Приказ от 19.03.2007 № 89 Об утверждении Примерного положения о предприятии по эксплуатации мостовых сооружений

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2007 року N 89

Про затвердження Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд

З метою розширення нормативно-технічної бази для впровадження єдиних підходів до організації експлуатації мостових споруд у містах, селищах та інших населених пунктах наказую:

1. Затвердити Примірне положення про підприємство з експлуатації мостових споруд, що додається.

2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я. А. Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. М. Семчука.

Перший заступник Міністра

А. О. Орлов


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 19 березня 2007 р. N 89


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про підприємство з експлуатації мостових споруд

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підприємство з експлуатації мостових споруд (далі - Підприємство) утворюється з метою здійснення комплексу заходів, спрямованих на підтримання споруд у робочому стані.

1.2. Підприємство повинно мати відповідні матеріально-технічну базу, інженерно-технічний персонал та дозвіл на проведення робіт з ремонту та експлуатації мостових споруд.

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями місцевих органів влади та Статутом Підприємства.

1.4. Орієнтовні структура Підприємства та розрахунок чисельності лінійних працівників Підприємства наведені в додатках 1 та 2.

2. ФУНКЦІЇ ТА ОСНОВНІ РОБОТИ

2.1. Головною функцією Підприємства є виконання профілактичних робіт та планово-попереджувальних ремонтів для забезпечення належного стану мостових споруд, який гарантує безперебійний, безпечний рух транспорту із встановленими швидкостями та максимальний термін служби елементів споруди.

2.2. Основними роботами з експлуатації та догляду за мостовими спорудами є:

2.2.1. Роботи з утримання мостових споруд, до складу яких входять:

а) Технічний облік мостових споруд, необхідний для контролю їх стану, ступеня зносу, планування ремонтів та реконструкції. Для кожної споруди обов'язковою є наявність:

- книги (журналу) та паспорта стандартної форми з характеристиками споруди, які заносяться до комп'ютерного банку даних місцевого або регіонального рівня;

- первинної документації, до якої входять: приймально-здавальні акти (в тому числі на приховані роботи), виконавчі креслення, сертифікати на матеріали та вироби, використані в роботах.

б) Постійний догляд за мостовими спорудами для забезпечення та контролю безперервного і безпечного руху автотранспорту та пішоходів, що включає такі роботи:

- виявлення та усунення дефектів проїзної частини;

- очищення проїзної частини від снігу, криги, пилу;

- підтримання у справному стані бар'єрів безпеки, перил;

- контроль габаритів, ваги та швидкості рухомих навантажень;

- встановлення та підтримування в належному стані дорожніх знаків;

- нанесення горизонтальної та вертикальної дорожньої розмітки.

в) Поточний огляд мостових споруд проводиться не менше одного разу на півріччя з метою:

- регулярного виявлення дефектів та їх фіксації в книзі (журналі) споруди;

- визначення та здійснення заходів щодо усунення виявлених дефектів;

- заміру глибин підмостового русла та підтримування в належному стані

оглядових пристосувань.

г) Періодичний огляд мостових споруд проводиться комісією на чолі з керівництвом Підприємства після виконання ремонтних робіт великих обсягів (визначення їх повноти та якості), а також щорічно після пропуску льодоходу та повені, і має за мету виявити:

- розмиви та деформації русла, підмиви опор та регуляційних споруд;

- розмиви берегів та підходів до споруди;

- зміщення русла та утворення наносів у зоні споруди.

Детальний склад робіт з утримання мостових споруд наведено у додатку 3.

2.2.2. Спеціальні обстеження мостових споруд виконуються спеціалізованими організаціями, що мають відповідну ліцензію або уповноважені власником дороги (вулиці), у випадках:

- після реконструкції або капітального ремонту споруди;

- після аварій та інших факторів, що призвели до пошкодження споруди та появи в несучих елементах конструкцій наднормативних залишкових деформацій;

- при необхідності пропуску великовагових навантажень;

- у разі передачі споруди іншому власнику.

2.2.3. Поточний ремонт мостових споруд, який передбачає нескладні та невеликі за обсягом роботи, що запобігають передчасному зносу конструктивних елементів споруди і не потребують розроблення проектно-кошторисної документації, а виконуються згідно з дефектними відомостями.

Роботи з поточного ремонту виконуються силами Підприємства з частковим обмеженням руху транспорту і поділяються на:

а) профілактичні, що плануються за терміном виконання, обсягом та вартістю.

До категорії цих робіт відносяться:

- частковий ремонт деформаційних швів та гідроізоляції;

- ямковий ремонт покриття проїзної частини та тротуарів;

- поверхнева обробка проїзної частини площею до 300 кв.м;

- ремонт перехідних плит, укосів конусів підходів, елементів огорожі та перил, заміна грат;

- частковий ремонт поперечного з'єднання прогонових будов;

- розчищення та ремонт водовідвідних трубок, вирівнювання раковин та порожнин, шпарування та ін'єктування тріщин;

- фарбування окремих елементів та їх захист від корозії.

б) непередбачені роботи здійснюються в процесі експлуатації та полягають у негайному усуненні випадкових дефектів, що виникли внаслідок стихійних та інших обставин, наприклад:

- ремонт перил, бар'єрів безпеки тощо, відновлення початкових розмірів балок та опор у шляхопроводах під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди;

- ліквідація розмивів, наносів після непередбаченої повені;

- інші пошкодження та дефекти, що не були виявлені у процесі виконання профілактичних робіт.

Детальний склад робіт з поточного ремонту мостових споруд наведено у додатку 4.

2.2.4. Капітальний ремонт мостових споруд виконується спеціалізованими мостобудівельними організаціями відповідно до проектно-кошторисної документації та передбачає значне обмеження або закриття руху транспорту.

Капітальний ремонт поділяється на вибірковий (відновлюються або замінюються елементи опор, проїзної частини, тротуарів, перил, бар'єрів безпеки, сходів, деформаційних швів, водовідвідних трубок) та комплексний (одночасне виконання усіх видів вибіркового капітального ремонту із заміною або відновленням балок прогонової будови, опорних частин, торкретування опор і прогонових будов).

Крім зазначених функцій та робіт, до кола діяльності Підприємства входять:

2.2.5. Участь у прийманні мостової споруди в експлуатацію.

2.2.6. Оснащення проїзної частини споруди технічними засобами регулювання дорожнього руху.

2.2.7. Освітлення мостових споруд у населених пунктах.

2.2.8. Утримання суднової сигналізації (на судноплавних ріках).

2.2.9. Нагляд за збереженням інженерних комунікацій та узгодження їх прокладання на мостовій споруді з відповідними організаціями.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Підприємство має право:

3.1.1. планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з укладених договорів на виконання робіт та послуг на утримання в належному технічному і санітарному стані мостових споруд за погодженням з місцевим органом влади;

3.1.2. самостійно планувати основні напрями розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та виходячи з поточної економічної ситуації.

3.2. На Підприємство покладаються такі обов'язки:

3.2.1. планування робіт з утримання та ремонту мостових споруд;

3.2.2. контроль якості виконання робіт відповідно до додатка 5;

3.2.3. планування заходів щодо безаварійного пропуску льодоходу та повені;

3.2.4. ведення та зберігання технічної документації на мостові споруди;

3.2.5. забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного та місцевого бюджетів згідно з чинним законодавством;

3.2.6. розвиток основних фондів, забезпечення своєчасного введення в дію придбаного обладнання, оперативне матеріально-технічне постачання засобів виробництва;

3.2.7. створення належних умов для високопродуктивної праці працівників Підприємства, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці та техніки безпеки;

3.2.8. здійснення заходів щодо підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду споживання, своєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками Підприємства.

3.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та надає статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

Додаток 1
до Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОСТОВИХ СПОРУД

До складових структури Підприємства входять:

1. Управління:

- директор Підприємства;

- головний інженер Підприємства;

- заступник директора Підприємства;

- головний механік, у підпорядкуванні якого перебуває виробничо-ремонтна база;

- інспектор відділу кадрів;

- секретар;

- бухгалтерія;

- планово-виробничо-технічний відділ, у складі якого посада інженера

з охорони праці та техніки безпеки;

- відділ постачання.

2. Основне виробництво Підприємства:

а) мостова дільниця:

- начальник дільниці;

- мостова бригада - 6 од.

б) мостова бригада:

- бригадир;

- кваліфіковані робітники - 4 - 6 чол.

в) виробничо-ремонтна база:

- робітники (слюсарі, вантажники, водії) - 3 - 5 чол.

- автокран - 1 од.;

- апарат зварювальний (у т. ч. пересувний) - 2 од.;

- компресор - 2 од.;

- автонавантажувач - 2 од.;

- автосамоскид - 2 од.;

- автовежа - 1 од.

Додаток 2
до Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд


Розрахунок
чисельності лінійних працівників Підприємства з експлуатації мостових споруд (орієнтовний)

1. Розрахунок загальних трудовитрат

Загальні трудовитрати визначаються сумою трудовитрат всіх мостових споруд міста, селища за формулою:,


де: Lmi - фактична довжина умовної окремої мостової споруди;

n - кількість мостових споруд у розрахунковій групі;

K1i - коефіцієнт, що враховує ширину мостової споруди і визначається відношенням фактичної ширини споруди Bi (сумарний розмір габариту і ширини тротуарів з урахуванням розділової смуги) до базової ширини (10 метрів) споруди, тобто:

K1i = 0,1 Bi,

де: K2i - коефіцієнт, що враховує умови розташування мостової споруди у значенні:

1,1 - на державних дорогах;

K3i - коефіцієнт трудомісткості робіт з експлуатації мостових споруд, що має такі значення:

2,6 - для мостів з металевими і сталезалізобетонними прогоновими будовами;

1,0 - для залізобетонних мостів;

1,5 - для залізобетонних шляхопроводів через залізницю або автомобільну дорогу;

2,0 - для залізобетонних шляхопроводів через електрифіковану залізницю;

0,93 - для кам'яних і бетонних мостів.

2. Розрахунок чисельності лінійних працівників Підприємства

Розрахунок наведений у табличній формі на прикладі мостових споруд умовного населеного пункту:

Таблиця 1

N з/п

Споруда

Довжина, м

K1i

K2i

K3i

(0,24 + 1,2 х K3i)

T

1

З/бетонний міст через р. Стрижень по вул. Перемоги

37,1

2,08

1,2

1,0

1,44

133,35

2

Сталезалізобетонний пішохідний міст через р. Десна

271,58

0,6

1,2

2,6

3,36

657,01

3

З/бетонний міст через р. Стрижень по вул. Гетьмана Полуботка

37,1

1,575

1,2

1,0

1,44

100,97

4

З/бетонний шляхопровід через залізницю по вул. Квітневої

63,6

2,225

1,2

1,5

2,04

346,42

5

З/бетонний міст через р. Стрижень по вул. Кільцевий

42

1,615

1,2

1,0

1,44

117,21

6

З/бетонний міст через р. Стрижень по вул. Михалевича

31,6

0,905

1,2

1,0

1,44

49,42

7

З/бетонний міст через р. Стрижень по вул. Шевченко

38,5

1,755

1,2

1,0

1,44

116,76

8

З/бетонний шляхопровід по вул. Щорса через електрифіковану залізницю

50,4

1,615

1,2

2,0

2,64

257,56


Чисельність лінійних працівників виробничого підрозділу Підприємства (бригади) розраховується за формулою:,


де: N - чисельність працівників у структурному підрозділі;

TJ - сумарні річні трудовитрати для групи мостових споруд;

N = 1778,7/250 = 7,1

Таким чином, чисельність лінійних працівників виробничого підрозділу (бригади) Підприємства прийнята у кількості 7 осіб.

Додаток 3
до Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд


Склад робіт з утримання мостових споруд

1. Мостове полотно і зона сполучення споруди з автодорогою

1.1. Покриття проїзної частини:

а) весняно-осіннє утримання:

- очищення покриття проїзної частини і тротуарів від бруду та сміття;

- заповнення тріщин та неглибоких вибоїн бітумною мастикою.

б) Зимове утримання:

- очищення покриття проїзної частини і тротуарів від снігу, криги та їх видалення після проходу снігоприбиральної техніки;

- після закінчення зимового утримання: промивання водою мостового полотна і його елементів (з метою запобігання шкідливому впливу хімічних реагентів, залишків протиожеледних сумішей, занесених колесами транспорту з прилеглих до мостових споруд ділянок автодоріг).

Періодичність робіт з прибирання проїзної частини визначається місцевими умовами, але не менше одного разу на десять днів, а узимку під час випадання снігу - щодня.

1.2. Система водовідводу.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення водовідвідних трубок від пилу та бруду;

- очищення водовідвідних лотків під деформаційними швами від наносів пилу та бруду;

- усунення місць утворення калюж шляхом вирівнювання покриття бітумною мастикою.

б) Зимове утримання:

- очищення водовідвідних трубок та водовідвідних лотків під деформаційними швами від снігу і криги (ширина очищення - не менше 0,5 м).

1.3. Деформаційні шви.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду елементів деформаційних швів з мастиковим і гумовим заповненням закритого типу;

- змащення елементів та підтягування пружин деформаційних швів;

- заповнення тріщин покриття в зоні деформаційного шва бітумною мастикою.

1.4. Тротуари.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду, сміття, сторонніх предметів;

- прочищення "вікон" у тротуарних блоках для пропуску води;

- очищення від бруду місць, прилеглих до бар'єрів безпеки та перил;

- заповнення тріщин і вибоїн в асфальтобетонному покритті бітумною мастикою;

- замазування тріщин і вибоїн у цементобетонному покритті розчином.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу та криги;

- прочищення "вікон" у тротуарних блоках для пропуску води;

- протиожеледна обробка тротуарів сухим піском.

1.5. Перильна огорожа.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду;

- локальне поновлення пофарбованого шару (підфарбовування).

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу, криги та протиожеледних матеріалів.

1.6. Огорожа проїзної частини.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення (у тому числі вологе) від бруду.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу, криги та протиожеледних матеріалів.

2. Прогонові будови

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення поверхні опорних вузлів балок від бруду, пилових наносів, рослинності та їх промивання;

- нанесення вертикальної розмітки на низову поверхню фасадних балок шляхопроводів над автомобільними дорогами та вулицями;

б) Зимове утримання:

- очищення від криги низових поверхонь прогонових будов.

3. Опорні частини

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду та підфарбовування.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу та криги опорних частин берегових опор.

4. Бетонні, кам'яні, залізобетонні опори

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення верхніх горизонтальних поверхонь опор від сміття, бруду та їх промивання;

- нанесення вертикальної розмітки на опорах шляхопроводів над автомобільними дорогами та вулицями.

б) Зимове утримання:

- очищення підфермових поверхонь від снігу і бруду.

5. Регуляційні споруди та русло

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення конусів регуляційних споруд від бруду, рослин, чагарників.

б) Зимове утримання:

- організація пропуску льодоходу та повені.

6. Підходи

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення огорожі довжиною по 18 метрів з обох боків мосту від бруду та пилу;

- очищення від бруду та сміття найближчих до мосту водовідвідних лотків, а також лотків, розташованих на укосах конусів;

- очищення сходів від бруду і сміття;

- викошування трави, вирубування чагарнику з очищенням підходів довжиною по 6 метрів з обох боків мосту;

- очищення і миття дорожніх знаків.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу та криги покриття підходів довжиною по 18 метрів від початку і кінця мосту після проходу снігоприбиральної техніки;

- очищення від снігу та протиожеледних матеріалів огорожі довжиною по 18 метрів від початку і кінця мосту;

- очищення від снігу найближчих до мосту водовідвідних лотків та влаштування "вікон" (траншей) у зоні лотків;

- очищення від снігу та криги сходів;

- очищення від снігу дорожніх знаків.

Додаток 4
до Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд


Обсяги і періодичність проведення поточного ремонту мостових споруд

Таблиця 2

Види робіт

Періодичність проведення робіт в роках

Норматив на рік

1

2

3

Мостове полотно

Ямковий ремонт покриття проїзної частини

1,0

0,05 х F проїзної частини

Усунення хвиль і напливів на проїзній частині

1,0

0,044 х F проїзної частини

Локальний ремонт гідроізоляції

У міру наростання дефекту

0,01 х F проїзної частини

Закладення тріщин у покритті грузлим бітумом

1,0

0,1 х У проїзної частини х L моста

Відновлення шару зносу покриття проїзної частини

1,0

0,33 х F проїзної частини

Закладення щілин між тротуарними блоками

5,0

0,2 х L мосту

Відновлення покриття на тротуарах

У міру наростання дефекту

0,1х F тротуару

Фарбування огорожі поручневого типу

1,0

0,5 х L поручня

Фарбування огорожі проїзної частини

1,0

0,5 х L огородження

Улаштування штраб у місці стикування проїзної частини з тротуарним блоком із заповненням мастикою

5,0

0,4 х L мосту

Заміна мастики в деформаційних швах з видаленням старої

5,0

0,2 х еL швів

Оштукатурювання раковин і сколів, відновлення захисного шару тротуарних блоків

1,0

0,02 х еF фасадів тротуарів

Відновлення поверхні парапетів

1,0

0,04 х еF парапетів

Виправлення і часткова заміна металевих бар'єрів безпеки

У міру наростання дефекту

0,05 х L огородження

Профілактичні роботи системи освітлення

1,0

Визначається індивідуально для кожного моста

Ремонт або часткова заміна огорожі поручневого типу

У міру утворення дефекту

0,05 L поручня

Залізобетонні прогонові будови

Оштукатурювання раковин, тріщин і сколів

У міру наростання дефекту

0,002 х еF усіх балок по розгорненню

Ін'єктування тріщин

У міру наростання дефекту

0,001 х еF усіх балок по розгорненню

Фарбування прогонових будов за 2 рази (по фасаду)

5,0

0,2 х F фасаду

Гідрофобізація поверхні залізобетонних прогонових будов

5,0

0,2 х F усіх балок по розгорненню

Локальне фарбування сталевих прогонових будов (у зоні деформаційних швів і нижнього пояса)

5,0

Визначається індивідуально для кожної прогонової будови

Сталезалізобетонні прогонові будови

Очищення, фарбування металоконструкцій у 2 шари

10,0

0,1 ваги металу

Заміна окремих дефектних заклепок на надміцні болти

10,0

Визначається індивідуально для кожного мосту

Опори

Відновлення зливів опор

5,0

0,2 х еF ригелів

Оштукатурювання раковин і сколів полімерцементним розчином

1,0

0,01 х еF опор

Герметизація тріщин з обробкою їх на клин

У міру наростання дефекту

0,01 х еF опор

Ін'єктування тріщин

У міру наростання дефекту

0,01333 х еF опор

Розшивка швів облицювання

У міру наростання дефекту

0,0168х еF опор

Фарбування поверхні опор шляхопроводів

10,0

0,1 х еF опор

Відновлення футлярів рухомих опорних частин

5,0

0,2 х N опорних частин

Гідрофобізація ригелів опор

5,0

0,2 х еF ригелів

Відновлення упору укріплення конусів

10,0

0,03 х еL упорів

Регуляційні споруди, сходинки сходів

Відновлення укріплення укосів конусів бетоном на шарі щебеню товщиною 10 см

10,0

0,03 х еF конусів

Досипання ґрунту (локальне) з ущільненням трамбуванням

10,0

0,03 х еF конусів

Відновлення сходинок сходів

5,0

0,2 х еN сходів

Відновлення поручневої огорожі сходів

5,0

0,2 х еL, що огороджує сходи

Підходи

Ямковий ремонт покриття

1,0

0,05 х F покриття

Усунення хвиль і напливів на проїзній частині

1,0

0,044 х F покриття

Заповнення тріщин у покритті проїзної частини бітумом

1,0

0,1 х У проїзної частини х х L підходів

Відновлення шару зносу покриття проїзної частини

3,0

0,33 х F покриття

Усунення дрібних дефектів на узбіччях шляхом підсипання щебеню

1,0

0,1 х F узбіч

Засипання піском ушкоджених місць на схилах земляного полотна та їх трамбування

1,0

0,02 х F укосів

Виправлення і часткова заміна металевих бар'єрів

У міру наростання дефекту

0,05 х L огорожі

Фарбування металевих бар'єрів та перил

1,0

0,5 х L огорожі

Укріплення конусів засівом трав

1,0

0,02 х F укосів

Примітка. У таблиці прийняті такі умовні позначення:
L - довжина конструктивного елемента;
B - ширина конструктивного елемента;
F - площа конструктивного елемента;
N - кількість


Додаток 5
до Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд


Вимоги до якості робіт з експлуатації мостових споруд

Таблиця 3

Назва елементів

Нормативні вимоги

Допустимі відхилення від нормативних вимог

1

2

3

1. Мостове полотно

1.1 Тротуари і проїзна частина на смузі шириною більш 1м уздовж тротуарів очищені від пилу, бруду, сторонніх предметів

У період між очищеннями допускається наявність бруду біля огородження максимальною товщиною: 0,5 см на мостах, що розташовані на дорогах у населених пунктах; 1,0 см на інших мостах. Після експлуатації в зимовий період допускається наявність бруду біля огорожі по квітень (включно)

Тріщини між тротуарними блоками і вибоїни в тротуарних плитах забиті. Тротуарні блоки і плити справні. Покриття тротуарів рівне (вода не затримується на покритті)

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

Тріщини і вибоїни в покритті проїзної частини забиті відповідно бітумом і асфальтобетоном

Терміни усунення дефектів - травень поточного року

1.2.Водовідвідні трубки і водовідвідні вікна в тротуарних блоках прочищені

Довжина водовідвідних трубок виключає попадання з них води на балки прогонової будови. Покриття проїзної частини і тротуарів має відповідні ухили до водовідвідних пристроїв. (Вода не затримується та скидається водовідвідними пристроями за межі мостової споруди)

Термін встановлення дефектних трубок і закінчення робіт нарощування коротких трубок - жовтень поточного року
Термін усунення затримки води - травень поточного року

Уздовж краю плити по фасаду влаштовані козирки або сльозники

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

1.3. Тріщини у покритті над деформаційними швами очищені та заповнені бітумною мастикою

Термін виконання робіт - травень поточного року

Деформаційні шви справні

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

Деформаційні шви мастикового типу: проміжок очищений і заповнений мастикою

Термін виконання: травень - червень

Деформаційні шви з гумовим заповненням: проміжок очищений, гума не має розривів і інших ушкоджень

Термін виконання: травень - червень

Деформаційні шви перекритого типу: сталевий лист закріплений (відсутній стук при наїзді колеса), очищений проміжок і лист у зоні з'єднання мостового полотна з підходами:
- відсутні просідання покриття і поріжка перед спорудою;
- відсутні розмиви ґрунту і протікання перед перехідними плитами

Термін виконання: травень - червень

1.4. Перила висотою 110 см

Допустиме відхилення не перевищує 10 см

Поручні чисті і пофарбовані з обох боків

Термін фарбування: травень - червень

Поручні укріплені і мають вертикальне положення, елементи поручнів (стояки і ґрати) не деформовані, не мають розривів і інших ушкоджень

Збиті й ушкоджені секції відновлюються: за тимчасовою схемою через 3 дні після виявлення, за постійною - протягом місяця

1.5. Висота огорожі проїзної частини - згідно з чинними нормами

Терміни встановлення або заміни огорожі - згідно з графіком за книгою мостової споруди, затверджені замовником

Огорожа на споруді та підходах пофарбована з обох боків (у тому числі залізобетонна); з лицьової сторони нанесена вертикальна розмітка згідно з ДСТУ 2587

Термін фарбування огорожі: травень - червень

Огорожа очищена від бруду (узимку від снігу, криги і протиожеледних реагентів)

Огорожа закріплена і справна, відсутні деформації стояків і подовжніх елементів

Пошкоджені ділянки огорожі відновлюються протягом доби

2.Прогонові будови

2.1. Прогонові будови та простір під тротуарними блоками очищені від бруду і сміття

Допускається наявність бруду протягом місяця після повені

2.2. На нижній частині фасадних балок нанесена вертикальна розмітка згідно з ДСТУ 2587, встановлені відповідні дорожні знаки

Термін виконання: травень - червень

2.3. Накладки діафрагм та металоконструкції посилення пофарбовані

Термін виконання: червень

2.4. Діафрагми, напівдіафрагми, накладки встановлені повністю і справні

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

2.5. Тріщини в бетоні розкриттям більше 0,3 мм забиті; відколи та інші ушкодження бетону захисного шару відновлені

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

2.6. Фасадні балки залізобетонних конструкцій (арки, склепіння, ферми) пофарбовані; відсутнє оголення стрижнів у залізобетонних конструкціях

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

2.7. Залізобетонні елементи балок прогонових будов оброблені захисними розчинами

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

2.8. Усунуті протікання через плиту проїзної частини (відсутні свіжі сліди вилуговування) між балками та на крайніх консолях

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

2.9. Металеві елементи мостів не мають слідів корозії на поверхні металу

Термін: травень - червень, згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

2.10. Скривлення і деформації сталевих елементів не перевищують допустимих величин згідно із СНиП 3.06.04

3.Опори і опорні частини

3.1 Насадки і ригелі опор очищені від сміття, бруду, рослинності, а узимку - від снігу та криги

Допускається забруднення насадок середніх опор після зимової експлуатації по травень

На горизонтальних поверхнях опор влаштовані зливи

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

3.2. На опорах шляхопроводів над автодорогами нанесена вертикальна розмітка згідно ДСТУ 2587 або встановлені відповідні знаки

Термін: травень - червень

3.3 На бічних поверхнях опор (тіла насадок, стояків) відсутні відколи бетону й облицювання, щілини і шви забиті або загерметизовані

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

3.4. Металеві, залізобетонні та резинометалеві опорні частини очищені

Термін - червень

3.5. Залізобетонні елементи опор оброблені захисними розчинами

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

3.6. Металеві елементи опорних частин пофарбовані

Термін - червень

3.7. Опорні частини справні і не мають помітних відхилень

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

4.Підмостова зона та русло

4.1. Конуси берегових опор очищені від сміття, наносів і сторонніх предметів

Термін очищення берегових опор від багаторічних нашарувань (для мостів на першому році утримання) згідно з графіком робіт у книзі мостової споруди

4.2. Конуси берегових опор не мають ушкоджень, укріплені мощенням

Згідно з графіком робіт, затвердженим замовником

4.3. Підмостова зона і русло очищені від наносів, сміття, сторонніх предметів; ґрунт підмостової зони в місцях, вільних від води, вирівняний

Допускається засміченість підмостової зони після зимової експлуатації протягом квітня - травня

4.4. Дерева і чагарники вирубані, залишки вилучені за межі смуги відводу

У підмостовій зоні (крім конусів берегових опор) допускається наявність пнів висотою, яка дорівнює величині його діаметра, але не більше 20 см

4.5. Трава скошена

Допускається висота трави до 30 см

5. Підходи, регуляційні споруди

5.1. Прикрайкові і водовідвідні лотки, сходинки сходів очищені. Відсутні розмиви конусів і підходів на довжині 18 м

Допускається засміченість сходинок сходів після зимової експлуатації. Усунення протягом квітня - травня

5.2. Сходи влаштовані при насипі висотою більше 2 м на обох берегах по обидва боки підходів

Відновлення сходів у термін, встановлений замовником

Поручні сходів укріплені, справні, пофарбовані по обидва боки. Сходи справні, очищені від сміття і бруду

Термін фарбування поручнів сходів: травень - червень

5.3. Узбіччя та огорожа на підходах у межах 6-метрової зони з кожного боку мосту очищені від бруду і сміття

5.4. Узбіччя в межах 6-метрової зони розташовані на рівні проїзної частини мосту і мають поперечний ухил убік від осі мосту

5.5. Знаки організації руху по мосту (обмеження вантажопідйомності, швидкості, визначення пріоритетів) встановлені згідно з паспортом мостової споруди

Загублені знаки відновлюються протягом: за тимчасовою схемою - 2 днів, за постійною схемою - 1 місяця

5.6. Наявність відповідних навігаційних знаків

5.7. Стійки знаків надійно закріплені

5.8. Стійки знаків вертикальні

5.9. Щитки знаків надійно закріплені

При встановленні вперше конструкція кріплення повинна виключати випадкову деформацію щитків знаків вручну та зняття без застосування різання металу

5.10. Інформаційні щити, знаки організації руху по мосту очищені, зручно читаються.

Термін фарбування - травень - червень

Щити знаків виконані з оцинкованої сталі або алюмінію із застосуванням світловідбивної плівки. Стійки знаків пофарбовані

Щити знаків з чорного металу та з зображенням, нанесеним фарбою, допускаються лише для тимчасового встановлення

5.11. У межах 18-метрової зони з обох боків мосту на узбіччі дерева і чагарники вирубані, трава викошена. Відходи вилучені за межі смуги відводу.

Згідно з договором

5.12. Огорожа на мостових спорудах встановлена згідно з п.1.65 СНиП 2.05.03

Терміни перестановки огорожі наведені у мостовій книзі та у графіку додаткових робіт

6. Зимове утримання

6.1. На тротуарах, проїзній частині (шириною 1 м уздовж тротуарів), підходах (у межах 18- метрової зони) та на сходах сніг і лід відсутні

Допускається наявність снігу на мостах: у населених пунктах протягом доби після снігопаду; за їх межами - протягом 2 діб після снігопаду

6.2. Тротуари мостів, розташованих у населених пунктах і в місцях інтенсивного руху пішоходів, після очищення посипані піском без застосування солі

6.3. Огорожа та поручні очищені від протиожеледних матеріалів і снігу

6.4. Навесні забезпечене стікання води з проїзної частини через водовідвідні трубки й отвори в тротуарних блоках, а також водовідвідними лотками на конусах і канавами узбіч на підходах

Термін закінчення робіт: квітень - травень

7. Догляд

7.1. Весняний і осінній огляди проведено у встановлений термін

Термін складання попереднього графіка додаткових робіт з даних осіннього огляду попереднього року - грудень. Термін проведення весняного огляду і складання скоректованого і погодженого графіка додаткових робіт - червень. Термін проведення осіннього огляду - листопад

7.2. Постійно (не рідше одного разу на 10 днів) здійснюється нагляд за штучною спорудою

7.3. Мостова книга і журнал виконання робіт з утримання штучної споруди заведені

8.Огородження місця робіт

8.1. Схема огорожі місця проведення робіт з утримання мостів розроблена і затверджена районною дільницею ДАІ

Термін: квітень - травень

8.2. Місця проведення робіт огороджені згідно з затвердженою схемою

Постійно під час проведення робіт

9.Освітлення мостової споруди

9.1. Усі світильники справні

Усі несправності усуваються протягом однієї доби після ушкодження

9.2. Опори освітлення закріплені в проектному положенні, справні та пофарбовані

Усі несправності усуваються протягом однієї доби після ушкодження

9.3. Повітряні та інші кабельні лінії справні; забезпечена безпека поразки струмом і протипожежна безпека

Усі несправності усуваються протягом однієї доби після ушкодження

БУДСТАНДАРТ Online