ДСТУ 8566:2015 Продукты пищевые из картофеля. Прием, подготовка проб и методы испытания

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8566:2015

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ З КАРТОПЛІ
Приймання, готування проб і методи випробування

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Н. Зав’ялова; Л. Зубарева (науковий керівник); І. Мазуренко, канд. техн. наук; О. Невесела; Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Т. Соколова; Л. Філіпова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2015 р. № 194 з 2017-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28741-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Правила приймання

4.1 Відбирання вибірки для контролювання якості паковання та марковання

4.2 Відбирання вибірки для контролювання маси нетто, показників якості та безпеки продукції, фасованої у споживчу тару

4.3 Відбирання проб

5 Готування проб

5.1 Засоби й допоміжні пристрої

5.2 Готування проб для проведення контролю показників якості та безпеки

6 Методи випробування

6.1 Визначання відхилу маси нетто фасованої продукції від зазначеної на етикетці

6.2 Визначання органолептичних показників

6.3 Визначання фізико-хімічних показників

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ З КАРТОПЛІ
Приймання, готування проб і методи випробування

FOOD PRODUCTS FROM POTATO
Acceptance, preparation of samples and testing methods

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на продукти харчові з картоплі сушені, обсмажені, швидкозаморожені (крім сушеної картоплі) (далі — продукція) та установлює правила приймання, готування проб і методи випробування.

1.2 Вимоги щодо безпеки продукції викладено в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови (ІЕС 60335-2-24:1984, NEQ; ISO 5155:1983, NEQ; ISO 7371:1985, IDT)

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначання мінеральних домішок ДСТУ 4939:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначання хлоридів

ДСТУ 4941:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Метод визначання жиру

ДСТУ 7174:2010 Чай чорний байховий фасований. Технічні умови ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги щодо безпеки) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76, IDT))

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбір проб (ISO 874:1980, IDT)

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6561:1983, IDT)

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6633:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту миш’яку спектрометричним методом із застосуванням діетилдитіокарбамату срібла (ISO 6634:1982, IDT)

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту цинку. Частина 2. Спектрометричний метод атомної абсорбції (ISO 6636-2:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону (ISO 6636-3:1983, IDT)

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6637:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7952:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту міді спектрометричним методом полуменевої атомної абсорбції (ISO 7952:1994, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1937-90 Чай черный байховый нефасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови)

ГОСТ 6656-76 Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия (Папір писальний споживчих форматів. Технічні умови)

ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения (Лампи люмінесцентні трубчасті для загального освітлювання)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки для креслення. Технічні умови) ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 25555.5-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы (Продукти перероблення плодів та овочів. Методи визначання діоксиду сірки)

ГОСТ 26272 Часы электронно-механические кварцевые наручне и карманные. Общие технические условия (Годинники електронно-механічні кварцові наручні та кишенькові. Загальні технічні умови) (ГОСТ 26272-98, IDT)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів) (ГОСТ 26929-94, IDT)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27842-88 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия (Хліб із пшеничного борошна. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи)

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ДБН В.2.5-28–2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДНАОП 10.00-4.26–96 Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ДСанПіН «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць»

ДСанПіН 2.2.4-171–10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

ДСН 3.3.6.039–99 Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042–99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СанПиН 4630–88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online