ДСТУ 3833-98 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия (ГОСТ 1435-99)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРУТКИ, ШТАБИ ТА МОТКИ З ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99)

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом спеціальних сталей, сплавів та феросплавів (ТК 6)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 14 січня 1999 р. № 1 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1999 р. № 286

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 1435-90

4 РОЗРОБНИКИ: Г. І. Капланов; В. О. Джигурда; Ю. М. Скринченко; Р. А. Зикова (керівник розробки); Т. В. Кувакіна

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри та розміри

3.1 Класифікація

3.2 Марки

3.3 Сортамент

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики базового виконання

4.2 Характеристики, встановлювані за згодою виробника із споживачем

4.3 Маркування, пакування

5 Правила приймання

6 Методи контролю

7 Транспортування та зберігання

8 Гарантії виробника

Додаток А Призначення інструментальної нелегованої сталі різних марок

Додаток Б Шкала для оцінки прогартовуваності інструментальної нелегованої сталі

Додаток В Опис шкали та шкала для оцінки мікроструктури (перліту) інструментальної нелегованої сталі (х 500)

Додаток Г Опис шкали та шкала для оцінки цементитної сітки в інструментальній нелегованій сталі (х 500)

Додаток Д Методика контролю мікроструктури (перліту та цементитної сітки) інструментальної нелегованої сталі

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРУТКИ, ШТАБИ ТА МОТКИ З ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Загальні технічні умови

ПРУТКИ, ПОЛОСЫ И МОТКИ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
Общие технические условия

BARS, STRIPS AND REELS OF TOOL UNALLOYED STEEL
General specifications

Чинний від 2001 -01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на ковані прутки та штаби; прутки, штаби та мотки гарячекатані, калібровані та зі спеціальним обробленням поверхні (далі — металопродукція) з інструментальної нелегованої (вуглецевої) сталі, а також у частині норм хімічного складу — на зливки, заготовки, лист, стрічку, дріт та іншу металопродукцію.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3400-96 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1051 -73 Прокат калиброванный. Общие технические условия

ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 1763-68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия

ГОСТ 2283-79 Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 2879-88 Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 4405-75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент

ГОСТ 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент

ГОСТ 8817-82 Металлы. Метод испытания на осадку

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия

ГОСТ 18895-97 Сталь. Методы фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 21996-76 Лента стальная холоднокатаная термообработанная. Технические условия

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома

ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля

ГОСТ 26877-91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

ГОСТ 28033-89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online