ДСТУ 4578:2006. Системы пожаротушение диоксидом углерода. Проектирование и монтаж. Общие требования (ІSО 6183:1990, МОD)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

Проектування та монтаж

Загальні вимоги

(ISO 6183:1990, MOD)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006


ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: В. Орел, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Откідач, канд. техн. наук;
С. Пономарьов; В. Дунюшкін, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р. №161 з 2007-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6183:1990 Fire protection equipment- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises- Design and installation (Протипожежна техніка. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю для захисту приміщень. Проектування та монтаж), крім 2, 4, 23.2, 25.3.1 та 25.4, де є відхили

Ступінь відповідності- модифікований (MOD)
Переклад з англійської (en)

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 6183:1990 Fire protection equipment- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises- Design and installation (Протипожежна техніка. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю для захисту приміщень. Проектування та монтаж) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,- ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- змінено назву стандарту на: «Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги». Така зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;

- замінено «цей міжнародний стандарт» на «цей стандарт»;

- змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 6183:1990

bar

m

mm

s

Pa

kg

J

min

Познаки в цьому стандарті

бар

м

мм

с

Па

кг

Дж

хв

-   виправлено помилки, допущені в ISO 6183:1990:

а)  у 15.2 у поясненні до формули знак «=» замінено на «+»;

б)  у 15.3 посилання на додаток С замінено на додаток А;

в)  у 20.2 посилання на таблицю 3 замінено на таблицю 2;

г)  у В.2 посилання на таблицю В.8 замінено на таблицю В.7;

д)  у В.3 у формулі змінено розмірність «мм1,25» на «м/мм1,25»;

е)  у D.1.5 у формулі змінено розмірність «кг хвилина на кубічний метр» на «кг/хв·м-3»;

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online