ДБН В.2.5-56:2014 Системы противопожарной защиты. С Изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
Зі ЗМІНОЮ № 1

ДБН В.2.5-56:2014

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ВГО "Український союз пожежної та техногенної безпеки"

ЗА УЧАСТЮ: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

РОЗРОБНИКИ: Б. Платкевич (науковий керівник); В. Носач; В. Федюк; В. Мусійчук; В. Євстіфєєв; Г. Дубінський; В. Сокол; А. Бушиленко; В. Дунюшкін; Р. Уханський; С. Пономарьов; В. Приймаченко; А. Приймаченко; В. Пітайчук; Н. Морозова; І. Колосов; О. Лагода; П. Мізін; В. Савченко; М. Федорович; П. Шаповалов; Л. Фесенко

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Всеукраїнська громадська організація "Український союз пожежної та техногенної безпеки", приватне підприємство "Науково-технічний центр "УСВППП"

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: Б. Платкевич (науковий керівник) Є. Бараннік; В. Боровиков, канд. техн. наук; А. Бушиленко; В. Євстіфєєв; І. Колосов, канд. техн. наук; О. Лагода; В. Ніжник, канд. техн. наук; В. Носач; В. Парфенюк; С. Пономарьов; В. Савченко; С. Святошенко; М. Федорович; В. Федюк; Л. Фесенко

2 ВНЕСЕНО: Департамент розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба надзвичайних ситуацій України (лист від 14.08.2014 № 03-10926/264)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 13.11.2014 р. № 312, чинні з 2015-07-01

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: наказ Мінрегіону від 25.09.2018 р. № 254, через 90 днів з дня її опублiкування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України" (з 2019-11-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.5-56:2010 та СНиП 2.04.05-91 (розділи 5 та 22)

Мінрегіон України, 2019

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Склад систем протипожежного захисту

7 Системи пожежної сигналізації

7.1 Галузь застосування

7.2 Загальні вимоги

7.3 (Підрозділ 7.3 вилучено, Зміна № 1)

7.4 (Підрозділ 7.4 вилучено, Зміна № 1)

8 Системи пожежогасіння

8.1 Загальні вимоги

8.2 Вимоги до автоматичних та автономних систем пожежогасіння за видами вогнегасної речовини

8.3 (Підрозділ 8.3 вилучено, Зміна № 1)

8.4 (Підрозділ 8.4 вилучено, Зміна № 1)

9 Системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)
(Назву розділу 9 змінено, Зміна № 1)

9.1 Галузь застосування

9.2 Загальні вимоги

9.3 Вимоги до сигналів оповіщення

9.4 Вимоги до розміщення оповіщувачів та гучномовців

9.5 Зони оповіщення

9.6 Вимоги до електроживлення та кабельних ліній

9.7 Вимоги до аварійного освітлення та покажчик напрямку евакуювання

9.8 (Підрозділ 9.8 вилучено, Зміна № 1)

9.9 (Підрозділ 9.9 вилучено, Зміна № 1)

10 Системи протидимного захисту

10.1 Галузь застосування

10.2 Загальні вимоги

10.3 Протидимний захист за рахунок створення різниці тисків під час пожежі

10.4 Видалення диму та тепла і поділ на димові зони

10.5 Протидимний захист системами природного димо- та тепловидалення

10.6 Протидимний захист системами димо- та тепловидалення
(Підрозділ 10.6 змінено, Зміна № 1)

10.7 Вимоги до елементів СПДЗ

10.8 (Підрозділ 10.8 вилучено, Зміна № 1)

10.9 (Підрозділ 10.9 вилучено, Зміна № 1)

11 Диспетчеризація (Центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ

11.1 Галузь застосування

11.2 Центральний пункт управління СПЗ

11.3 Автоматизація інженерних систем та технологічного обладнання, які не входять до складу СПЗ, але функціонально з ними пов’язані
(Назву пункту 11.3 змінено, Зміна № 1)

12 Системи централізованого пожежного спостерігання

12.1 Галузь застосування

12.2 Проектування систем передавання тривожних сповіщень

12.3 Монтування систем передавання тривожних сповіщень

12.4 (Підрозділ 12.4 вилучено, Зміна № 1)

12.5 (Підрозділ 12.5 вилучено, Зміна № 1)

13 Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об’єктах

13.1 Системи пожежної сигналізації

13.2 Системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

13.3 Системи водяного, пінного пожежогасіння

13.4 Системи газового, порошкового та аерозольного пожежогасіння

13.5 Системи димо-та тепловидалення

ДОДАТОК А Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації та пожежогасіння, тип системи передавання тривожних сповіщень

ДОДАТОК Б Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами керування евакуюванням людей в частині систем оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку евакуювання
(Назву додатка Б змінено, Зміна № 1)

ДОДАТОК В
(Додаток В вилучено, Зміна № 1)

ДОДАТОК Г Проектування систем порошкового пожежогасіння

ДОДАТОК Д
(Додаток Д вилучено, Зміна № 1)

ДОДАТОК Е Опис додаткових функцій устатковання індикації

ДОДАТОК Ж (Додаток Ж вилучено, Зміна № 1)

ДОДАТОК И (Додаток И вилучено, Зміна № 1)

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

FIRE PROTECTION SYSTEMS

Чинні від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на проектування, монтування систем протипожежного захисту (далі – СПЗ) об’єктів будівництва, а саме:

– автоматичних систем пожежогасіння (далі – АСПГ) та флегматизації;

– автономних систем пожежогасіння (далі – СПГА);

– систем пожежної сигналізації (далі – СПС);

– системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання (далі – СО);

– систем протидимного захисту (далі – СПДЗ);

– систем централізованого пожежного спостерігання (далі – СЦПС);

– диспетчеризації СПЗ. Зазначені вище СПЗ призначені для протипожежного захисту будинків, споруд, приміщень та устаткування різного призначення (далі – об’єкти).
(Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1)

1.2 Ці норми встановлюють вимоги до обладнання об’єктів СПЗ під час їх нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, реставрації, зміни категорій приміщень і будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою згідно з ДСТУ Б В.1.1-36.
(Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1)

1.3 Ці будівельні норми не поширюються на проектування, СПЗ для:

– будинків і споруд, що проектуються за спеціальними нормами;

– технологічних установок, розташованих поза будинками;

– складських будинків для зберігання аерозольної продукції;

– систем пожежогасіння, призначених для гасіння пожеж з наявністю вибухових речовин, джерел іонізуючого випромінювання та пожеж класу D згідно з ДСТУ EN 2 (горючі метали).

Проектування СПЗ на вище перелічених об’єктах здійснюють відповідно до чинних галузевих будівельних норм, ДБН В.1.2-7.
(Пункт 1.3 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих будівельних нормах є посилання на такі документи:

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ А.01.003-2014
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ Б.01.007-2004
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ Б.01.017-2011
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ Б.03.002-2007
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ Б.05.022-2006
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ 05.032-2002
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (Правила влаштування та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском)

НПАОП 40.01-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд . Пожежна безпека
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки і споруди. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 3651.0-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3651.1-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

ДСТУ 3958-2000
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3972-2000
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4095:2012 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устатковання. Загальні технічні умови.

ДСТУ 4312:2012 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі ізотермічні. Загальні технічні умови.

ДСТУ 4442:2005
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-1:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-2:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-5:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-6:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6: Вогнегасна речовина HCFC суміш A (ISO 14520-6:2006, MOD)

ДСТУ 4466-8:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-9:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-10:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23 (ISO 14520-10:2005, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-11:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa (ISO 14520-11:2005, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-12:2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-13:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-14:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4466-15:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-1:2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-2:2007 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Неелектричні прилади автоматичного керування та затримування. Загальні вимоги (EN 12094-2:2003, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-3:2005 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запуску та зупинення. Загальні вимоги (EN 12094-3:2003, MOD)

ДСТУ 4469-4:2009
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-5:2010
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-6:2007 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 6. Неелектричні прилади вимикання. Загальні вимоги (EN 12094-6:2006, MOD)

ДСТУ 4469-7:2005 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Насадки систем пожежогасіння діоксидом вуглецю. Загальні вимоги (EN 12094-7:2000, MOD)

ДСТУ 4469-8:2010
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-10:2006 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Манометри та реле тиску. Загальні вимоги (EN 12094-10:2003, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-11:2010
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4469-13:2008 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 13. Зворотні та незворотні клапани. Загальні вимоги (EN 12094-13:2001, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 4490:2005
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4578:2006 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990, MOD)

ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993, ISO 5923:1989, MOD)

ДСТУ 7052:2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування (EN 12416-2:2001 + A1:2007, MOD)

ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004 + A2:2009, IDT)

ДСТУ Б EN 13565-2:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 13565-2:2009, IDT)

ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (CEN/TS 14816:2008, IDT)

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автомати- зованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво

ДСТУ Б В.2.5-38:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12101-1:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 1. Технічні вимоги до протидимових завіс (EN 12101-1:2005, IDT + EN 12101-1:2005/А1:2006, IDT)

ДСТУ EN 12101-2:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв системи природного димо- та тепловидалення (EN 12101-2:2003, IDT)

ДСТУ Б CEN/TR 12101-4:201X
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б CEN/TR 12101-5:201Х
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 12101-6:201X
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12094-1:201X Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв управління і затримки та методи їх випробувань

ДСТУ Б B.2.5-XX:201X Автономні системи пожежогасіння локального застосування з термо- активуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Проектування, монтування та експлуатування.

ДСТУ ISO/IEC 17020-2001
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309-1987, IDT)

ДСТУ EN 14604:2009 Системи пожежної сигналізації. Сигналізатори диму пожежні (EN 14604:2005/АС:2008, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 54-1:2003
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001, IDT)

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997, IDT)

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)

ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)

ДСТУ EN 54-10:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум’я точкові (EN 54-10:2002, IDT)

ДСТУ EN 54-11:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні (EN 54-11:2001, IDT)

ДСТУ EN 54-12:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла (EN 54-12:2002, IDT)

ДСТУ prEN 54-13:2004
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, IDT)

ДСТУ EN 54-16:2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 16. Устатковання керування та індикації мовленнєвого оповіщування (EN 54-16:2008, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 54-17:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)

ДСТУ EN 54-18:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT)

ДСТУ EN 54-20:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 20. Сповіщувачі пожежні димові аспіраційні (EN 54-20:2006, IDT)

ДСТУ EN 54-21:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність (EN 54-21:2006, IDT)

ДСТУ EN 54-24
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ prEN 50136-1-1:2004
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 4. Устатковання індикації центрів приймання тривожних сповіщень (CLC/TS 50136-4:2004, IDT)

ДСТУ ISO 7240-1:2007 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять (ISO 7240-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 8421-3:2007 Протипожежний захист. Словник термінів. Частина 3. Пожежна сигна- лізація та оповіщення (ISO 8421-3:1989, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 27331-87
(Вилучено, Зміна № 1)

ПУЭ Правила устройства электроустановок (Правила улаштування (будови) електроустановок)

НАПБ Б.01.017-2015 Правила з пожежного спостерігання (Долучено, Зміна № 1)

НАПБ В.01.059-2009/980 Правила пожежної безпеки для культових споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Настанова з проектування, монтування та підтримання експлуатаційної придатності

ДБН В.2.5-56:2014 7
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 7051:2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги (EN 12416-1:2001 + А2:2007, MOD)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо повод- ження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 13565-1:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування (EN 13565-1:2003 + А1:2007, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 13565-2:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 13565-2:2009, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ CEN/TS 14972:2016 (CEN/TS 14972:2011, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування та монтування
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1568-1:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутво- рювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/AC:2010: IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1568-2:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною високої кратності, що подається на поверхню (EN 1568-2:2008, EN 1568-2:2008/AC:2010, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1568-3:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню (EN 1568-3:2008, EN 1568-3:2008/AC:2010: IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1568-4:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/AC:2010, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ CEN/TR 15276-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного поже- жогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань (CEN/TR 15276- 1:2009, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ CEN/TR 15276-2:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування (CEN/TR 15276- 2:2009, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12094-1:2015 (EN 12094-1:2003, IDT) Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв автоматичного управління і затримки та методи їх випробування
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12845:2016 (EN 12845:2015, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-2:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (EN 15004-1:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-4:2015 (EN 15004-4:2008, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-5:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Вогнегасна речовина HFC 227ea (EN 15004-5:2008, IDT) (Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-7:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина IG-01 (EN 15004-7:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-8:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина IG-100 (EN 15004-8:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-9:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 9. Вогнегасна речовина IG-55 (EN 15004-9:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15004-10:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина IG-541 (EN 15004-10:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12094-9:2015 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробування (EN 12094-9:2003, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12094-12:2014 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань (EN 12094-12:2003, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ CEN/TS 14972:2016 (CEN/TS 14972:2011, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування та монтування
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ІEС 62305-2:2012 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (ІEС 62305- 2:2010, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 (CEN/TR 12101-4:2009, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо-та тепловидалення (Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 (CEN/TR 12101-5:2005, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо- та тепловидалення
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12101-6:2016 (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/АС:2006, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12101-7:2014 Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димо- видалення (EN 12101-7:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 12101-8:2014 Системи протидимного захисту. Частина 8. Димові клапани (EN 12101-8:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 54-1:2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ (EN 54-1:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 54-13:2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи (EN 54-13:2005, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 54-24:2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 24. Компоненти систем мов- леннєвого оповіщення. Гучномовці (EN 54-24:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 50136-1-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповiщень (EN 50136-1:2012, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах