення (ISO 3657:2002, IDT)

ДСТУ ISO 5508–2001 Жири тваринні і рослинні та олії. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508:1990, IDT)

ДСТУ ISO 5558:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання та ідентифікування антиоксидантів методом тонкошарової хроматографії (ISO 5558-1982, IDT)

ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазо-позитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера (ISO 6888-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 8294:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі (ISO 8294:1994, IDT)

ДСТУ ISO 9832:2004 (ISO 9832:2002, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання залишкового вмісту технічного гексану

ДСТУ ISO 15774:2009 (ISO 15774:2000, IDT) Жири тваринні та рослинні й олії. Визначення вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі

ДСТУ ISO/TS 21098:2009 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів з їхнім вмістом. Додаткові процедури та інформація щодо методів аналізування на основі нуклеїнової кислоти, описаних в ISO 21569, ISO 21570, ISO 21571 (ISO/TS 21098:2005, IDT)

ДСТУ ISO 21569:2008 (ISO 21569:2005, IDT) Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

ДСТУ ISO 21570:2008 (ISO 21570:2005, IDT) Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

ДСТУ ISO 21571:2008 (ISO 21571:2005, IDT) Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Екстрагування нуклеїнової кислоти

ДСТУ ISO 24276:2008 (ISO 24276:2006, IDT) Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять

ДСТУ OIML R 79:2017 (OIML R 79:2015, IDT) Вимоги до марковання фасованих товарів

ДСТУ OIML R 87:2017 (OIML R 87:2016, IDT) Кількість фасованого товару в упаковках

ДСТУ IDF 93A:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella (IDF 93A:1985, IDT)

ГОСТ 5037–97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 11354–93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-адсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30417—96 Масла растительные. Методы определения массовых долей витаминов А и Е

ГОСТ 30418–96 Масла растительные. Метод определения жирно-кислотного состава.

 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online