ДСТУ 8449:2015 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ КОНСЕРВОВАНІ
Методи визначення органолептичних показників,
маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин

ДСТУ 8449:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпром- комплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Філіпова; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Л. Сергеева (науковий керівник); Н. Зав’ялова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 вересня 2015 р. № 118 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.1-79)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання та готування проб

5 Метод визначення органолептичних показників

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Умови випробовування

5.4 Готування до випробовування

5.5 Випробовування

6 Метод визначення маси нетто чи об’єму

6.1 Суть методу

6.2 Засоби та допоміжні пристрої

6.3 Готування до випробовування

6.4 Випробовування

6.5 Опрацьовування результатів

6.6 Контролювання результатів

7 Метод визначення масової частки складових частин

7.1 Суть методу

7.2 Засоби та допоміжні пристрої

7.3 Готування до випробовування

7.4 Випробовування

7.5 Опрацьовування результатів

7.6 Контролювання результатів

8 Оформлювання результатів

9 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Форма журналу результатів випробування

Додаток Б Форма журналу результатів випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ КОНСЕРВОВАНІ
Методи визначення органолептичних показників,
маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
Методы определения органолептических показателей,
массы нетто или объема и массовой доли составных частей

CANNED FOOD PRODUCTS
Methods for determination of organoleptik characteristics,
net mass or volume parts component relationship

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукти харчові консервовані, крім молочних, з риби і морепродуктів, і встановлює методи визначення органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ2295-93 Прилади холодильні електричні побутові. Запальні технічні вимоги (ІЕС 60335-2-24:1984, NEQ; ISO 5155:1983, NEQ; ISO 7371:1985, NEQ, IDT)

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови (ГОСТ 31361-2008, IDT)

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ 7174:2010 Чай чорний байховий фасований. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожарна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1937-90 Чай черный байховый нефасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови)

ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения (Лампи люмінесцентні трубчаті для загального освітлювання)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методи испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробування)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 27842-88 Хлеб из пшеничной муки. Тенические условия (Хліб із пшеничного борошна. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ДБН В 2.5-28-2006 інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безкоштовної видачі працівникам безкоштовного одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online