ДСТУ ISO 874-2002 Фрукты и овощи свежие. Отбор проб (ISO 874:1980, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ ТА ОВОЧІ СВІЖІ
Відбирання проб
(ISO 874:1980, IDТ)

ДСТУ ISO 874-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом овочівництва і баштанництва УААН

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 433 з 2003-10-01

3 Стандарт відповідає ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables — Sampling (Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Гарбуз, канд. с.-г. наук (науковий керівник); К. Яковенко, канд. с.-г. наук; С. Даценко; Л. Мельниченко

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Об'єкт та сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні положення

4 Метод відбирання проб

5 Пакування і поводження з лабораторними пробами

6 Звіт про відбирання проб

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables — Sampling (Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб).

ISO 874 розроблено Технічним комітетом ISO/TK 34 «Сільськогосподарські харчові продукти». Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 71 «Овочі і баштанні культури, насіння та посадочний матеріал».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Стандарт визначає спосіб і метод відбирання проб свіжих фруктів та овочів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ ТА ОВОЧІ СВІЖІ
Відбирання проб

ФРУКТЫ И ОВОЩИ СВЕЖИЕ
Отбор проб

FRESH FRUITS AND VEGETABLES
Sampling

Чинний від 2003-10-01

0 ВСТУП

Правильне відбирання проб — важкий процес, який потребує великої уваги. Не варто особливо зосереджувати увагу на необхідності отримати точно типову пробу фруктів та овочів. Недбайливо або неакуратно відібрана проба може призвести до неправильного та негарантованого фінансового розрахунку.

Рекомендації, дані в цьому стандарті, визнано як добру практику і рішуче рекомендовано наслідувати їх. Визнано, що важко встановлювати незмінні правила, яким потрібно наслідувати в кожному випадку, і іноді необхідно вносити деякі зміни в дані рекомендації.

Указані рекомендації призначені, насамперед, для використання у випадку суперечки між договірними сторонами.

1 ОБ’ЄКТ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає спосіб відбирання проб свіжих фруктів та овочів, які складають предмет міжнародної торгівлі, з метою визначання якості або окремих властивостей товару.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 вантаж (consignment)

Кількість товару, відправленого або одержаного в один прийом і оформленого окремим контрактом або супровідним документом. Він може складатись з однієї або декількох партій.

2.2 партія (lot)

Певна кількість товару, яка передбачено володіє однорідними властивостями (один сорт, однакова ступінь стиглості, однаковий вид паковання і т.ін.), яка взята від вантажу і дозволяє оцінити якість вантажу.

2.3 точкова проба (increment)

Невелика кількість товару, взята з одного місця в партії. Серія точкових проб, приблизно рівного розміру, повинна бути взята з різних місць партії.

2.4 об’єднана проба (bulk sample)

Кількість товару, отриманого з’єднанням і, якщо продукт схожий, змішуванням точкових проб, які взяті з визначеної партії.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах